อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อีเมลจากออสเตรเลีย วันที่ 6 สิงหาคม 2560

วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา อาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 00.50 น.


กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ Ms. Luisa Marcelo, Manager, Business Development, TAFE NSW มาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์


นาง Marcelo เข้าเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ม. มหิดล เพื่อแสวงหาลู่ทางในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน


นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม รวม 11 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่ 1 – 5 ส.ค. 2560


นักเรียนจากโรงเรียนคริสเตียน Grace Lutheran College ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย เพื่อทำรายงานในวิชาศาสนาและปรัชญา


Chief Minister of the Northern Territory Micheal Gunners และ Minister Dale Wakefield จัดเลี้ยงขอบคุณสมาชิก สมาคม NT Thai และครอบครัว ที่ ทำเนียบรัฐบาล


ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กวัดไทยนครเมลเบิร์นภายใต้การดำเนินงานศูนย์การศึกษาไทยรัฐวิคตอเรียได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีแรก


ประยูร ชูโคกกรวด ผู้จัดการ Australian centre สำนักงานกรุงเทพ พาครอบครัวเข้าถวายเงินช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ เจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท


สุนี ขมิ้นเขียว บินไปกลับ บริสเบน กรุงเทพ อุดรธานี เป็นว่าเล่น เพราะเป็นห่วงสุขภาพของคุณยายสนิท ขมิ้นเขียว คุณแม่วัย 83 ปี


นายราม นาถ โกวินท์ (Mr. Ram Nath Kovind) ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศอินเดียและภริยา ความหวังใหม่ของพุทธศาสนิกชนในประเทศอินเดียและทั่วโลก

@@@@ วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย ได้จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระชนมพรรษาครบ 65 พรรษา และได้บำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วย ซึ่งมีกงสุลไทยกิตติมศักดิ์ นายแอนดรูว์ พาร์ค นายกสมาคมไทยออสเตรเลียรัฐควีนสแลนด์ นางเจียรนัย รัตนวราหะ กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วัดไทยพุทธาราม นางภัทรวีย์ วรรณเสวก เป็นประธาน โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา "สุจริตธรรมกถา" และถวายผ้าป่าสามัคคีประจำเดือน ออกโรงทานมหากุศลด้วย โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและออสเตรเลียมาร่วมกันประมาณสามร้อยคน ซึ่งทุกท่านได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน
 
@@@@ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ Ms. Luisa Marcelo, Manager, Business Development, TAFE NSW มาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทยที่มีหลักสูตรด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี นส.พัชรี พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาฯ กล่าวต้อนรับ และนายจุลวัจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผุ้อำนวยการกองแปซิฟิกใต้ เป็นผู้ดำเนินรายการ  มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะกว่า 20 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งขอประชุมนอกรอบเพิ่มเติมกับผู้แทน TAFE NSW เพื่อหารือรายละเอียดเรื่องความร่วมมือระหว่างกันด้วย นอกจากนี้ นาง Marcelo ยังได้เยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารของเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ม. มหิดล เพื่อแสวงหาลู่ทางในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันด้วย อนึ่ง ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดคณะผู้บริการมหาวิทยาลัยที่สนใจ เดินทางไปเยี่ยมชมวิทยาเขตต่างๆ ของ TAFE NSW ที่จัดหลักสูตรด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงหารือกันในลักษณะ business matching เพื่อมหามหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถหารือรายละเอียดความร่วมกับ TAFE ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
@@@@ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560 นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้ให้การต้อนรับและ
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม รวม 11 คน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ คณะดังกล่าวได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ออสเตรเลียระหว่างวันที่ 1 – 5 ส.ค. 2560 ตามคำเชิญของนาย Paul Robiliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โดยมีกำหนดเข้าพบหารือข้อราชการกับศาลสูงแห่งออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีและศึกษาดูงาน ณ ศาลสูงแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
@@@@ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักเรียนจากโรงเรียนคริสเตียน Grace Lutheran College ประมาณร่วม 100 คน ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ที่วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย เพื่อทำรายงานในวิชาศาสนาและปรัชญา โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยพระธรรมทูตวัดไทยพุทธาราม มาต้อนรับดูแล โดยพระศรีพุทธิวิเทศได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการทำบุญในพระพุทธศาสนามีทาน ศีลและภาวนาเป็นต้น และตอบคำถามเรื่องที่มาของมนุษยชาติ เรื่องชีวิตหลังความตาย เรื่องปัญหาและการแก้ปัญหาของโลกปัจจุบัน และมีคำถามถึงพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของไทยมีพระเกียรติศัพท์ความดี แผ่ไปทั่วโลกจริงๆ สาธุ
 
