อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

"จุตินันท์"ร่วมบริจาคสร้างรพ.จักษุบ้านแพ้ว รักษาคนตาบอด

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ร่วมทำบุญบริจาคสร้างรพ.จักษุบ้านแพ้ว เพื่อรักษาคนตาบอด พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.

คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วย พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี คุณจิตภัสร์ กฤดากร คุณณัยณพ ภิรมย์ภักดี และคุณสุนิษฐ์ สก๊อต ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อร่วมบริจาคเงิน ในนาม มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นห้องตรวจจักษุ จำนวน 1 ห้อง ราคา 500,000 บาท โดยมี นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว พร้อมทั้งผู้ผู้ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว
 
คุณจุตินันท์ เปิดเผยว่า การบริจาคเงินครั้งนี้ถือว่า ตรงตามเจตนารมณ์ของ มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี เพราะที่ผ่านมา คุณพ่อจำนงค์ ชอบช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลมาโดยตลอด ทั้งด้านสุขภาพ สาธารสุข ด้านการศึกษา ทางครอบครัวจึงอยากสานต่อกิจกรรมด้านสาธารณสุขต่อในสิ่งคุณพ่อทำมา ที่ผ่านมาเราทราบเรื่องที่ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีโครงการสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ประกอบกับได้รับทราบข้อมูลเชิงลึก จาก นายแพทย์พรเทพ ผอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ถึงความพยายามที่จะช่วยสังคม รวมทั้งโครงการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ต่อชาวไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เบื้องต้นเราจึงร่วมบริจาคสร้างห้องตรวจจักษุ 1 ห้อง จำนวน 500,000 และเมื่อฟังข้อมูลก็มีแนวคิดว่า จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมาย
 
"ผมในฐานะที่อยู่กับสายงานเกี่ยวกับกีฬาคนพิการตาบอด ทำให้รู้ถึงสิ่งที่คนตาบอดต้องผจญในชีวิต ดังนั้นสิ่งที่ทางโรงพยาบาลกำลังดำเนินการเป็นสิ่งที่ดีที่ป้องกันไม่ให้คนตาบอด ผมจึงเห็นความสำคัญ และจะช่วยเหลือให้มากกว่านี้ เพื่อให้หลายๆ วงการได้รับรู้รับทราบ และหากทุกภาคส่วนได้รับทราบ เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่" 
 
นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เผยว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ถือเป็นศูนย์จักษุรักษาเกี่ยวกับปัญหาด้านดวงตา ตั้งแต่ จ.ประจวบฯ ถึง สุพรรณบุรี รวมทั้งยังได้ออกพื้นที่รักษาตาทั่วประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาต้อกระจก ที่เป็นปัญหาทำให้ตาบอดเป็นอันดับ 1 และที่ผ่านมาเราดำเนินการรักษามานานกว่า 13-14 ปี รักษาด้วยการผ่าตัดปีละหมื่นกว่าราย รวมแล้วรักษาไปกว่าแสนราย โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ออกหน่วยรักษาฟรีทุรกันดาร 

 
"สำหรับอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ซึ่งจะรักษาเกี่ยวกับด้านจักษุโดยเฉพาะ เป็นศูนย์รักษาตาขนาดใหญ่ เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเป็นห้องตรวจ 23 ห้องผ่าตัด 9 ห้อง ห้องตรวจพิเศษ 12 ห้อง ตรงนี้จะช่วยให้คนป่วยไม่ต้องรอนาน สามารถดำเนินการรักษาได้เร็วขึ้น ตึกนี้จะช่วยรองรับผู้ป่วยได้จำนวนมาก ทั้งยังสามารถรองรับเรื่องโรคตา ที่เชื่อว่าในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากขึ้น โรงพยาบาลนี้จะช่วยรักษาผู้ป่วยโรคตาได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน ตึกนี้กำลังระดมทุน และต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรากำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้เรายังขาดงบประมาณในการดำเนินการอีก 120 ล้าน เชิญชวนผู้ใจบุญได้ร่วมบริจาค เพื่อให้แสงสว่างกับผู้ไม่มีโอกาส" 
 
ทั้งนี้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างนั้น เป็นอาคารสูง 8 ชั้น ถือเป็นโรงพยาบาลจักษุที่รวบรวมสิ่งที่มีความทันสมัย และ ความเชี่ยวชาญทางจักษุทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ ด้านวิชาการ และการวิจัย โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะมีห้องตรวจทั้งสิ้น 24 ห้อง ทั้งมีห้องผ่าตัดที่ทันสมัยจำนวน 9 ห้อง รวมถึงศูนย์เลเซอร์และศูนย์เครื่องมือพิเศษทางตาที่ทันสมัย มีห้องประชุมทางการแพทย์ สําหรับการจัดประชุมวิชาการที่สามารถรองรับบุคลากรได้มากถึง 132 คนสิ่งสําคัญจะมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดภายในอาคารนี้ด้วย
 
สำหรับความเป็นมาของ มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนั้น สืบเนื่องจากเมื่อในอดีตหลายปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้จัดตั้งแผนกจักษุขึ้น ช่วงแรกมีผู้ป่วยเฉลี่ย 30 รายต่อวัน ต่อมาแผนกจักษุ จึงได้เริ่มโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้ออกหน่วยผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ จนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป

 
กระทั่งปี 2553  มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงได้สร้างศูนย์จักษุและต้อกระจกขึ้น เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทางศูนย์จักษุและต้อกระจก ได้มีการพัฒนาแพทย์ และบุคลากร จนปัจจุบันได้มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา จนพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางตาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเป็นหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการมากถึง 400 รายต่อวัน ด้วยปริมาณผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจํานวนมาก รวมถึงความซับซ้อนของโรคซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจรักษา  และเพื่อให้ศูนย์จักษุและต้อกระจกมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยจักษ์อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 
ดังนั้น มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และภาคประชาชน จึงได้ริเริ่มโครงการการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะ รวมถึงมีการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง 
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยั่งยืน ร่วมบริจาคสร้างห้องและอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว  ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 745-0-33316-3 (กรณีต้องการใบเสร็จ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี) ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 745-0-33317-1


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%