อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

'รพ.สิรินธร ขอนแก่น'รับมอบเงินบริจาค ผลิตมือเทียมผู้พิการฟรี

โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาคเป็นทุนและผลิตมือเทียมสำหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.13 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ แพทย์หญิงวรุณยุพา พรพลทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย แพทย์หญิงปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
และบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินจาก นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และคณะ ประกอบด้วย นายสายันต์ ขอนสัก, นายจักราวิทย์ นาสมใจ, ร้อยเอกสมยศ สมอออน,นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์ และ หจก.พีเอส อินเตอร์เฟรม แอนด์ ซัพพลาย เพื่อเป็นทุนและจัดหาเครื่องพิมพ์สามมิติ 3D อุปกรณ์การผลิตมือเทียม สำหรับให้ผู้ป่วยหรือผู้พิการที่สูญเสียมือจากอุบัติเหตุ ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวเว็บไชต์เดลินิวส์ประจำ จ.ขอนแก่น

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%