อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 ตุลาคม 2561

อีเมลจากออสเตรเลีย วันที่ 7 มกราคม 2561

วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพุทธมนต์ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และช่วงเช้าของวันที่ 1 มกราคม 2560 ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี อาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 00.55 น.

@@@@ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและเจริญพุทธมนต์ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีพุทธศาสนิกชนในกรุงแคนเบอร์ราและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 50 คน มีการสวดมนต์ทำวัตรค่ำ และรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาร่วมกัน และในเวลา 24.00 น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ .............. ในวันปีใหม่ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และเข้าร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกิยรติฯ

@@@@ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย ได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร ถวายพระอุปัชฌาย์ โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระเดชพระคุณพระสิทธิสิงหเสนี พระครูพิจิตรสรคุณ พระณชพรม กตปุญฺโญ พระเจษฎาคม สิริมงฺคโล และเรือตรี นพรัตน์ บัวติก เป็นผู้เชิญผ้าไตรพระราชทาน จากกองงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา มายังวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย


วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย ได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

@@@@ สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี มีความสุข ณ วัดธรรมรังษี เมลเบริน์ ออสเตรเลีย พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมเข้าโครงการ จำนวน 203 คน ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น, สวดบทเจริญพระพุทธมนต์ 20.30 น. นั่งสมาธิภาวนา 22.00 น. สนทนาธรรม ถาม-ตอบ ปัญหา 23.30 น. สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ถวายพระพร 00.15 น. กรวดน้ำ รับพรอนุโมทนา พรมน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี ปีใหม่ 2561 นี้ ขออำนวยอวยพรด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดประกอบด้วยคุณธรรม มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเทอญ เจริญพร พระครูโชติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี นครเมลเบิร์น


สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี มีความสุข ณ วัดธรรมรังษี เมลเบริน์ ออสเตรเลีย พุทธศาสนิกชนผู้ร่วมเข้าโครงการ จำนวน 203 คน ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

@@@@ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยเริ่มเวลา ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา เวลา ๒๒.๓๐ น. ถวายความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบรมนาถบพิตร ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เวลา ๒๓.๐๐ น. สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เวลา ๒๔.๐๐ น. ลั่นฆ้องให้สัญญาณ ๙ ครั้ง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ เวลา ๐๑.๐๐ น. เสร็จพิธี


วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย ได้จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

@@@@ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย ได้จัดพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุรพาจารย์ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์ ผู้ก่อตั้งวัดไทยพุทธาราม เป็นประธานบุรพาจารย์ พร้อมกันนี้ได้ตั้งโรงทานมหากุศล เพื่อแบ่งปันน้ำใจ ทำบุญให้ทานในช่วงปีใหม่กัน ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระศรีพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม คณะกรรมการวัดและญาติโยม เป็นเจ้าภาพ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากประเทศไทย นำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิสิงหเสนี (ดร.โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และมีพระสงฆ์จากวัดลาวและวัดเขมรอีก ๘ รูป พร้อมด้วยสามเณร ๒๐ รูป โดยในวันนี้มีญาติโยมมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก จึงขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ขออำนวยพรปีใหม่ให้ทุกท่าน จงประสบความสุขความเจริญในจตุรพิธพรชัย สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง บุญรักษาบารมีคุ้มครองให้ประสบโชคประสบชัยตลอดปีตลอดไปเทอญฯ

@@@@ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย ได้จัดพิธีทอดถวายผ้าป่ามหากุศล วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและค่าน้ำค่าไฟฟ้าวัด โดยมี นางพรทิพย์ สง่าศรี นางแสงดี หลองศรี นางสมศรี วัตสัน นางเพียงใจ โรเบิร์ตสัน และนางปณิดา โสมอินทร์ พร้อมด้วยญาติโยมทุกท่าน โดยได้ยอดปัจจัยเป็นเงินจำนวน ๘,๕๒๙.๐๐ เหรียญออสเตรเลีย สาธุ อนุโมทามิ


วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย ได้จัดพิธีทอดถวายผ้าป่ามหากุศล เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและค่าน้ำค่าไฟฟ้าวัด

