อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

มหาเถรต้องปรามคณะสงฆ์ สร้างเทพใหญ่กว่าพระพุทธรูป

เรื่องนี้หากมหาเถรสมาคมเล่นด้วย พระทุกระดับชั้นก็ต้องยอมถอย สั่งห้ามวัดสร้างรูปเทพใหญ่กว่าพระพุทธรูปภายในวัด คิดว่าไม่น่ามีวัดหรือพระภิกษุรูปใดกล้าขัดคำสั่ง พุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.


เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา เห็นข่าวชิ้นเล็กๆ ชิ้นหนึ่ง เป็นคำพูดของเจ้าคณะจ.เชียงใหม่ “พระเทพปริยัติ” ท่านพูดว่า “เดียวนี้วัดต่างๆ นิยมสร้างศาสนวัตถุโดยนำเทพต่างๆ มาสร้างไว้ในวัดจำนวนมาก บางครั้งสร้างใหญ่กว่าพระพุทธรูป ซึ่งไม่ถูกต้อง ทำให้พุทธบริษัทลดความศัทธาและบั่นทอนพระพุทธศาสนา หากจะเป็นเรื่องของฆราวาสก็แล้วแต่จะเชื่อถือ”

วัดจำนวนมากเดียวนี้ ทั้งวัดที่เป็นของคณะสงฆ์มหานิกาย และคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย นิยมสร้างรูปองค์เทพใหญ่กว่ารูปพระพุทธเจ้าจริงๆ เรื่องนี้ในวงการคณะสงฆ์พูดกันมานานหลาย 10 ปีแล้ว ว่าวัดไทยปัจจุบันสร้างรูปเทพเจ้าใหญ่กว่าพระพุทธรูป บางวัดสร้างตั้งสูงกว่าพระประธาน ในอุโบสถเสียอีก

สาเหตุที่สร้างก็ไม่มีอะไรมาก เพื่อดึงดูดประชาชนให้เข้าวัด เมื่อประชาชนเข้าวัดๆ ก็มีเงินเข้า เมื่อมีเงินเข้าวัดมากๆ เจ้าอาวาส กรรมการวัด จะทำอะไรก็สะดวกสบาย
บางวัดดีหน่อยเอาเงินที่ได้จากคนเข้าวัดไปสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล หรือให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ แต่บางวัดก็อาจจะตรงกันข้าม

ผมฟังคำพูดของเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่แล้ว ต้องขอกราบพระเดชพระคุณจริงๆ ที่กล้าตักเตือนคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่แบบนี้ เพราะปัจจุบันเกือบทุกทั่วภูมิภาค นิยมสร้างรูปเทพ รูปเหมือนพระสงฆ์ที่ล่วงลับ เช่น หลวงปู่ทวดบ้าง หลวงพ่อโตบ้าง หรือบรรดาหลวงปู่ต่างๆ บางวัดไปไกลสร้างรูปพญานาคให้คนกราบไว้ก็มี

การสร้างรูปหลวงพ่อ หลวงปู่ยังพออนุโลมได้ เพราะถึงอย่างไรก็เป็นพระในพุทธศาสนา แต่เรื่องเทพนี้ต้องยอมรับว่า หากวัดหรือเจ้าอาวาสท่านมีดวงตาแห่งปัญญา สมกับความเป็นลูกสมณโคดมจริงๆ ท่านจะมองเห็นดังที่เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ท่านพูดไว้คือ “ทำให้พุทธบริษัทลดความศัทธา และบั่นทอนพระพุทธศาสนา” นั่นเป็นเรื่องจริงท้ายสุดการที่ส่งเสริมให้ชาวพุทธ ไปเคารพนับถือสักการะบูชาเทพเจ้าต่างๆ ก็จะกลับมาทำร้ายพวกท่านและสมเด็จพ่อคือ
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ผลกระทบก็ย่อมเกิดกับพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นบางที มีพระภิกษุบางรูปมักพูดว่า เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เดียวนี้ไม่เคารพพระสงฆ์ ไม่นิยมเข้าวัด สังคมไทยบ้าไสยศาสตร์ ไหว้แต่ต้นไม้ สิ่งของแปลกประหลาด ก็อย่าไปว่าเขา และที่กล่าวเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า จะดูถูกหรือลบหลู่ความเชื่อของชาวบ้าน แต่พูดเพื่อให้คณะสงฆ์เข้าใจ และเห็นภาพดั่งเจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ท่านกล่าวเตือน

คณะสงฆ์ต้องสอนให้ชาวพุทธเชื่อว่า
“ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” เพราะนี่คือพระพุทธพจน์ หากพวกท่านไปส่งเสริมให้ชาวพุทธนิยมชื่นชอบ “ลัทธิรอผลดลบันดาล” ในระยะยาวจะกระทบพุทธศาสนาแน่ ส่วนความเชื่อของชาวบ้าน คงไปห้ามปรามเขาไม่ได้ แต่วัดหรือคณะสงฆ์ต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริม

เรื่องนี้ระดับเจ้าคณะจังหวัดคงเอาไม่อยู่ การห้ามสร้างรูปเทพในวัด หรือหากจะสร้างต้องอย่าให้เกินเลย อย่าให้เด่นหรือใหญ่กว่าพระพุทธรูป มันต้องใช้คำสั่งระดับ
“มหาเถรสมาคม”

เรื่องนี้หากมหาเถรสมาคมเล่นด้วย พระทุกระดับชั้นก็ต้องยอมถอย เช่น มหาเถรสมาคมออกคำสั่งห้ามวัดสร้างรูปเทพใหญ่กว่าพระพุทธรูปภายในวัด หรือหากเป็นไปได้ให้หยุดสร้าง หากไม่ปฎิบัติตามมีผลทางการปกครองเช่น ตักเตือน งดพิจารณาสมณศักดิ์ หากวัดนั้นเจ้าอาวาสมีตำแหน่งทางปกครอง อาจต้องพิจารณาในฐานะขัดคำสั่งมหาเถรสมาคม คิดว่าไม่น่ามีวัดหรือพระภิกษุรูปใดกล้าขัดคำสั่ง

ผมว่ามหาเถรสมาคมรีบๆ นำเรื่องนี้ขึ้นมาศึกษา และหาทางออกเถอะครับ ไม่เฉพาะแค่องค์เทพอย่างเดียวผมว่า แม้กระทั้งรูปหลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบาเจ้าทั้งหลาย ก็ไม่มีข้อยกเว้น สร้างได้แต่อย่าใหญ่โต อย่าให้เด่นและอย่าให้สูงกว่าพระประธานในอุโบสถ.
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com
ขอขอบคุณ : เฟชบุ๊ก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.71K