อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เป็นข้าราชการต้องเด็ดเดี่ยว สืบสานปณิธานในหลวงร.9

สัปดาห์นี้เอ่ยถึงการเป็นข้าราชการของในหลวง ร.9 ต้องซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ และอยากได้เงิน จึงจะรักษาป่าไม้ไว้ได้ ถ้าไม่ยึดหลักเช่นนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกัน พุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.


การถวายความจงรักภักดี ในส่วนของพสกนิกรชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กระทำต่อเนื่องมาตลอดร่วม 1 ปี อย่างจงรักภักดี และสมพระเกียรติฯ เสมอมา ทั้งการไปกราบพระบรมศพ สวดมนต์ ปลูกดาวเรืองหรือไม้สีเหลือง จนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลกว่า...

คนไทยรักพระองค์มากมายขนาดไหน? และในส่วนของหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่างก็ได้กระทำเช่นเดียวกัน ปรากฏการณ์นี้จะถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของแผ่นดินนี้อย่างแน่นอน

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ถึงแม้จะเป็น วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แต่เชื่อว่าพสกนิกรชาวไทยยังคงแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไป และในส่วนของข้าราชการก็ต้องทำต่อโดยการยึดรูปแบบการเป็นข้าราชการใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างแท้จริงต่อไป ทั้งการรับใช้งานในหน้าที่โดยยึดหลักแนวคิดของพระองค์ท่าน หรือการสนับสนุนโครงการของพระองค์ คือ “โครงการพระราชดำริ” ที่มีหลายพันโครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พระเกียรติของพระองค์อยู่อย่างยาวนาน คนที่เป็นข้าราชการใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต้องทุ่มเททำงานในหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด และต้องเดินหน้าสนับสนุนงานตามแนวพระราชดำริด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตน หรือเห็นแก่พรรคพวกเพื่อนฝูง การที่ผู้บริหารบางกรม ตัวเองเลวร้ายเองยังไม่พอ ยังเอาภรรยาน้อยมาคอยเก็บเงิน หาผลประโยชน์เข้าพกเข้าห่อ ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรมีอยู่อีกเลย!!

เฉพาะงานทางด้านทรัพยากรป่าไม้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงรับทราบสถานการณ์และปัญหาทางด้านป่าไม้เป็นอย่างดี จนมีพระราชดำริเกี่ยวข้องกับเรื่องป่าไม้ที่ควรใส่เกล้ากันไว้ปฏิบัติ มีดังนี้

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในโอกาสนำคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งประกอบด้วย 9 กระทรวง และ 36 กรม ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายรายงานเรื่องแผนจัดการน้ำ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554ในคราวนั้นพระองค์ทรงพระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ว่า

“การปลูกต้นไม้ต้องมีการปลูกทั้งไม้โตเร็วและไม้โตช้า ผสมกันเพื่อให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเรื่องการทำงานของข้าราชการต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ข้าราชการต้องไม่โลภและอยากได้เงิน จึงจะรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ได้”

ตามแนวพระราชดำริดังกล่าวนี้ เพื่อให้รักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้ได้ ข้าราชการจึงต้องทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ต้องไม่โลภ และอยากได้เงิน ไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีวันที่จะป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ไว้ได้

ข้าราชการเมือง ซึ่งก็เป็นข้าราชการใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ควรจะยึดหลักนี้เช่นเดียวกัน ส่วนที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่หลับหูหลับตาทำงานรับใช้พรรคการเมือง หรือพวกกันเอง จนลืมความผิดชอบชั่วดี โทษทัณฑ์ก็ให้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้ว ทั้งที่ประเภทไม่มีแผ่นดินจะอยู่ และที่ถูกลงโทษจำคุกก็มากมายหรือข้าราชการการเมืองที่ไม่สังกัดอะไร ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม คือไม่ทุจริตเอง หรือปล่อยให้ลูกน้องทุจริต ยอมรับเศษเงินจากข้าราชการ เพราะหากมีพฤติกรรมเช่นนี้ เสมือนว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้อง จะสั่งราชการอะไรก็ไม่ได้ การตรวจสอบก็ล้มเหลวเพราะไม่กล้าทำ เพราะหากทำก็กลัวลูบหน้าปะจมูก จะโยกย้ายผู้ใต้บังคับบัญชา ก็กล้าๆ กลัวๆ ไม่ค่อยกล้าทำ กลัวว่าจะถูกสวนกลับ จึงไม่สามารถปฏิรูปอะไรให้ดีขึ้นได้เลย

เชื่อว่าการกระทำความจงรักภักดีต่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังคงต้องดำเนินต่อไป ในส่วนของประชาชนก็ยังคงมีต่อไปโดยการยึดหลักของพระองค์ทั้งหลักพอเพียง หลักสนับสนุนคนดี และหลักความรักความสามัคคีเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

ในส่วนของราชการต้องยึดหลัก “ความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภและอยากได้เงิน” ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเคร่งครัดเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ ในหลวงรัชการที่ 9 สืบไป...
…..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 14