อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ธรรมาสน์

ธรรมาสน์ คือ ที่สำหรับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม ธรรมาสน์นิยมสร้างให้สูงกว่าที่นั่งของผู้ฟังธรรม รูปร่างของธรรมาสน์มีทั้งที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า หกเหลี่ยม พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 01.21 น.


       ธรรมาสน์ คือ ที่สำหรับพระภิกษุสามเณรนั่งแสดงธรรม พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ซ-ฮ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า ธรรมาสน์นิยมสร้างให้สูงกว่าที่นั่งของผู้ฟังธรรม มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามยุคสมัยและความนิยมของแต่ละท้องถิ่น  โดยทั่วไปนั้นธรรมาสน์ทำด้วยไม้ แต่ธรรมาสน์ที่ทำด้วยศิลาก็มี เช่น ธรรมาสน์ศิลาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รูปร่างของธรรมาสน์มีทั้งที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า หกเหลี่ยม และทรงกลม แต่ที่พบโดยทั่วไปมีรูปร่างคล้ายเก้าอี้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มีพนักไม้กั้น ๓ ด้าน เปิดช่องด้านหน้าเป็นทางขึ้นลง ตัวธรรมาสน์มักแกะสลักเป็นลวดลายลงรักปิดทอง ประดับกระจก ตกแต่งให้สวยงาม ส่วนธรรมาสน์ที่มียอดอย่างบุษบกและทำด้วยไม้พบมากในวัดต่าง ๆ ทางภาคกลางและภาคใต้

        ธรรมาสน์ชนิดที่นิยมสร้างให้สูงกว่าแบบธรรมดา มีบันไดสำหรับขึ้นลง มักประดับตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลัก ลงรักปิดทองประดับกระจก นอกจากนั้นก็ยังมีธรรมาสน์บุษบกหรือบุษบกธรรมาสน์ก่อด้วยอิฐถือปูน ประดับด้วยปูนปั้นซึ่งนิยมสร้างกันทางภาคเหนือและภาคอีสาน เช่น ธรรมาสน์ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ส่วนธรรมาสน์ที่วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวอย่างธรรมาสน์พื้นบ้านที่มีลักษณะน่าสนใจคือ ก่อด้วยอิฐถือปูน ประดับด้วยปูนปั้น เขียนสี เป็นรูปสัตว์หิมพานต์และมีหลังคายอดแหลม  นอกจากนี้ยังมีธรรมาสน์ที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง คือ ธรรมาสน์ปาติโมกข์ ซึ่งเป็นที่สำหรับภิกษุนั่งสวดปาติโมกข์ ธรรมาสน์ปาติโมกข์มีขนาดสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร กว้างยาวด้านละประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ด้านหลังมีพนักพิงสามารถเคลื่อนย้ายได้.

                             อารยา ถิรมงคลจิต

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11