อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

"ซื้อ-ขายสมณศักดิ์" ข้อกล่าวหาจากคนห่างไกลวัด?

สัปดาห์นี้ขอเล่าเรื่อง “การซื้อ-ขายสมณศักดิ์” ว่ามีจริงในวงการสงฆ์หรือไม่? ถ้ามีจริงควรทำอย่างไร? และถ้าไม่มีแต่เป็นข้อกล่าวหาลอยๆ จะเป็นบาปไหม? พุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.


ชาวพุทธอย่าไปตื่นตกใจกับข่าวปล่อยออกมาว่า “วงการคณะสงฆ์” มีการซื้อขายสมณศักดิ์ เพราะกลุ่มคนที่ปล่อยข่าวอวมงคลแบบนี้ หากไม่เป็นคนที่เคยผิดหวังจากการได้รับสมณศักดิ์ ก็เป็นบรรดาพวกลูกศิษย์หรือไม่ก็พวกขาประจำที่กล่าวหา มหาเถรสมาคม สถาบันสงฆ์

โดยใช้ข้อกล่าวหาที่สังคมสนใจและหวาดระแวง แบบเดิมๆ เล่นการเป็นทอดๆ โดยใช้เครือข่ายของตนเอง เช่น สื่อ นักวิชาการ ออกมารับลูก เช่น กล่าวหาว่านักการเมืองไม่ดี ต้องมีการปฎิรูป วงการตำรวจไม่ดี ต้องปรับปรุง ระบบรัฐสภาไทยไม่ดี เป็นระบบสภาผัวเมีย ต้องแก้ไข สุดท้าย ประชาชนคงทราบว่า บทสรุปตอนนี้เป็นอย่างไร?ผมอยากให้ชาวพุทธมองให้ทะลุ วงการคณะสงฆ์ มีพระสงฆ์มากกว่า 3 แสนรูป มีวัดมากกว่า 3 หมื่นวัด และในข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ที่บวชมาอันยาวนาน คลุกคลีในวงการสงฆ์เกือบทั้งชีวิต ยังไม่เห็นระบบ
“ซื้อ-ขายสมณศักดิ์” แต่หากพูดถึง “ระบบอุปถัมภ์” มีไหม?

ต้องยอมรับว่ามี เช่น อยากให้ลูกศิษย์หรือคนใกล้ชิดตัวเองได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนสมณศักดิ์ หรือบางคน “คุณขอมา” ซึ่งคำว่าคุณขอมาก็ไม่พ้น “คนมีบารมีนอกวงการพระสงฆ์” ขอมามีไหม ก็เคยได้ยินเหมือนกันว่า “มี” หรือบางรูปอาจจะเสนอตัวเองรับใช้พระเถระผู้ใหญ่ หรือกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อหวังผลด้านสมณศักดิ์ แบบนี้มีไหมผมเชื่อว่า “มี”

แต่ทั้งหมดก็ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด สู่เจ้าคณะภาค จากเจ้าคณะภาค สู่เจ้าคณะหน และทราบก่อนที่จะถึงมือเจ้าคณะหนแต่ละหน ก็มีคณะกรรมการกลั่นกรองแบบละเอียดยิบอีกด้วย แล้วจึงผ่านสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเป็นด่านสุด


 เพราะฉะนั้นคำว่า...วงการคณะสงฆ์มีการซื้อ-ขายสมณศักดิ์ เป็นคำพูดที่เลื่อนลอย เป็นคำพูดของคนผิดหวังหรือไม่ก็พวกกองเชียร์ที่ผิดหวัง หากคิดร้ายหน่อยก็คือพวกกลุ่มบุคคลที่ต้องการใส่ร้ายวงการคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสีย และคนที่กล่าวหาเรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่ก็พวกคนห่างไกลวัด ไม่เคยรับรู้กิจกรรมการปฎิรูปของคณะสงฆ์ หรือการทำงานของคณะสงฆ์  แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการวิ่งเต้นมีไหม? ผมก็เชื่อว่ามีอยู่จริง แต่หากมีก็คงไม่ถึง0.1%” และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นฆราวาสมากกว่า แต่พระสงฆ์จะทำเอง วิ่งเต้นเองคงไม่มี และหากมีก็เป็นเชิงฝากฝังซึ่งก็เป็นปกติในสังคมไทยที่ระบบอุปถัมภ์ ระบบพรรคพวก ฝังลึกมาอันยาวนาน

คำกล่าวโจมตีเรื่อง “ซื้อ-ขายสมณศักดิ์” ในวงการคณะสงฆ์ โดยไปเปรียบเทียบกับวงการนักการเมือง ตำรวจ เพราะรู้ว่าคนกลุ่มเหล่านี้ใกล้ชิดประชาชน เป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ พูดหรือโพสต์เมื่อไร สื่อหรือคนในสังคมก็ชอบไปพูดต่อโดยไม่ทราบว่าเรื่องที่เขาพูดหรือโพสต์มีมูลหรือไม่แต่เอาความสะใจว่า...

เดี๋ยวนี้คนด่าพระสงฆ์ได้ รู้สึกว่า “ตัวเองแน่ ตัวเองเก่ง” แต่หารู้ไม่ว่า “มีนรกเป็นที่พึ่ง” แต่เอาเถอะเรื่องนรกสวรรค์คนพวกนี้อาจไม่เชื่อ แต่คุณผู้อ่านลองติดตามชีวิตคนที่ชอบด่าพระ ใส่ร้ายพระ บั้นปลายชีวิตผมยังไม่เห็นมีชีวิตดีสักคนผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยกับพฤติกรรมคณะสงฆ์ทุกอย่าง วันก่อนได้มีโอกาสไปคุยกับ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรเมธี ประธานคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์ในการปฎิรูปพระพุทธศาสนา ทราบว่าตอนนี้ คณะสงฆ์กำลังขับเคลื่อนการปฎิรูปหลายด้าน หลายมิติ และจะนำเสนอรัฐบาลเร็วๆ

และสิ่งที่พระคุณเจ้าทำก็สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ทั้งเรื่องการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัด เรื่องการปกครองคณะสงฆ์หรือแม้กระทั้งเรื่อง
“ระบบสมณศักดิ์”

สถาบันสงฆ์ เป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของชาติไทย มีประชากรมากกว่า 3 แสนรูป ไม่นับรวมลูกศิษย์ลูกหาอีก อยู่ดีๆ จะให้เปลี่ยนแปลงโดยเร็วเหมือนเปลี่ยนผู้บริหารประเทศคงยาก รอหน่อยนะจ๊ะบรรดาคนดี คนเก่งทั้งหลาย....…..................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com
ขอขอบคุณ เฟชบุ๊ค พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    78%
  • ไม่เห็นด้วย
    22%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 2.08K