อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

"อยู่ในใจเราตลอดไป" (1)

ภาพยนตร์มากกว่าร้อยเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ ศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 02.28 น.

พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปนั้น จะมีงานเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ยังโรงภาพยนตร์หลายแห่งด้วย โดยทุกงาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะโดยเสด็จพระ ราชดำเนินไปด้วย

นับแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ทางหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้เก็บบันทึกพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์มากมายนับ 100 เรื่องเอาไว้เพื่อเป็นความรู้และเป็นประวัติศาสตร์สู่ลูกหลาน

บันทึกเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2497 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์เรื่อง “นางกลางเมือง” ที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย ในวันที่ 30 ธันวาคม ปีเดียวกัน พ.ศ. 2497 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือ “สันติ-วีณา” ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มสี 35 มิลลิเมตร ยังมีภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรตามบันทึกดังกล่าวของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ รวมไปถึงความปลาบปลื้มแก่บรรดาพสกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและอีกจำนวนหนึ่งได้ร่วมชมภาพยนตร์พร้อมกับพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับตัวผมเองซึ่งอดีตเคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ก็ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในข้าทูลละอองธุลีพระบาทติดตามทำข่าวเสด็จพระราชดำเนินยังโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ

ภาพยนตร์มากกว่าร้อยเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยหรือภาพยนตร์ต่างประเทศจะเป็นรอบปฐมทัศน์เพื่อการกุศลต่าง ๆ โดยฉายยังโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครตามที่ได้เขียนในคอลัมน์นี้มาแล้วเกือบทั้งสิ้น

พระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราช ทานแด่วงการภาพยนตร์นั้นยังมีอีกมากมายเป็นที่จารึกจดจำแก่พสกนิกรชาวไทย เพราะพระองค์ท่านนั้นจะ ’อยู่ในใจเราตลอดไป“.

.........................................................

นคร  วีระประวัติ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14