อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

"ธ.ก.ส."ออกหน่วยบริการฯ ช่วยชาวบ้านอุทุมพรพิสัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชนในพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ได้มีโอกาสลงทะเบียนรับสวัสดิการของรัฐ   ศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.43 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุม อบต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจ ระดับ 8 ธนาคาร ธ.ก.ส. หน่วยอำเภออุทุมพรพิสัย นำเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ และพนักงาน ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ ในการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 60 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่จะลงทะเบียนขอรับความช่วยจากรัฐบาล ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่ธนาคารฯ และเป็นการช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆด้วย  โดยได้รับความมือจาก ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อบต. และทหาร ที่มาช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ซึ่งประชาชนแห่มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก และต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนให้ได้มีสวัสดิการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10