@@@@ กลุ่มบ้านหลังที่สองของคนไทยในเซาท์ออสเตรเลีย (Thai’s second home in South Australia) ได้จัดงาน New Year Eve Picnic ส่งท้ายปีไก่ 2560 ต้อนรับปีลิง 2561 “หม่ำแอนด์เม้าท์ “ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2017 ที่ Park : Company Square Reserve, Kingcote St., Alberton SA 5014 งานเริ่ม 12.00 น. เพื่อนพ้องน้องพี่ เริ่มทะยอยนำอาหารมาร่วมกันตามสโลแกน “เรียบง่ายแต่อบอุ่น ดุจครอบครัวเดียวกันในต่างแดน” มาสวัสดีปีใหม่ ทักทาย พูดคุย ...................... เริ่มต้นกิจกรรมดีๆกันด้วย การไหว้พระ ถวายสังฆทาน ถวายอังสะ พัดลมมือถือและพัด กรวดน้ำ รับพร ให้ธรรมะนำทางชีวิตในปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดยนิมนต์ พระลิขิต ฉนทฺโก (ท่านวิทย์) จากวัดรัตนประทีปวิหาร(วัดล่าง) ด้วยที่ว่า บางคนอาจไม่สะดวกที่จะไปทำบุญในวันปีใหม่ที่วัด ด้วยอาจจะติดภาระทางครอบครัว หรือต้องทำงาน จึงได้นิมนต์พระท่านมารับถวายสังฆทาน ประทานพรปีใหม่แก่คนไทยกันที่สวนสาธารณะ เพื่อเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยธรรมมะครองใจ ครองธรรม ครองชีวิต จากนั้นร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน เมื่อท้องอิ่มจึงได้เริ่มสนุกสนานกับกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ กับเกมส์ชักคะเย่อและเกมส์เหยียบลูกโป่ง ต่อกันด้วยเด็กๆ จับของขวัญ และตามด้วยการจับฉลากแลกของขวัญที่ทุกคนนำมาร่วมแลกเปลี่ยนกัน ด้วยการจับเบอร์ ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง เฮฮา มีความสุขกันถ้วนหน้า อรุณเพ็ญ นนทภา รี้ด ตัวแทนคณะผู้จัด กล่าวว่า “งานเล็กๆคะ สำหรับเมืองเล็กๆ คนไทยอยู่น้อย แต่เราว่าอะไรตามกัน จัดกันทุกปีสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ คนเราต้องมีเวลาอยู่กับตัวเองนิดนึง ให้เวลาพิจารณาตัวเอง เมื่อวันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครบ 1 ปี เราได้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ลองมองย้อนหลังกลับไปคิดดูว่า วันเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือเปล่า และได้กระทำคุณงามความดีอันใดไว้บ้าง และควรหาโอกาสกระทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกันเราได้กระทำความผิดหรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องไว้หรือไม่ หากมีต้องรีบปรับปรุงแก้ไขตัวเองพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ ที่กำลังจะก้าวเข้ามาในชีวิต”


กลุ่ม Thai’s second home in South Australia ได้จัดงาน New Year Eve Picnic ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “หม่ำแอนด์เม้าท์” ที่ Park : Company Square Reserve, Kingcote St., Alberton SA 5014 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2017

@@@@ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว นายวศิน เรืองประทีปแสง อดีตอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (ช่วงปี 2555 - 2559) และศิรินทรา เรืองประทีปแสง ภริยา เดินทางไปร่วมพิธีรับปริญญาของวริยา เรืองประทีปแสง บุตรสาว ซึ่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัย Australian National University กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และภริยา พร้อมเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัย ANU กันพร้อมหน้า ........................ วริยา เรืองประทีปแสง ติดตามผู้ปกครองไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่วิทยาลัย Narrahbundah College ระดับ Year 11 และ Year 12 และช่วงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ANU ปีการศึกษาที่ 2 บิดาคือคุณวศินฯ ครบวาระประจำการ และย้ายไปดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ด้วยเหตุผลความจำเป็นด้านหน้าที่การงานและเพื่อความต่อเนื่องในด้านการศึกษาเล่าเรียนของบุตรสาว จึงตัดสินใจให้วริยาฯ อยู่ศึกษาต่อที่กรุงแคนเบอร์ราแต่เพียงลำพัง สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตนักการทูต ที่ดูเสมือนเป็นเรื่องธรรมดาและชินชาเพราะบางครั้งครอบครัวมิได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า จำต้องพลัดพรากชั่วคราว อาชีพนักการทูตไทยจึงมิได้สมบูรณ์แบบสุขสบาย หรือสวยหรู ดั่งที่ผู้คนคาดคิดกันเท่าไรนัก ความสุขและความภูมิใจที่บุตรสาวสำเร็จการศึกษาในต่างแดนที่ออสเตรเลียครั้งนี้ จึงมีคุณค่าและความหมายยิ่งนักสำหรับครอบครัวคุณวศินฯ เดลินิวส์ขอร่วมแสดงความยินดีจากใจจริงมา ณ โอกาสนี้ด้วย


