อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ความหมายที่เปลี่ยนไป

รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ได้อธิบายเรื่อง คำเลียนเสียงที่ความหมายกลายไป สรุปความได้ว่า คำในภาษาไทยส่วนใหญ่นั้น เสียงกับความหมายไม่เกี่ยวข้องกัน คำว่า หง่าว ซึ่งเป็นคำเลียนเสียงแมว ก็กลายความหมายเป็น เหงาอยู่ตามลำพัง ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 01.21 น.


      รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้อธิบายเรื่อง คำเลียนเสียงที่ความหมายกลายไป ในหนังสือ ๗๐ ปี ราชบัณฑิตวิชาสาร ซึ่งเป็นหนังสือที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสถานในขณะนั้น) จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสคล้ายวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถานครบ ๗๐ ปี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สรุปความได้ว่า คำในภาษาไทยส่วนใหญ่นั้น เสียงกับความหมายไม่เกี่ยวข้องกัน แต่มีคำอยู่จำนวนหนึ่งที่น่าสงสัยว่าเสียงของคำอาจมีอิทธิพลต่อความหมาย   คำเลียนเสียงที่ความหมายกลายไปนี้ก็ถือเป็นคำกลุ่มหนึ่งที่เสียงของคำอาจมีอิทธิพลต่อความหมายด้วย  ตัวอย่างของคำเลียนเสียงที่ความหมายกลายไป เช่น คำว่า กุ๊กกิ๊ก ซึ่งเป็นคำเลียนเสียงของแข็งกระทบกันไม่ดังนัก เช่น ค้นเชี่ยนหมากกุ๊กกิ๊กหาถ้ำยาดม  ก็กลายความหมายเป็น แอบพูดจาตกลงกัน เช่น ไปกุ๊กกิ๊กกับเจ้าของร้านขอค่านายหน้า   คำว่า โครม ซึ่งเป็นคำเลียนเสียงคนหรือของหนัก ๆ ล้มหรือตก ก็กลายความหมายเป็น ใช้อย่างมากมาย เช่น ใช้ไฟกันโครม ๆ   คำว่า หง่าว ซึ่งเป็นคำเลียนเสียงแมวตัวผู้ร้องหาแมวตัวเมีย ก็กลายความหมายเป็น เหงาอยู่ตามลำพัง เช่น นั่งหง่าวอยู่คนเดียว

       คำเลียนเสียงบางคำอาจซ้อนกับคำอื่น หรือเพิ่มพยางค์ให้ยาวขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงเสียงไปบ้าง    แสดงความหมายต่าง ๆ กันไป เช่น คำว่า แง ซึ่งเป็นคำเลียนเสียงเด็กร้องไห้ ซ้อนคำเป็น งอแง หมายถึง ขี้แย, ขี้อ้อน เช่น เด็กงอแงเพราะง่วง และกลายความหมายเป็น รวนเร, บิดพลิ้ว เช่น เจ้าของงอแงจะไม่ยอมขาย   คำว่า โผง ที่เป็นคำเลียนเสียงปลาฮุบเหยื่อเป็นต้น เมื่อซ้อนคำเป็น โผงผาง ก็ใช้เป็นคำเลียนเสียงได้ เช่น กิ่งไม้หักโผงผาง  หรืออาจกลายความหมายไปเป็นหมายถึง ลักษณะการพูดตรง ๆ ไม่เกรงใจ ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม ก็ได้ เช่น กำนันพูดจาโผงผาง เสียงดังฟังชัด  คำว่า หวือ ซึ่งเป็นคำเลียนเสียงผิวปากหรือเสียงบางสิ่งเคลื่อนไปในอากาศเร็วและแรง เมื่อซ้อนคำเป็น หวือหวา จะหมายถึง ตื่นเต้น โลดโผน เกินพอดี เช่น ใครพูดอะไรก็พลอยหวือหวาไปกับเขา.
                         
                      อารยา ถิรมงคลจิต

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8