อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ตื่นตัวพัฒนาพุทธมณฑล สู่ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก

การที่คณะกรรมการฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก คิดว่าเริ่มมาถูกทางแล้ว หลังจากหลงทางปล่อยให้เป็นแดนสนธยามาอันยาวนาน!! พุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.


ผมทราบข่าวจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เรียกประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาครั้งที่ 1 ในที่ประชุมมีการพิจารณาแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2560 - 2564 และพิจารณาด้านต่างๆ

ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น
“ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก”ผมสนใจประเด็น การพัฒนาพุทธมณฑล มาก เพราะหากใครติดตามบทความก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะสงฆ์ช่วยกันพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น “ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก” สักทีเถอะ และทั้งพยายามเรียกร้องให้ “สมเด็จพระสังฆราช” ไม่ว่าพระองค์จะจำอยู่วัดไหน หรือสังกัดนิกายใด ก็ควรเสด็จมาพำนักในพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชที่ตั้งสง่าเด่นอยู่บริเวณพุทธมณฑล

อันดับแรก เพื่อจะได้สลายความเป็น “นิกาย” ของพระองค์และดำรงอยู่ในฐานะ “สกลมหาสังฆนายก” อย่างแท้จริง สอง พุทธมณฑลมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร่ มีพระตำหนัก มีกุฎิสงฆ์ มีหอประชุมขนาดใหญ่ มีหอพระไตรปิฎก มีหอสมุดพระพุทธศาสนา ซ้ำยังมีสังเวชนียสถานจำลอง มีพื้นที่ร่มรื่น การเดินทางก็สะดวกสบาย มีสถานที่จอดรถสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมายังพุทธมณฑลนับพันคันหาก “สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จมาพำนักพุทธมณฑลสถานที่แห่งนี้ก็เหมาะสมและสมเกียรติแก่ความเป็น “ประมุขสงฆ์ไทย” หรือแม้กระทั่งจะทำอย่างไรให้พุทธมณฑลเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมเป็นที่พักทางใจได้อย่างแท้จริง

หากใครที่ชอบไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนที่พุทธมณฑล เคยสังเกตไหม?? สมัยก่อนพุทธมณฑลรกร้าง กิ่งไม้หักเกะกะ หญ้าขึ้นรกเต็มไปหมด ไม้ประดับก็ไม่เคยตบแต่ง ร้านอาหารก็ทิ้งของสกปรก บางร้านตากผ้าดูแล้วไม่เหมาะสมกับพุทธสถาน ห้องน้ำก็ไม่เคยทำความสะอาดปล่อยให้เน่าเหม็น ตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ผมขับรถสำรวจพื้นที่ด้านหลังแถวสวนใผ่ สวนมะม่วง ดูดีขึ้นกว่าเก่ามาก แต่ก็มีบางจุดที่ยังมีกองขยะและกองเศษปูน เศษไม้ ดูแล้วไม่เหมาะสม หรือถนนหนทางบางจุดทรุดตัวลงเป็นหลุมแตกร้าว ดูแล้วอาจเกิดอันตรายกับคนใช้รถใช้ถนนได้ ซึ่งก็จะดูต่อไปว่า...หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงอย่าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะแก้ปัญหานี้อย่างไร??

หากจะพูดไปบริเวณพุทธมณฑลตามสวนหย่อมต่างๆ มีเจ้าภาพเกือบทุกแห่ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคม มูลนิธิ รัฐวิสาหกิจต่างๆ บางแห่งก็ดูดีหน่อย คือส่งคนไปทำความสะอาด ตัดหญ้า ตบแต่งสวนที่หน่วยงานมีป้ายปักอยู่บ้าง แต่บางสวนมีชื่อป้ายปักอยู่หรูหรา คงไม่เคยไปดูแลหรือไปทำอะไรเลย เพราะปล่อยให้หญ้าขึ้นรก


ไม่ทราบว่าตรงนี้ “สำนักพุทธมณฑล” ได้เคยแจ้งหน่วยงานที่มีชื่อเป็นเจ้าภาพดูแลสวน ให้ช่วยมาดูแลตบแต่งสถานที่ที่ตนเองเป็นเจ้าภาพสร้างไว้บ้างหรือไม่?แต่เอาเถอะการที่คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาชุดที่มี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เห็นความสำคัญที่จะพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็น “ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก” ผมคิดว่าเริ่มมาถูกทางแล้ว หลังจากหลงทางปล่อยให้คณะสงฆ์จังหวัดต่างๆ ไปสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดกันอย่างเอิกเกริก

...แล้วปล่อยให้ “พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” เป็นแดนสนธยามาอันยาวนาน!!
….................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com
ขอขอบคุณกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.64K