อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

...พระมหากรุณาธิคุณ

ความจงรักภักดีของคนไทย ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเหนือคำบรรยาย ดังเช่นการแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 01.45 น.


เมื่อถึงห้วงเวลาที่รัชกาลที่ 9 ถึงคราเสด็จสวรรคตจากไป อาณาประชาราษฎร์จึงพากันเศร้าโศกอาลัย และแสดงออก ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงไม่แปลกในช่วงที่ผ่าน หรืออีกนานเท่านาน ประโยคว่า “เรารักในหลวง” จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป

ช่วงนี้จะเห็นว่า ทั้งสื่อไทยและต่างประเทศ ต่างนำเสนอพระราชประวัติ และ พระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนเล่มใหญ่ทางประวัติศาสตร์ ที่ผู้นำชาติต่าง ๆ ต้องเรียนรู้ เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านคิดค้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับการยกย่องจาก องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และนำไปใช้เป็นหลักการพัฒนาของทุกประเทศในโลกใบนี้

ต้องถือเป็นความภูมิใจของทุกหน่วยงาน ที่มีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท “รัชกาลที่ 9” เหมือนอย่าง “การบินไทย” ซึ่งนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีโอกาสถวายงานในการจัดเครื่องบินพระราชพาหนะถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการเสด็จฯเยือนประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเพื่อทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ

ซึ่งทุกพระองค์ไว้วางพระราชหฤทัยให้การบินไทยถวายงานด้วยความปลื้มปีติและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หลายครั้งหลายคราที่ทรงนำ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ศิลปะอันประณีตงดงาม และทรงคุณค่าของไทย ไปเผยแพร่ให้มิตรประเทศได้ประจักษ์ในเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่สั่งสมมายาวนาน

หลายวาระเป็นการเสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรและ ทรงศึกษาเทคโนโลยี ความรู้ความทันสมัย จากประเทศเหล่านั้น ทรงนำกลับมาปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ

นอกจากนี้ ครั้งใดที่ “การบินไทย” ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้ขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเส้นทางการบินใหม่หรือการจัดตั้งองค์กรและหน่วยงานใหม่ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงพระกรุณา พระราชทานนามเครื่องบิน อันเป็นสิริมงคลยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อปีพ.ศ. 2542 เป็นปี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ของรัชกาลที่ 9 สายการบินแห่งชาติของคนไทย ได้ประดับตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสนี้บนเครื่องบินทุกลำ

และในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนี้ “การบินไทย” ได้นำภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาวาดลงบนเครื่องบินแบบ โบอิ้ง 747-400 นามพระราชทาน หริภุญชัยเพื่อเป็นการแสดงให้ชาวโลกประจักษ์ถึงความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์

ที่น่าภูมิใจมากกว่านั้น หลังจาก “หริภุญชัย ทะยานขึ้นสู่น่านฟ้า ก็ได้สร้างชื่อเสียงและผลตอบรับที่ดีมากเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้คนทั่วโลก จนได้รับรางวัล การอนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่น จากการท่องเที่ยวอาเซียน

จากนั้น “การบินไทย” จึงดำเนินการทำภาพเรือพระที่นั่งมาวาดลายลงบนเครื่องบินใหม่อีกหลายลำ เช่น เรือนารายณ์ทรงสุบรรณ วาดลงบนเครื่องบินแบบ เอ 330 โดยวิธีดำเนินการมีการบวงสรวงทำพิธีแบบโบราณทุกอย่าง สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นและความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยทั้งประเทศ

และตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมา พระราชอิริยาบถและพระราชจริยวัตรอันหลากหลายที่ปรากฏใน พระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้รับการบันทึกไว้ และถ่ายทอดออกสู่สายตาประชาชนชาวไทย นำความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจมาสู่พนักงานการบินไทยทุกคน ที่ได้ทำหน้าที่ถวายการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

และเชื่อว่า พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่การบินไทยทั้งมวลนั้น จะยังคงจารึกและตราตรึงแก่ความทรงจำของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสายการบินแห่งชาติตราบนานเท่านาน เฉกเช่นความรู้สึกของคนไทยทุกที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ซึ่งคิดอยู่เสมอว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป.


........................
เขื่อนขันธ์

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14