อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ถอดบทเรียนอดีตสร้างอนาคตชาติ

กลายเป็นเรื่อง “ทอล์กออฟเดอะทาวน์” ที่ลากยาวข้ามเทศกาลปีใหม่แบบไทย ๆ กันเลยทีเดียว สำหรับกรณี “หมุดคณะราษฎร” ที่ได้อันตรธานหายไปจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.45 น.

กลายเป็นเรื่อง “ทอล์กออฟเดอะทาวน์” ที่ลากยาวข้ามเทศกาลปีใหม่แบบไทย ๆ กันเลยทีเดียว

สำหรับกรณี “หมุดคณะราษฎร” สัญลักษณ์ แห่งการอภิวัฒน์สยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หลักฐานทางประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนผ่านการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่ได้อันตรธานหายไปจากบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และถูกสับเปลี่ยน “หมุดตัวใหม่” เข้าติดตั้งแทนที่

หากมองให้ลึกลงไปประเด็นการสูญหาย ของ “หมุดทองเหลือง” ครั้งนี้ ได้เปลือยเปล่าความคิดของทุกองคาพยพได้เป็นอย่างดี

ในมุมหนึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในสังคมไทย ยังห่างไกลจากคำว่า “ปรองดอง” เพราะมีการแบ่งฝักฝ่าย ตั้งแง่ต่อยตีกันเอง

โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดีย ที่มีการเปิดศึกปะทะคารมผ่านคีย์บอร์ด ด่าทอ ดูถูกเหยียดหยาม กลุ่มคนที่มีจุดยืน ความเชื่อ และความศรัทธาที่แตกต่างไปจากพวกตน

อันที่จริงเรื่องวุ่น ๆ ของหมุดทองเหลือง เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่า ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง และทุกสรรพสิ่งต้องตกอยู่ภายใต้กฎ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไป โดยไม่มีข้อแม้

เวลานี้สิ่งที่ทุกฝ่ายพึงกระทำหาใช่การตั้งแง่ต่อยตีกันเอง หากแต่ควรนำประเด็นเรื่องหมุดคณะราษฎรมาเป็นจุดเริ่มต้น

เพื่อศึกษาถึงความผิดพลาดในอดีต ทบทวนการกระทำในปัจจุบัน เพื่อนำพาสังคมไทยมุ่งไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

ในมุมหนึ่งเบื้องหลังหมุดทองเหลืองที่สูญหายครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นภาพเส้นทางประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ที่ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบ หากแต่เป็นเส้นทางมหาวิบากที่เต็มไปด้วยขวากหนามและพงหญ้า

หากพลิกตำราประวัติศาสตร์จะพบว่า ตลอดห้วง 85 ปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถูกผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ร่าง-ใช้-ฉีก มานับครั้งไม่ถ้วน

จวบจนปัจจุบัน คนไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับ ที่ 20!!

ตลอดห้วง 85 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี นายกรัฐมนตรีทั้งหมด 29 คน และมากกว่าครึ่ง ล้วนเป็นขุนทหารที่ตบเท้าออกมาจากกองทัพ

และตลอดห้วง 85 ปี ที่ผ่านมา จวบจนถึงปัจจุบันไทย มีรัฐประหารเกิดขึ้น 13 ครั้ง และทุกครั้ง ผู้มีอำนาจล้วนหยิบยกเหตุผลว่าทำเพื่อชาติและประชาชน

ไล่ตั้งแต่การรัฐประหาร 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 นำโดย พล.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอำนาจพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรี, รัฐประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 นำโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ยึดอำนาจรัฐบาล พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี, รัฐประหาร 16 กันยายน พ.ศ. 2500 นำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี, รัฐประหาร 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 นำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี

รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 นำโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอำนาจรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี, รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นำโดย พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอำนาจรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี, รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นำโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอำนาจรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยึดอำนาจรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ท้ายที่สุดไม่ว่าเรื่องวุ่น ๆ ของ “หมุดทองเหลือง” จบลงรูปแบบใด แต่ทุกชีวิตในสังคมไทยก็ต้องเดินหน้าต่อไป

นาทีนี้สิ่งที่ทุกภาคส่วน พึงกระทำนั่นคือหันกลับไปถอดบทเรียนความผิดพลาดในอดีตเพื่อวางรากฐานอนาคตที่สดใส

เหมือนดังที่ท่านผู้นำ ได้ออกปากขอคนไทยอย่านำเรื่องหมุดทองเหลืองมาเป็นประเด็นทำให้ประเทศติดล็อก

และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนมาร่วมสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยกัน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11