อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เมืองน้ำดำเข้มควบคุม ขายเหล้าบุหรี่ช่วงเข้าพรรษา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ่ายงานเกี่ยวข้อง เฝ้าระวังเเละบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 00.05 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ ตรวจเตือน เฝ้าระวังเเละบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านค้าชำพื้นที่อำเภอเมือง ในวันสำคัญทางศาสนา(วันเข้าพรรษา) ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เเละได้ประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 ซึ่งกฎหมายห้ามมิให้เเบ่งขายบุหรี่ เเละห้ามมิให้ทำการโฆษณา ณ จุดขาย โดยภาพรวมผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบการกระทำความผิด.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 5