@@@@ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ทางสมาคม NT Thai นำโดย นางสาวสรามาส ราชแก้วได้ รับเชิญจาก Chief Minister of the Northern Territory Micheal Gunners และ Minister Dale Wakefield เพื่อเลี้ยงขอบคุณสมาชิก และครอบครัวคนไทยซึ่งอยู่ในรัฐตอนเหนือของออสเตรเลีย ที่ ทำเนียบรัฐบาล เป็นงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณ ทุกๆคนที่ทำงานในงานสงกรานต์  ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในงาน Chief Ministers Micheal Gunners กล่าวขอบคุณคนไทยที่เข้ามาร่วม สร้างผลงานและโชว์ศิลปะวัฒนธรรม ความสวยงาม ความอ่อนช้อยของศิลปะ รวมถึงเครื่องแต่งกาย ของนักแสดง และย้ำว่างานนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเพราะทุกคนตั้งใจร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างเต็มที่ รัฐบาลขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนไทยจะนำศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยมาเผยแพร่ให้คนในประเทศนี้ให้เป็นรู้จักมากมายยิ่งขึ้นไป ทางรัฐบาลจะอยู่เคียงข้างและจะเดินไปด้วยกันเพื่อความสสำเร็จของสมาคมไทยในนครดาวิน ................ ทางด้านของ Minister the Hon. Dale Wakefield กล่าวขอบคุณคนไทยและสมาคมไทยที่นำวัฒนธรรมมาเสนอให้ชุมชนเมืองนี้ได้รู้จักและขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสมาคมที่ทำงานอย่างเน็ตเหนื่อยโดยไม่มีค่าตอบแทน และอยากจะเห็นสิ่งใหม่ๆและโครงการที่ดียิ่งขึ้นไปอีกจากสมาคมไทยในอนาคต การเลี้ยงขอบคุณในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงค่าตอบแทนอย่างเดียวแต่เป็น การสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสมาคม NT Thai และรัฐบาลท้องถิ่นให้เป็นปึกแผ่นและหนาแน่น
 
@@@@ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จะจัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติเรื่องรามเกียรติ์ ณ Concert Hall ใน Sydney Opera House ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 20.00 - 21.45 น. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซดนีย์ พิจารณาว่า ชาวออสเตรเลียเป็นชาวต่างชาติที่มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเอเชีย ประกอบกับชุมชนไทยในออสเตรเลียเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่แห่งหนึ่ง โดยเฉพาะในรัฐนิวเซาท์เวลส์ดังนั้น การจัดแสดงโขนเฉลมพระเกียรติ ครั้งนี้จึงมุ่งเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปะชั้นสูงนี้ไว้ให้คนไทยชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความเป็นไทย และความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทย อีกทั้งได้เคยนำไปแสดงในต่างประเทศหลายแห่ง ในการนี้จึงกําหนดจะขึ้นที่นครซิดนีย์ โดยในงานจะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงโขน ณ บริเวณโถงหน้า Concert Hall ด้วย
 
@@@@ วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กวัดไทยนครเมลเบิร์นภายใต้การดำเนินงานศูนย์การศึกษาไทยรัฐวิคตอเรียได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ศูนย์ฯ เด็กวัดไทยนครเมลเบิร์นได้จัดกิจกกรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสสัมผัสและร่วมมีประสบการณ์ในการทำพานดอกไม้เพื่อนำมาคารวะ และไหว้ ครู โดยมีพระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ  เจ้าอาวาสได้ให้ศีลให้พร และกล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ ทุกคน
 
@@@@ วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับเด็กวัดไทยนครเมลเบิร์นจะจัดกิจกรรม “วันแม่” ที่วัด เวลาตั้งแต่ ๑๒:๐๐ น เป็นต้นไป ในงานจะมีการกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  มีการร้อยมาลัยมอบให้แก่แม่ และการแสดงของเด็ก ๆ โดยขอเชิญผู้สนใจมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว
 
@@@@ โครงการเยาวชนเพื่อชุมชนไทยรัฐวิคตอเรีย (Youth program for Thai Community in Victoria) โดยการสนับสนุนจากสถานทูตไทยกรุงแคนเบอร์ร่า และโดยความร่วมมือจากสถานีวิทยุ SBS ภาคภาษาไทยได้ขยายเวลาสมัครโครงการประกวด การพูดผ่านสื่อสาธารณะ ทางวิทยุ SBS ในหัวข้อ “เมืองไทยที่ฉันประทับใจ” ในเดือนกันยายน โดยรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๙-๑๖ ปีที่มีความสามารถพูดภาษาไทยได้ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยส่งใบสมัคร ไปที่อีเมล์ศูนย์ฯหรือในเพจของศูนย์ฯ ได้   เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้
 