วริยา เรืองประทีปแสง บุตรสาว ของอดีตอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นายวศิน และศิรินทรา เรืองประทีปแสง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัย Australian National University กรุงแคนเบอร์รา

@@@@ ข่าวน่ายินดีอีกข่าวมาจากแดนกีวี หลังจากคร่ำเคร่งกับการศึกษามากว่า 2 ปี น้องเชณ กุลเชษฐ์ เสงี่ยมพงษ์ บุตรชายคนเดียวของเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ก็เรียนจบจาก Business School มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington กลายเป็นบัณฑิตใหม่ไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2017 เป็นที่ชื่นใจของคุณพ่อ และคุณแม่ น้องเชณได้รับปริญญาตรี Bachelor of Commerce (BCOM) วิชาเอก 2 สาขาวิชาคือ Accounting และ Commercial Law ซึ่งจะว่ายากก็ยาก จะว่าไม่ยากก็ไม่ยากเพราะทั้ง 2 วิชานี้มีพื้นฐานที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง วิชาหนึ่งต้องอาศัยการคำนวนที่ถูกต้องแม่นยำ อีกวิชาหนึ่งต้องอาศัยการพลิกแพลงจากกรณีศึกษาที่เคยผ่านการพิจารณาก่อนหน้า แต่ทั้งสองวิชาก็ต้องการความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล และเป็นตรรกะเหมือนกัน เนื่องจากเหนื่อยล้ามาจากการเรียนที่เข้มข้นใน 2 สาขาวิชา น้องเชณได้เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะใต้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนสนิทที่อุตส่าห์เดินทางมาจากที่ต่างๆ กันของมุมโลกเพื่อมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จ กลุ่มเพื่อนดังกล่าวประกอบด้วย Eddy จากประเทศจีน Edward จากนครโอ๊คแลนด์ พี่ลูกหว้าจากประเทศไทย Hannah และพี่ต๋อมแต๋มจากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งคือลุง Tony ที่แม้จะมีธุรกิจรัดตัวแต่ก็กรุณาเดินทางมาจากประเทศปาปัวนิวกินีเพื่อร่วมยินดีกับหลานเชณด้วย คุณพ่อท่านทูต และคุณแม่อนุญาตให้น้องเชณได้พักผ่อนเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะต้องเริ่มเอาจริงเอาจังกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา Management และ Global Marketing ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดาต่อไป ........................... แม้จะเรียนจบในสาขาวิชาที่ค่อนข้างยากแต่เมื่อสอบถามความต้องการของเจ้าตัวเกี่ยวกับแผนการในอนาคต น้องเชณกลับบอกว่าอยากมีร้านอาหารของตัวเองประเภท Bistro สมัยใหม่ที่ขายอาหาร fusion ผสมผสานกันระหว่างอาหารไทยกับตะวันตก ในขณะที่คุณพ่อท่านทูตอยากเห็นน้องเชณประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัทที่ปรึกษาในด้านการลงทุนที่มีชื่อเสียงของโลกเช่น บริษัท Pricewaterhouse Coopers และมีร้านอาหาร Fusion เล็กๆ ร่วมกับเพื่อนสนิทเป็นงานอดิเรก งานนี้เห็นทีจะมีการงัดข้อกันระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกกันเป็นแน่ คอยดูกันว่าใครจะชนะ


กุลเชษฐ์ เสงี่ยมพงษ์ บุตรชายคนเดียวของเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ นายมาริษ และนางก่อกาญจน์ เสงี่ยมพงษ์ จบปริญญาตรี Bachelor of Commerce (BCOM) จาก University of Wellington เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2017

