อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

หลายลูกถล่มไม่จริง? 'เรื่องไม่ลือ!!' ตั้ง'ชื่อพายุ'ไทยเกี่ยว

ปลายสัปดาห์ก่อนในกรุงเทพฯ เกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมสูงหลายพื้นที่ ส่งผลทำให้การจราจรเป็นอัมพาตและนำไปโยงกับกระแสลือที่มีออกมาก่อนหน้านี้ ว่า...มีพายุอีกหลายลูกจ่อเข้าถล่มไทย พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 06.02 น.


แต่เหตุน้ำท่วมกรุงเทพฯล่าสุดก็พาให้หวั่น ๆ

หลายคนอดนึกถึง ’ภาพหลอนปี 2554“ ไม่ได้

ทั้งนี้ กรณีพายุอีกหลายลูกจะถล่มไทยนั้น จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน? จะเป็นตามกระแสร่ำลือ? หรือไม่เป็น...ตามที่มีการยืนยัน นั่นก็เรื่องหนึ่ง แต่เพื่อความไม่ประมาท โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจากอิทธิพลของพายุฝน ก็ควรจะต้องติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี กับกรณี “พายุ” นั้น กรณีนี้ทาง “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” มีเกร็ดเล็ก ๆ ว่าด้วยเรื่อง ’ชื่อพายุ“ ว่า...เหตุใดพายุแต่ละลูกต้องมีชื่อเรียก? และ วิธีตั้งชื่อพายุนั้นใช้หลักเกณฑ์ใด? รวมถึง...มีพายุลูกไหนบ้าง?...ที่เป็น ’พายุชื่อไทย“ นำมาสะท้อนกันไว้ในวันนี้...ในวันที่คนไทยหวาด ๆ พายุอีกครั้ง...

เกี่ยวกับ “การตั้งชื่อพายุ” นั้น ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.vcharkarn.comได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า...พายุนั้นเกิดจากการก่อตัวของกระแสลม จนมีความรุนแรงเป็นพายุระดับต่าง ๆ โดยพายุที่เกิดขึ้นแต่ละลูกนั้น
มีการตั้งชื่อ และ แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ตามความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ส่วน “ที่มาของการตั้งชื่อพายุ” นั้น มีการระบุไว้ว่า...เดิมทีทางประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ตั้งชื่อพายุที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาโดยตลอด เพราะในตอนนั้นเป็นประเทศเดียวที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ และดูความเคลื่อนไหวของพายุ

การตั้งชื่อพายุนั้น ในสมัยก่อนจะใช้ชื่อผู้หญิงในการตั้งชื่อพายุ นัยว่าฟังดูแล้วทำให้หวาดหวั่นความรุนแรงของพายุน้อยลง แต่ภายหลังได้มีนักสิทธิสตรีในสหรัฐประท้วงว่า...การตั้งชื่อพายุด้วยชื่อผู้หญิงทำให้ภาพลักษณ์ผู้หญิงเป็นไปในเชิงโหดร้าย ดังนั้น ในยุคหลัง ๆ จึงมีการตั้งชื่อพายุโดยใช้ชื่อผู้ชายด้วย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2000 จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ ประเทศต่าง ๆ ทุกโซนของโลกเสนอ ’ชื่อพายุ“ ได้ ประเทศละ 10 ชื่อ โดยกำหนดให้...

ใช้ภาษาท้องถิ่นเพื่อตั้งชื่อให้กับพายุลูกนั้น ๆ

ในส่วนของ ประเทศไทย ตั้งอยู่ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ ซึ่งประกอบด้วย...กัมพูชา, จีน, เกาหลีเหนือ, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, ลาว, มาเก๊า, มาเลเซีย, ไมโครนีเซีย (รัฐอิสระอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซีย), ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, ไทย, สหรัฐ, เวียดนาม ซึ่งจากชื่อพายุรวม 140 ชื่อ ถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 28 ชื่อ โดย แต่ละชื่อจะเรียงไปตามชื่อประเทศต่าง ๆ ตามลำดับอักษร ภาษาอังกฤษ...

เริ่มที่กัมพูชา...ถึงอันดับสุดท้ายคือเวียดนาม

โดยสำหรับประเทศไทย...จะอยู่อันดับที่ 12

เมื่อใช้ชื่อหมดไป 1 กลุ่ม ก็จะขึ้นชื่อแรกในกลุ่มที่ 2 เรียงไปจนครบทุกกลุ่ม แล้วจึงกลับมาใช้ชื่อแรกของกลุ่มที่ 1 ใหม่อีก ซึ่งในการตั้งชื่อพายุนั้น กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตั้ง “คณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความหมายของชื่อ” เป็นตัวแทนในการเสนอชื่อพายุในภาษาไทย ต่อที่ประชุม ศูนย์เตือนภัยพายุไต้ฝุ่นร่วม (Joint Typhoon Warning Center : JTWC) ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะกวม โดยมีสมาชิกอีก 14 ประเทศร่วมประชุม จนได้ชื่อพายุของไทย...

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ให้รายละเอียด ’พายุที่ประเทศไทยตั้งชื่อ“ เอาไว้ว่า...รายชื่อพายุที่ได้แก้ไขปรับปรุงในการประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่นครั้งที่ 49 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2560มีชื่อพายุที่ไทยเป็นผู้ตั้งทั้งสิ้น 10 ชื่อ ประกอบด้วย... พระพิรุณ, มังคุด, วิภา, บัวลอย, เมขลา, อัสนี, นิดา, ชบา, กุหลาบ และรวมถึง ขนุน ซึ่งเป็นชื่อพายุลูกล่าสุดที่ก็มีผลต่อประเทศไทยประมาณหนึ่ง และกระพือกระแสลือพายุถล่มไทยด้วย

พายุที่ไทยได้ร่วมตั้งชื่อเหล่านี้ ถือเป็น...พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone) ซึ่งถ้าแบ่งตาม ความแรงพายุ ตามข้อตกลงขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก จะแบ่งได้ 3 ระดับคือ 1.พายุดีเปรสชัน (Depression) เป็นพายุกำลังอ่อน ความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน 33 นอต หรือ 62 กม./ชม., 2.พายุโซนร้อน (Tropical Storm) มีกำลังปานกลาง ความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลาง 34-63 นอต หรือ 63-117 กม./ชม. และ 3.พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นพายุกำลังรุนแรง ความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 64 นอต หรือ 118 กม./ชม. ขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม นอกจากพายุหมุนเขตร้อนแล้ว สำหรับ พายุไซโคลน (Cyclone) ที่เกิดในอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับ ไทยก็ได้สิทธิร่วมตั้งชื่อด้วยเช่นกัน โดยมีรายชื่อพายุในส่วนนี้ เช่น...มุกดา, ไข่มุก, ไพลิน, โมรา, เพทาย, อําพัน...ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลโดยสังเขป เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ว่าด้วยเรื่อง ’ชื่อพายุ“...

กลางกระแสเหตุธรรมชาติ...ในรูปแบบ “พายุ”

และกลางกระแสร่ำลือ...กรณี ’พายุถล่มไทย“

ถล่มซ้อน ๆ หลายลูก-หลายชื่อ...แค่ลือ?!?!?.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 214