อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

เผาเทียนเล่นไฟ '60 ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ

ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ” คือแนวคิดในการจัด “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 อาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 03.20 น.

"ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณคือแนวคิดในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560”  ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับกรมศิลปากร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้น
 
งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 แต่ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่า ประเพณีนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่ามีการสืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า พิธีจองเปรียง หรือ การลอยพระประทีป ทั้งยังมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

เพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ชื่องานตามคำในหลักศิลาจารึกว่า งานเผาเทียนเล่นไฟ โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปีในวันเพ็ญเดือน 12 คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราช การจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แนวคิดการจัดงานในปีนี้จึงถูกกำหนดว่า ลอยพระประทีปหลอมรวมใจ ร่วมอาลัยพ่อแห่งชาติ ถวายอภิวาทมหาวชิราลงกรณ

การแสดงประกอบแสงเสียงในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุก ๆ ปี โดยเป็นการแสดงประกอบแสงเสียงเรื่องความรุ่งเรืองของนครสุโขทัยมีการนำช้างเข้ามาร่วมแสดง 3 เชือก ในฉากที่แสดงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยเป็นช้างของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ช้างของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และช้างของขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนอกจากนี้ยังมีการแสดงโขน ซึ่งเป็นมหรสพหลวงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง “รามเกียรติ์” 5 คืน 5 ตอน การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์โดยใช้การแสดงของขบวนเรือจำลองเหตุการณ์ในยุคกรุงสุโขทัย และที่เป็นไฮไลต์พิเศษอีกอย่างของปีนี้คือ ประเพณี ข้าวขวัญวันเล่นไฟซึ่งเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของผู้มาเยือนเมืองสุโขทัยในโอกาสงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟ ช่วงเวลาประมาณ 17.30-19.00 น. ซึ่งเป็นการรักษาธรรมเนียมไทยในการเลี้ยงข้าวปลาอาหาร เพื่อสร้างความรักความเข้าใจกระชับสัมพันธไมตรี ทำให้เกิดความสุขความเจริญตลอดทั้งปีบรรยากาศในงานมุ่งเน้นเอกลักษณ์ไทยทั้งการแต่งกายแบบไทย ๆ การนั่งล้อมวงบนเสื่อ การใช้โตกแทนโต๊ะอาหาร และเลือกใช้เมนูอาหารพื้นบ้านย้อนสู่ยุคสุโขทัยเป็นราชธานี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสุโขทัยและการบรรเลงดนตรีไทย

ด้าน นางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย กล่าวว่า งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีนี้ มีการจัดกิจกรรมอันแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุโขทัยที่น่าสนใจไว้มากมายหลากหลายกิจกรรม อาทิ การประกวดกระทงใบตอง การประกวดโคมชัก โคมแขวน ขบวนแห่นางนพมาศบนล้อเกวียนโบราณที่ถูกประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างอ่อนช้อยงดงาม การจัดหมู่บ้านวิถีไทยสถานที่ซึ่งจัดแสดงการละเล่นสมัยเก่าก่อนเอาไว้ นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ก้าวเข้าสู่ยุคความรุ่งเรืองของรัชกาลที่ 10

ททท.สุโขทัย ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวในส่วนของ ตลาดแลกเบี้ย ททท.” เป็นกิจกรรมที่จัดจำลองรูปแบบตลาดโบราณ (ตลาดปสาน) สมัยสุโขทัยในอดีต ในบรรยากาศ มลังเมลืองเมืองสุโขทัย ชมการสาธิตและจำหน่ายอาหารไทยพื้นบ้าน และของดีเมืองสุโขทัย มากกว่า 50 ร้านค้า ที่คัดเลือกมาจากตลาดโบราณทั่วเมืองสุโขทัยมารวมไว้ที่ ตลาดแลกเบี้ย อาทิ ตลาดริมยม 2437 อำเภอกงไกรลาศ ตลาดสามแคร่ บ้านนาต้นจั่น ตลาดกลางนา โครงการเกษตรอินทรีย์ และตลาดท่าน้ำรับเสด็จฯ บรรยากาศสุดชิลนั่งแคร่ฟังดนตรีร่วมสมัย สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค พลาดไม่ได้กับกิจกรรม จุดตะคัน-เทียนประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชานอกจากนี้ยังชวนร่วมสนุกกับการถ่ายภาพจุด Photo Point โดยติดแฮชแท็ก #ลอยกระทงสุโขทัย #amazingthailandtourismyear 2018 #ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน เพื่อรับของที่ระลึกทันทีภายในงานเปิดตลาด 1-5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น. ในส่วนของการแสดงประกอบแสง-เสียง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย” จัดทั้งหมด 6 รอบการแสดง บัตรเข้าชมการแสดง ราคาเริ่มต้นที่ 300, 600 และ 900 บาท ในส่วนของกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ หรือ ขันโตก จะจัดขึ้นทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. ในราคาโตกละ 500 บาท สำหรับ 1 ท่าน

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย สามารถซื้อบัตรทั้งในส่วนของการแสดงแสงเสียง และ กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ได้แล้ววันนี้ ทาง www.thaiticketmajor.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.สำนักงานสุโขทัย โทร.0-5561-6228-9 หรือ www.facebook.com/tatsukhothaifanpage


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13