อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

เผาเทียนเล่นไฟ '60 ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ

ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ” คือแนวคิดในการจัด “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 03.20 น.

"ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณคือแนวคิดในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560”  ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น
 
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 แต่ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่า ประเพณีนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่ามีการสืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า พิธีจองเปรียง หรือ การลอยพระประทีป ทั้งยังมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

เพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชื่องานตามคำในหลักศิลาจารึกว่า งานเผาเทียนเล่นไฟ โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราช การจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แนวคิดการจัดงานในปีนี้จึงถูกกำหนดว่า ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ

การแสดงประกอบแสงเสียงในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุก ๆ ปี โดยเป็นการแสดงประกอบแสงเสียงเรื่องความรุ่งเรืองของนครสุโขทัยมีการนำช้างเข้ามาร่วมแสดง 3 เชือก ในฉากที่แสดงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยเป็นช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ช้างของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และช้างของขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนอกจากนี้ยังมีการแสดงโขน ซึ่งเป็นมหรสพหลวงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง “รามเกียรติ์” 5 คืน 5 ตอน การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์โดยใช้การแสดงของขบวนเรือจำลองเหตุการณ์ในยุคกรุงสุโขทัย และที่เป็นไฮไลต์พิเศษอีกอย่างของปีนี้คือ ประเพณี ข้าวขวัญวันเล่นไฟซึ่งเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของผู้มาเยือนเมืองสุโขทัยในโอกาสงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ ช่วงเวลาประมาณ 17.30-19.00 น. ซึ่งเป็นการรักษาธรรมเนียมไทยในการเลี้ยงข้าวปลาอาหาร เพื่อสร้างความรักความเข้าใจกระชับสัมพันธไมตรี ทำให้เกิดความสุขความเจริญตลอดทั้งปีบรรยากาศในงานมุ่งเน้นเอกลักษณ์ไทยทั้งการแต่งกายแบบไทย ๆ การนั่งล้อมวงบนเสื่อ การใช้โตกแทนโต๊ะอาหาร และเลือกใช้เมนูอาหารพื้นบ้านย้อนสู่ยุคสุโขทัยเป็นราชธานี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสุโขทัยและการบรรเลงดนตรีไทย

ด้าน นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีนี้ มีการจัดกิจกรรมอันแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุโขทัยที่น่าสนใจไว้มากมายหลากหลายกิจกรรม อาทิ การประกวดกระทงใบตอง การประกวดโคมชัก โคมแขวน ขบวนแห่นางนพมาศบนล้อเกวียนโบราณที่ถูกประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างอ่อนช้อยงดงาม การจัดหมู่บ้านวิถีไทยสถานที่ซึ่งจัดแสดงการละเล่นสมัยเก่าก่อนเอาไว้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ก้าวเข้าสู่ยุคความรุ่งเรืองของรัชกาลที่ 10

ททท.สุโขทัย ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวในส่วนของ ตลาดแลกเบี้ย ททท.” เป็นกิจกรรมที่จัดจำลองรูปแบบตลาดโบราณ (ตลาดปสาน) สมัยสุโขทัยในอดีต ในบรรยากาศ มลังเมลืองเมืองสุโขทัย ชมการสาธิตและจำหน่ายอาหารไทยพื้นบ้าน และของดีเมืองสุโขทัย มากกว่า 50 ร้านค้า ที่คัดเลือกมาจากตลาดโบราณทั่วเมืองสุโขทัยมารวมไว้ที่ ตลาดแลกเบี้ย อาทิ ตลาดริมยม 2437 อำเภอกงไกรลาศ ตลาดสามแคร่ บ้านนาต้นจั่น ตลาดกลางนา โครงการเกษตรอินทรีย์ และตลาดท่าน้ำรับเสด็จฯ บรรยากาศสุดชิลนั่งแคร่ฟังดนตรีร่วมสมัย สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค พลาดไม่ได้กับกิจกรรม จุดตะคัน-เทียนประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังชวนร่วมสนุกกับการถ่ายภาพจุด Photo Point โดยติดแฮชแท็ก #ลอยกระทงสุโขทัย #amazingthailandtourismyear 2018 #ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน เพื่อรับของที่ระลึกทันทีภายในงานเปิดตลาด 1-5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น. ในส่วนของการแสดงประกอบแสง-เสียง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย” จัดทั้งหมด 6 รอบการแสดง บัตรเข้าชมการแสดง ราคาเริ่มต้นที่ 300, 600 และ 900 บาท ในส่วนของกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ หรือ ขันโตก จะจัดขึ้นทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. ในราคาโตกละ 500 บาท สำหรับ 1 ท่าน

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สามารถซื้อบัตรทั้งในส่วนของการแสดงแสงเสียง และ กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ได้แล้ววันนี้ ทาง www.thaiticketmajor.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.สำนักงานสุโขทัย โทร.0-5561-6228-9 หรือ www.facebook.com/tatsukhothaifanpage


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11