อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

อย่าให้คณะสงฆ์จัดงาน 'วิสาขบูชาโลก' ตามมีตามเกิด

ช่วยกรุณาเรียนถามพระท่านบ้างว่าติดขัดหรือจะให้ช่วยอะไรโปรดบอก แค่นี้คนทำก็มีกำลังใจ ประเทศไทยในสายตานานาชาติก็ดูดี ไม่ใช่มอบแต่งาน เงินไม่มี ให้คณะสงฆ์จัดงานตามมีตามเกิด พุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.


วันที่ 10 พฤษาคมนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับชาวพุทธเรานั้นก็คือ “วันวิสาขบูชาโลก” ทุกๆ ปีประเทศไทยจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองพอสมเกียรติกับความเป็น ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ระยะหลังๆ 2 -3 ปีมานี้ผมสังเกตว่า รัฐบาลชุด พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ไม่ค่อยให้ความสนใจกับงานระดับโลกและความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเท่าไร โดยเฉพาะ “ด้านงบประมาณ”

อาจเป็นเพราะว่า...รัฐบาลไม่มีเงิน รัฐบาลประหยัด หรือรัฐบาลหาเงินไม่เป็นก็ไม่ทราบ ที่ผ่านมางาน “วิสาขบูชาโลก” รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกยุคสมัยจะนำเงินงบประมาณกลาง ที่มีอยู่ในมือนายกรัฐมนตรีมาสนับสนุนงานกิจกรรมสำคัญๆ นี้เสมอๆ กับคณะสงฆ์ไทย รัฐบาลต้องรู้ว่า “การประชุมงานวิสาขบูชาโลก” เช่นนี้ไม่ได้มีเฉพาะพระสงฆ์ ชาวพุทธ หรือราชบัณฑิตไทยเท่านั้น จะมีผู้นำชาวพุทธมาจากทั่วโลก ความจริงรัฐบาลน่าจะสนุนงานงบประมาณ งานบุคลากรหรือแม้กระทั้งการถ่ายทอดสดทางสื่อของรัฐ เพราะงานแบบนี้รัฐบาลมีแต่ได้กับได้ ในด้านการสร้างภาพลักษณ์ให้กับรัฐบาลดูดีปีนี้แม้คณะสงฆ์ไทยไม่ได้จัดงาน “วิสาขบูชาโลกนานาชาติ” แต่การจัดงานปีนี้ดูแล้วก็สำคัญไม่น้อยกว่าการจัดงาน “วิสาขบูชาโลกนานาชาติ” เหมือนปีที่ผ่านมา การจัดงานปีนี้ชื่อว่า “การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก” ระหว่าง 4-8 พฤษภาคม 2560 ณ มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

สำหรับแม่งานจัดระดับนานาชาติแบบนี้หนีไม่พ้นที่รัฐบาล มหาเถรสมาคม มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการแทน ทราบว่าพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 นี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสร็จเปิดงานด้วย ส่วนการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกในระดับนานาชาตินั้น ปีนี้คณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลกประชุมเห็นควรมอบให้ประเทศศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ ระหว่าง 12-14 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงโคลัมโบ และเมืองแคนดี้ระยะหลัง 4-5 ปีมานี้ผมไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมทุกวันทั้งที่มหาจุฬารฯ วังน้อย จ.อยุธยาและที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ มีผู้นำชาวพุทธ สังฆราช ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงด้านพระพุทธศาสนามากันมากมาย บางปีมีประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีประเทศที่นับถือพุทธศาสนามาร่วมการประชุมด้วย

สาระสำคัญการประชุมส่วนใหญ่ก็คือ การขอให้โลกนำหลักธรรมพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาวิกฤติโลก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั้งวิกฤติด้านเศรษฐกิจ เพราะหลักธรรมในพุทธศาสนามีมากมายที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ไม่ใช้ประเภทพวก “ลิทธิรอผลดลบันดาล”

การประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 3 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งนี้เช่นกัน มีหัวข้อหลักคือ “สติ : วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” เพราะขึ้นชื่อว่ามนุษย์หากมีสติควบคุม กำกับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะทำอะไร ย่อมไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่น

หวังว่าการจัดงานปีนี้คณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะประสบความสำเร็จ แม้มีข้อจำกัดมากมายในการดำเนินงานโดยเฉพาะ “ด้านงบประมาณ” เรื่องนี้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คุณนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือแม้คนกันเองอย่าง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ควรเห็นความสำคัญงานระดับชาติแบบนี้บ้าง

ช่วยกรุณาเรียนถามพระท่านบ้างว่า... คณะสงฆ์ติดขัด มีข้อกำจัดอะไรที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือขอโปรดบอกรัฐบาล??” คนทำก็มีกำลังใจ รัฐบาลก็ได้หน้า ประเทศไทยในสายตานานาชาติก็ดูดี ไม่ใช่มอบแต่งาน เงินไม่มี ปล่อยให้คณะสงฆ์จัดงานตามมีตามเกิด!!
…......................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ 10” : riwpaalueng@gmail.com

ขอบคุณภาพจาก : Mcu.TV - Channel


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    86%
  • ไม่เห็นด้วย
    14%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 9.85K