@@@@ คณะทำงานบ้านลูกพ่อ ซันชายโคสท์ เริ่มแตกกิ่งก้านสาขาให้ต้นไม้ของพ่อ จัดกิจกรรมแรกเพื่อเยาวชนไทยในซันชายโคสท์ "มาลัยน้อย หนูร้อยให้แม่" ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ ห้องภาพพ่อ ร้านอาหาร ส้มตำไทย มารูจิโด้ เวลา 1100-1400น. โครงการเพื่อเด็กไทยในซันชายโคสท์นี้จัดขึ้นเพื่อสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงาม ให้อยู่คู่กับชาวไทย และสายเลือดไทยต่างแดน โดยกิจกรรมนี้ เป็นการสื่อความรักของลูก ผ่านงาน ร้อยมาลัย ในวันแม่ ในงาน มีการหัดร้อยมาลัยสำหรับเด็กเล็ก และ เด็กโต เพื่อกราบแม่ และรับประทานอาหารร่วมกัน  ขอเชิญแม่ลูก และพ่อ จูงมือกันมาร่วมสนุกสนาน แสดงความรักความผูกพันธ์ สร้างความอบอุ่นแบบไทยๆในครอบครัว โดยติดต่อร่วมกิจกรรมได้ที่  แต้ม 0466582403 จีน่า 0422169190 จิต 0410977916
 
@@@@ ประยูร ชูโคกกรวด ผู้จัดการ Australian centre สำนักงานกรุงเทพ เป็นตัวแทน มาร์โก มะลิวงษ์ Australian centre สำนักงานใหญ่ นครซิดนีย์ พาครอบครัวเข้าถวายเงินช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ แก่ เจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
 
@@@@ เจน สุนี ขมิ้นเขียว เจ้าของเว็ปไซท์ดังสามัญประจำบ้านของคนไทยในบริสเบน MaBrisbane ขึ้นลง บริสเบน กรุงเทพ อุดรธานี เป็นว่าเล่น เพราะเป็นห่วงสุขภาพของคุณยายสนิท ขมิ้นเขียว คุณแม่วัย 83 ปี ซึ่งเข้าๆออกๆโรงพยาบาลตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โชคดีที่มีน้องสาว ดาว ขมิ้นเขียว ตัดสินใจขายกิจการซักรีดเสื้อผ้าเพื่อมาอยู่โยงดูแลคุณแม่ประจำ ว่างจากเวลาดูแลคุณแม่เมื่อไหร่เธอต้องตระเวนไปทำบุญให้คุณแม่แทบทุกที่ๆนึกถึงครูบาอาจารย์ได้ โดยมีพี่ที่นับถือกันมาตลอดนานถึง 26 ปี ตั้งแต่เธอยังเปิดกิจการร้านวีดีโอที่จังหวัดเชียงใหม่ อ๊อด เทียนไชย นันทิกาณจน์ เจ้าของกิจการคอนโดให้เช่าเขตหนองแขม เป็นคนคอยบริการรับส่ง ................. เธอกล่าว่า "โชคดี น้องสาวเขาเสียสละ ยอมทิ้งกิจการมาดูแลคุณแม่อย่างเดียวเลย เราแบ่งเวลาได้ก็บินมาอยู่ดูแลคุณแม่บ้าง ช่วยผ่อนแรง ว่างก็ไปทำบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณแม่หายเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นวิถีชาวพุทธ ระหว่างนี้ก็ได้ยินข่าวคราวความเคลื่อนไหวมาจากหลายๆแหล่งข่าวก็ไขว้เขวเหมือนกันว่าอะไรเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย แต่มีความเชื่อมั่นว่า พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกมากว่า 2500 ปีแล้ว เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ คนไทยนับถือศาสนาพุทธกว่า 90% คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายๆเกิดขึ้นหรอก คงเหมือนกับอดีตที่เคยผ่านกันมา"
 