@@@@ เห็นทีจะหยุดความแรงไม่อยู่แล้ว ก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ ป้ายแดง โกอินเตอร์ ล่าสุด จอห์น สมพร และมนทกาญ โพธิ์ศรีเจ้าของแบรนด์ บินไปสร้างชื่อเสียงให้คนไทยในต่างประเทศ โดยไปเตรียมความพร้อมและปรุงก๋วยเตี่ยวด้วยตัวเอง ที่ สาขาใหม่ในประเทศอินโดนีเชีย ใจกลางกรุงจาการ์ต้า เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 แฟนคลับชาวอินโนีเชียให้การต้อนรับอย่างล้นหลามตามคาด สมพร กล่าวว่าคนที่นั่นค่อนข้างตื่นเต้นกับก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ ป้ายแดงซึ่งก่อนวันเปิดร้านจริงลูกค้าจะคอยเดินมาถามตลอดทั้งวันว่าเปิดเมื่อไหร่ จนกระทั่งถึงวันเปิดลูกค้าก็แห่มาลองชิมก๋วยเตี๋ยวสัญชาติไทยรสชาติไทย แบบแน่นขนัดทั้งวัน ................ เขาเล่าว่า “เรื่องลูกค้าไม่มีปัญหา แต่ปัญหาของที่นี่คือเรื่อง วัตถุดิบ และแรงงาน!! สองสิ่งนี้เป็นปัญหาใหญ่มาก เรื่องแรกวัตถุดิบต่างๆจะแตกต่างจากเมืองไทยหรือออเตรเลียอย่างสิ้นเชิง เช่น มะนาวเขียว มะนาวแป้น หรือ Lime ของที่นี่ลูกจะเล็กและไม่ค่อยมีน้ำ หมูที่นี่จะกลิ่นแรงกว่าที่ออสเตรเลีย หรือวัตถุดิบบางอย่างก็นำเข้าจากเมืองไทยไม่ได้ ต้องใช้ของตามท้องถิ่นที่มีและเอามาปรับสูตรให้เข้ากัน ซึ่งวันแรกๆก็ลองผิดลองถูกกันทั้งวัน” แต่โชคดีที่เขาเคยมีประสบการณ์เรื่องการปรับสูตร จากออสเตรเลียมาแล้วเลยผ่านมาด้วยดีได้ก๋วยตี๋ยวรสกลมกล่อมถ้วยเดิม เรื่องที่สองคือเรื่องแรงงานอันนี้ถึงกับต้องนั่งกุมขมับ แรงงานที่นี่ค่อนข้างหายากและที่ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรคือ แรงงานที่ไม่ใช่มุสลิม ที่สามารถกินหมูชิมหมูได้ ในเมื่อมันหายากเขาเลยจำเป็นต้องใช้แรงงานที่เป็นมุสลิม!! เอามุสลิมมาทำหมู ...................... เขาเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า “วันแรกๆนี่ ผมไมเกรนขึ้นเลยครับ ให้หั่นหมูแกต้องใส่ถุงมือสามชั้น ใช้หั่นถั่ว 1 กำใช้เวลาประมาณครึ่งวัน เชฟก็มุสลิมแต่ในเมนูมีแต่หมู ทำไงดีละทีนี้ ก็ต้องตวงให้พอดีเป๊ะ ผัดโดยที่ไม่ต้องชิม แรกๆผมต้องคอยยืนชิมให้ตลอด ผมสอบถามเพื่อนอินโด ได้ความว่าคนอินโด ไม่ค่อยสู้งานหนัก คนจนส่วนมากทำงานหนักได้แป๊ปเดียวก็ลาออก ทำให้มีคนจนเยอะ แล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง ส่วนคนรวยคือพวกที่ขยันทำมาหากิน ผมก็เริ่มๆจะคล้อยตามว่า คนจนที่นี่ขี้เกียจจริง ทำงานกว่าจะเสร็จแต่ละอย่าง พนักงานบางคนมาทำวันแรกยืนล้างจานได้ครึ่งวันเดินหนีเฉยเลย แม้แต่เชฟ พอเปิดร้านได้สามวันร้านยุ่งตลอด วันต่อมาลางานบอกไม่สบายปวดหลัง แต่ในกลุ่มคนขี้เกียจก็ยังพอมีคนขยัน โชคดีที่เรางมเข็มจนเจอคนที่สามารถทำงานร่วมกับเราได้จริงๆ จนสุดท้ายทำให้ทุกอย่างค่อนข้างลงตัว ด้วยข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างเรื่องเมนูเราจึงต้องปรับและตัดออกค่อนข้างเยอะ เหตุผลหลักๆก็เกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบ และพนักงานครับ ฉะนั้นเมนูที่สาขาอินโดนีเชียจะน้อยกว่าที่ออสเตรเลีย แต่คุณภาพไม่น้อยกว่านะครับ ถ้าหากคนไทยท่านไหนมีโอกาสไปเที่ยวประเทศอินโดนีเชีย ร้านเราอยู่ใจกลางกรุงจาการ์ต้า หรือมีเพื่อนที่นั่นให้เขาพาไปเลยครับ เราขอเชิญชวนให้มาทานก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ลองดูนะครับ ที่อยู่ Dodee Paidang Puri indah mall, ground floor unit 071”


เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อย ก๋วยเตี๋ยวดู๋ดี๋ ป้ายแดง สาขาใหม่ใจกลางกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเชีย ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 สมพร และมนทกาญ โพธิ์ศรีเจ้าของแบรนด์ บินไปเตรียมความพร้อมและปรุงก๋วยเตี่ยวด้วยตัวเอง

ไตรภพ ซิดนีย์
tripope@hotmail.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10