อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

ตรวจสอบ'กองหนุน'รัฐบาล ที่กระทรวง ทส.

สัปดาห์นี้พาไปตรวจสอบ “กองหนุน” ของ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (ทส.) ว่าขณะนี้เป็นอย่างไร หากลดน้อยลงมีวิธีเรียกกลับคืนมาได้ไหม?? ไปติดตามกัน พุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.


ตามที่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พล..เปรม ติณสูลานนท์ ได้พูดถึงนายกรัฐมนตรี พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าการทำงานที่ผ่านมาได้ใช้กองหนุนไปเกือบหมดสิ้นแล้ว จึงต้องกลับมา “ดำรงความมุ่งหมาย” เพื่อประชาชนอย่างจริงจัง จึงจะเรียกคืน “กองหนุน” ให้กลับมา

“กองหนุน” ที่ลดน้อยลงนั้น ไม่ใช่เฉพาะของท่านนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่เชื่อว่าหมายรวมถึง “กองหนุน” ของกระทรวงต่างๆ ภายใต้รัฐบาลนี้ด้วย จึงเลยถือโอกาสนี้มาตรวจสอบ “กองหนุน” ของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ด้วยว่า...ขณะนี้เป็นอย่างไร??“เพิ่มขึ้น” หรือ “ลดลง” จากวันที่เข้าควบคุมอำนาจใหม่ๆ หรือจากช่วงต้นของรัฐบาลนี้ พูดเฉพาะส่วนของรัฐมนตรี ทส. ยังทำหน้าที่ได้ดีพอสมควร ดีกว่ารัฐมนตรีที่ผ่านมาหลายคน แต่องคาพยพหลายส่วนยังมีปัญหา ทำให้ “กองหนุน” ของกระทรวงฯ ลดหายไปมากเช่นกัน ดังรายละเอียดดังนี้...


1.กองหนุนที่เป็นข้าราชการ
ช่วงการเข้าควบคุมอำนาจจากรัฐบาลในอดีตของ คสช.ใหม่ๆ ข้าราชการเป็นจำนวนมาก ประกาศตัวเป็นกองหนุน คสช. และรัฐบาลนี้กันอย่างกว้างขวางและมากมาย เพราะเป็นความหวังของระบบราชการว่า...จะมีการปฏิรูป จะใช้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารโดยเฉพาะการโยกย้ายแต่งตั้ง ให้คนดีมีความสามารถได้เติบโตและก้าวหน้า

แต่พบว่าภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ความหวังที่จะมีความเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากเดิมไม่มากมาก ระบบเส้นสายอุปถัมภ์ยังคงมีอยู่ ระบบเพื่อนผองน้องพี่ยังเหนียวแน่น ข่าวการซื้อขายตำแหน่งยังร่ำลือกันอยู่ตลอดไม่เคยจางหาย คนชั่วบางคนยังไม่ถูกกำจัด ยังลอยหน้าลอยตา และเติบโตอยู่ก็ไม่น้อย ทำให้คนดีหลายคนท้อแท้ ขาดขวัญกำลังใจ “กองหนุน” ที่เป็นราชการจึงลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก


2.กองหนุนที่เป็นประชาชน
ประชาชนต่างคาดหวังกันว่าการเข้าควบคุมอำนาจในครั้งนี้จะทำให้พี่น้องประชนมีความหวัง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น การทุจริตคอรัปชั่นที่เป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทยจะไม่มีหรือลดน้อยลง แต่ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาจากการสำรวจของหลายสำนักที่เชื่อถือได้พบว่า...รายได้เศรษฐกิจลดลงเป็นจำนวนมาก บางจังหวัดลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของที่ผ่านมา การทุจริตคอรัปชั่นยังคงมี ไม่ยกเว้นหน่วยงานใน กระทรวง ทส. จน รมต.ทส.ต้องออกมาคาดโทษให้มีการปฏิรูปภายในวันที่ 1 กพ.2561 ไม่เช่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

แม้บางอย่างดูจะดีขึ้น เช่น การจัดเก็บเงินรายได้เข้าอุทยานฯ จัดเก็บได้มากขึ้น แต่กับส่วนที่หายไปก่อนหน้านั้น ก็ไม่กล้าตรวจสอบ เพราะกลัวลูบหน้าปะจมูกหรืออย่างไร?? ฉะนั้นเนื่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจรายได้ของประชาชน และการทุจริตคอรัปชั่นที่คนไม่เชื่อว่าจะลดลง ตลอดจนคนไม่เชื่อมั่นต่อผู้บริหารบางคนในรัฐบาล กองหนุนที่เป็นประชาชนจึงลดจำนวนลงเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถยืนหยัดเป็น “กองหนุน” ต่อไปได้เช่นเดิม
3.กองทุนที่เป็นนักวิชาการ หรือ “NGO”
นักวิชาการและ NGO” ที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เห็นแก่ประโยชน์บ้านเมือง ยึดมั่นหลักวิชาการ และหลักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลในหลายนโยบายทั้งเกี่ยวกับทางด้านพลังงาน ด้านพันธุกรรมพืช หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์บางอย่างในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้ และอื่นๆ อีกมากมายหลายรายการ ทำให้ “กองหนุน” ด้านนี้ ซึ่งมีมากมายในช่วงต้น จึงลดน้อยถอยลงเป็นจำนวนมาก

มีแต่ “นักวิชาการ” และ “เอ็นจีโอ” บางคนบางกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์อยู่กับรัฐบาล ได้รับเศษเงินงบประมาณของรัฐมาทำงานเท่านั้น ที่ยังคงสนับสนุนอยู่เพื่อเกาะกินอยู่ต่อไป ส่วน “กองหนุน” ฝ่ายที่ทำงานตรงไปตรงมาเพื่อบ้านเมือง ก็เลยลดลงไปจากเดิมเป็นจำนวนมาก


4.กองหนุนที่เป็นฝ่ายการเมือง
โดยที่ในช่วงต้นๆ คสช.และรัฐบาลชุดนี้ ได้พยามทำให้คนทั่วไป ชิงชังรังเกียจฝ่ายการเมือง โดยไม่มีการแยกแยะว่าฝ่ายการเมืองก็มีทั้งคนดีและคนเลว เหมือนฝ่ายอื่นๆ ก็มีทั้งคนดีและคนเลวเช่นกัน ซึ่งก็ไม่ยกเว้นฝ่ายทหาร ที่มีทั้งคนดีและเลว และเมื่อผ่านเวลานานขึ้น จึงมีการพิสูจน์กันว่า ที่ผ่านมาเป็นเช่นไร?? กองหนุน” จากฝ่ายการเมืองแม้เวลาจะผ่านไปอย่างไร ส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนไปเป็น “กองหนุน” ของฝ่ายรัฐบาลหรือให้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรจนถึงวันนี้
“คำเตือน” ของท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พล..เปรม ติณสูลานนท์ จึงมีคุณค่ายิ่ง ควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกกระทรวง ต้องเก็บไปคิดและ “ดำรงความมุ่งหมาย” ต่อไป เพื่อเรียกคืน “กองหนุน” ให้กลับคืนมาเช่นเดิม เพราะว่า...

ไม่มีใครสามารถบริหารประเทศไปได้โดยไม่มี “กองหนุน”
….............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 200