อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

จับตาดู! ภารกิจ'ผู้อำนวยการสำนักพุทธ'คนใหม่

สัปดาห์นี้ต้องจับตาดูภารกิจ “ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ” คนใหม่ ว่าจะมีคุณลักษณะพิเศษในการแก้ปัญหาสถาบันสงฆ์ได้หรือไม่? พุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.


หลัง ...พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ถูกย้ายเข้ากรุโดยเจ้าตัวไม่ทันได้ตั้งตัว ผมในฐานะคนในแวดวงศาสนาเห็นใจท่าน เพราะตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งกระแสความไม่พอใจก็ “กระเพื่อม” มาต่อเนื่องและก็เข้ามารับลูกช่วงจังหวะที่มีเรื่องเผือกร้อนหลายเรื่องในแวดวง

การที่รัฐบาลส่ง ...พงศ์พร โดยไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และและมี “ธง” ตั้งเอาไว้ให้ท่านเข้ามาสะสาง โดยไม่ศึกษาบรรยากาศ เพราะเชื่ออำนาจในมือที่ตนมีอยู่ สำหรับ พ.ต.ท.พงศ์พร มีการเล่าลือกันว่าเป็นสายตรง พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ พล..ประยุทธ์ ก็รับราชการเป็นทหารมาตลอดชีวิตน่าจะเข้าใจวัฒนธรรมสถาบันสงฆ์ได้เป็นอย่างดี เพราะวัฒนธรรมองค์กรทหารกับคณะสงฆ์คล้ายๆ กันคือค่อนข้าง “มีความอนุรักษ์นิยมและต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา” ทั้งคู่ แต่นี่ไม่น่าพลาดส่งคนมาให้ถูกเชือดและเสียหน้ากลับไป
“แบบเสียคน”

สถาบันสงฆ์ มีวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง มีกรอบพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายคอยควบคุม แต่ในขณะเดียวกันสถาบันสงฆ์เองก็มี “ต้นทุนทางสังคมสูง” หากจะว่าไปชาวบ้านเชื่อพระสงฆ์มากกว่า “ผู้นำรัฐบาล” และไม่ได้เป็นเฉพาะยุคนี้เท่านั้น เป็นมาทุกยุค ไม่เช่นนั้นเวลาเลือกตั้งแต่ละครั้งบรรดาคนสมัครลงเลือกตั้งจะวิ่งเข้าหาพระ เข้าหาเจ้าอาวาสหรือ?

และยิ่งกว่านั้นความเป็นสมณเพศไม่ได้อยู่ที่ “รัฐ” แต่อยู่ที่ประชาชน ด้วยเหตุผลนี้ตัวพระสงฆ์เอง บางโอกาสท่านก็มี “อัตตา” แบบนี้ เข้าทำนองว่า “ใครจะเป็นรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีอาตมาไม่สนใจ เพราะมาแล้วก็ไป” ส่วนอาตมาอยู่แบบนี้จนตายทั้ง “สมณศักดิ์และตำแหน่งทางปกครอง”จากกระแสข่าวว่าคนโน้นคนนี้จะมาเป็น
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นั้น แค่โยนหินถามทาง ตัวจริงอาจจะเป็น “คนเคยอยู่วัด” ก็ได้ เพราะหากตั้งคนนอกและเป็น “สายแข็ง” รัฐบาลมีบทเรียนมาแล้ว คงไม่บ้าจี้ตามกลุ่มบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้

ความจริงรัฐบาลเหลือเวลาอีกไม่นานต้องคิดอย่างรอบครอบอย่าส่งคนมาโดย “มีธง” แบบเดิม และการเลือกคนเข้ามาช่วยงาน พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่าเชื่อแค่ ดร.วิษณุ เครืองาม อย่าเชื่อแค่ คุณออมสิน ชีวะพฤกษ์ หรืออย่าเชื่อแค่ “กรรมการมหาเถร” บางรูปเท่านั้น รัฐบาลต้องส่งคนไปขอคำปรึกษาจากที่ประชุม “มหาเถรสมาคม” ด้วย และต้องรู้ด้วยว่า “ปัจจุบันใครเป็นตัวจริงในมหาเถรสมาคม?”เหตุที่พูดเช่นนี้ “ไม่ใช่ไม่เชื่อใจรัฐบาล” แต่ที่ผ่านมาการที่รัฐบาลเข้ามา “ยุ่มย่าม” ในกิจการพระศาสนาโดยไม่ได้รับรับความเห็นชอบจาก
สถาบันสงฆ์ ก็น่าจะสัมผัสได้ว่า “บรรยากาศเป็นอย่างไร?”

สำหรับผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาคนใหม่ คุณลักษณะพิเศษอันหนึ่งที่ควรมี คือ “ต้องเป็นนักประนีประนอม และต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและเข้ากับคณะสงฆ์ได้ ในขณะเดียวกันต้องขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐได้ด้วย” ไม่ใช่ว่าจะเชื่อคณะสงฆ์หรือมหาเถรสมาคมแบบปวกเปียกไม่มี “จุดยืน” ในความเป็น “ข้าราชการ” ของตัวเอง และสำคัญต้อง “รับแรงเสียดทานได้”โดยแรงกดดัน ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนา จะเจอทั้งจาก “รัฐบาลสั่งการลงมา” และเจอ “แรงเสียดทานจากสถาบันสงฆ์” พูดง่ายๆ ใครเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้เหมือน
“กระโถน” เปรียบเสมือน “เด็กวัด” นั่นเอง ในขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่นี้ได้ข่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ คุณมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่แล้วคนนี้เป็นศิษย์เก่าวัดเบญจมบิตรฯ เปรียญธรรม 6 ประโยค จบพุทธศาสตรบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปริญญาโท จากประเทศอินเดีย ซึ่งแน่นอนรู้เรื่องพระและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรพระได้ดีที่สุด ก็หวังว่าเหลืออายุราชการอีก 1 ปี ต่อจากนี้ไปจะประสานรอยต่อระหว่าง “คณะสงฆ์” และ “รัฐบาล” ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และนำพาสังคมไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างรัฐบาลและคณะสงฆ์จะมี “ความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น”

ผมจำได้ว่าตอนที่รัฐบาลชุดนี้เข้าประกาศชัดว่าจะเดินหน้าแก้ “ความขัดแย้ง” และจะนำความสุขกลับคืนมาสู่สังคมไทยโดยเร็ว แต่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า “ทั้งรัฐบาลและคณะสงฆ์” ดูเหมือนเครียดทั้งคู่ สังคมจึงต้องจับตาดูว่า...


ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่จะแก้ได้หรือไม่??

...................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com

ขอขอบคุณภาพประกอบจากเพจสำนักงานเจ้าคณะภาค 9


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 116