@@@@ ระยะนี้มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยแพร่หลายมากสักหน่อย ก็คอยดูกันต่อไป แต่ที่แน่ๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเป็นข่าวดังกันไปทั่วโลกก็เมื่อนายราม นาถ โกวินท์ (Mr. Ram Nath Kovind) ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศอินเดียและภริยานั้นเป็นพุทธศาสนิกชน ก่อนกล่าวปราศัยต่อประชาชนจำนวนหลายหมื่นคน เขาและภริยาได้กราบพระพุทธรูปและรับศีลจากพระภิกษุ ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่ชนะเลือกตั้ง นายราม นาถ โกวินท์ ได้เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 14 ของอินเดีย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่รัฐสภาอินเดียแล้ว ได้เดินทางไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา รัฐพิหาร ได้มีพระเถระจากนิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนาร่วมเจริญชัยมงคล ในจำนวนนี้มีสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช ประเทศกัมพูชารวมอยู่ด้วย ...................... ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศอินเดียนี้เป็นคนจากวรรณะ "จัณฑาล" จัณฑาลเป็นชนชั้นที่ต่ำที่สุดในสังคมอินเดียตามหลักความเชื่อเรื่องระบบวรรณะของศาสนาฮินดู ไม่นับเข้าในวรรณะทั้ง 4  คือ พราหมณ์ กษัตริย์ ไวศยะ(แพศย์) และศูทร ในปัจจุบันยังมีทัศนคติรังเกียจเดียดฉันท์และเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนชนชั้นนี้อย่างแพร่หลายในอินเดีย สังคมฮินดูกล่าวหาว่าเป็นพวกที่ไม่ควรแตะต้องและถูกกีดกันมาตั้งแต่กำเหนิด ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือหน้าที่การงาน แต่ก็ยังมีหลายต่อหลายคนที่มีโอกาสแหวกวงล้อม ได้รับการศึกษาที่ดีและมีความสามารถพาตัวเองเข้าไปมีบทบาทในวงการเมืองและสังคมเหมือนเช่น อดีตทนายความ ผู้ว่าการรัฐพิหารวัย 71 ปี ประธานาธิบดีคนใหม่นี้ จากชัยชนะในครั้งนี้จึงทำให้นายราม นาถ โกวินท์ มาดำรงตำหน่งประธานาธิบดีเป็นคนที่ 2 ถัดจากอดีตประธานาธิบดี เค.อาร์.นารายานัน ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อปี 1997 - 2002 ซึ่งมาจากวรรณะจัณฑาลชั้นล่างสุดของอินเดีย แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียยุคใหม่ ที่ลดความสำคัญของวรรณะทางสังคมลงไปอย่างมาก และจะมีผลดีต่อชาวพุทธในประเทศอินเดียมากขึ้นอีกด้วย เพราะประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดียท่านนี้มีความศรัทธานับถือพระพุทธศาสนา ........................ ที่ว่าเป็นข่าวดีมากๆนั้นก็เพราะว่าอินเดียเป็นประเทศต้นกำเนิดศาสนาพุทธ รวมถึงเป็นประเทศที่มีสังเวชนียสถานจำนวนมาก แต่อินเดียนั้นพระพุทธศาสนาถูกทำลายโดยชาวอิสลาม จนเมื่อก่อนนั้นแทบจะหาชนชาวพุทธไม่ได้เอาเสียเลยในดินแดนพุทธภูมิ แต่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อชนชั้นจัณฑาล อย่าง ดร.บี.อาร์. อัมเบดการ์ ซึ่งศึกษาพุทธศาสนาตั้งแต่ชั้นมัธยมและเข้าใจหลักของพระพุทธศาสนาว่าเป็นทางออกและทางแก้ของการแบ่งแยกชนชั้น มีโอกาสได้เข้าสู่วงการการเมืองจนได้รั้งตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงยังได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดีย ได้เชิญชวนให้คนอินเดียหันมานับถือศาสนาพุทธแทน โดยอ้างว่าจากการศึกษาของเขาพบว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งความเสมอภาคนั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต ในวันที่ 14 ตุลาคม 2499 ดร.อัมเบดการ์ ได้นำคนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาล กว่า 500,000 คน มาปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ โดยท่านได้ปฏิญาณว่า “แม้ข้าพเจ้าเกิดมาจากตระกูลที่นับถือศาสนาฮินดู แต่ข้าพเจ้าจะขอตายในฐานะพุทธศาสนิกชน” และลูกหลานของคนเหล่านี้นี่เองที่นับถือศาสนาพุทธสืบต่อกันมาและช่วยเผยแผ่ในอินเดีย จึงทำให้ตัวเลขของพุทธศาสนิกชนในอินเดียขยับขึ้นในปัจจุบันเป็น 9 ล้านคน หรือ 0.7% โดยศาสนาที่คนอินเดียเกือบ 80% หรือประมาณ 980 ล้านคน นับถือคือศาสนาฮินดู รองลงมาคือศาสนาอิสลามที่มีผู้นับถือ 175 ล้านคน หรือคิดเป็น 14% การเข้ารับตำแหน่งใหม่ของนายราม นาถ โกวินท์ จึงเป็นความหวังใหม่ว่าจะทำให้พระพุทธศาสนาในดินแดนต้นกำเนิดจะถูกทะนุบำรุงให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นไป
 
ไตรภพ ซิดนีย์
tripope@hotmail.com
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15