อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เชื่อมสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทย-มอญ พัฒนาการศึกษาบาลี

สัปดาห์นี้พาไปดูความสัมพันธ์คณะสงฆ์ไทยกับมอญว่าต้องการสานสัมพันธ์เรื่องใดกันบ้าง โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาภาษาบาลี เพราะสาเหตุใด? พุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารคณะสงฆ์รามัญนิกาย ประเทศเมียนมา และได้มีโอกาสถวายงานท่านเหล่านี้ด้วยกันพาไปพบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป้าหมายในการพบในครั้งนี้มี 2 ประการด้วยกัน คือ 1.ต้องการให้คณะสงฆ์ไทยไปช่วยพัฒนาการศึกษาบาลีของคณะสงฆ์รามัญนิกาย และ 2.คณะสงฆ์รามัญนิกายปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 10,000 รูป ท่านเหล่านี้ต้องการสานสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ไทย

หลังจากนั้นผมในฐานะเป็นคนประสานงานมาตั้งแต่ต้นจึงดำเนินการต่างๆ ในการสานสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เช่น มีการนำเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการทั้งพระภิกษุและฆราวาสจากคณะสงฆ์รามัญนิกายและมหาวิทยาลัยรามัญญะรัฐ จากเมืองเมาะละแหม่ง มาอบรมหลักสูตรการทำงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จำนวน 15 รูป/คนมีการนำคณะสงฆ์รามัญนิกายมาร่วมงานวิสาขบูชาโลก ทุกปีมีการนิมนต์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปร่วมงานครบรอบ 100 ปี แห่งการสอบภาษาบาลีมอญที่เมืองเมาะละแหม่งดังนี้เป็นต้น และเมื่อปีที่แล้วคณะสงฆ์รามัญนิกาย ได้ทำหนังสือมายังเป็นทางการเมื่อขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไปช่วยพัฒนาการศึกษาของท่านทั้งเรื่อง
“ภาษาบาลี” และมหาวิทยาลัยรามัญญะรัฐ

ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณอธิการบดี พระพรหมบัณฑิต เป็นอย่างดี ท่านเจ้าคุณอธิการบดีอนุมัติให้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิบการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศรับไปดำเนินการ ตอนนี้ก็รอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศอยู่ว่าจะเริ่มขับเคลื่อนกันเมื่อไรเมื่อคราวประชุมงานวิสาขบูชาประมาณปี 2557 ผมได้พาผู้บริหารคณะสงฆ์รามัญนิกายเฝ้าสมเด็จพระมหารัชมังลาจารย์ ขณะนั้นท่านเป็นประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์รามัญนิกายได้เล่าถึงระบบการศึกษาและการรักษาพระพุทธพจน์ไว้นั้นก็คือ
“การศึกษาบาลี” เจ้าประคุณสมเด็จกล่าวชื่นชมคณะสงฆ์มอญมาก และท่านได้ฝากคำพูดทิ้งท้ายไว้ว่า“พยายามรักษาการศึกษาบาลีให้ดี เพราะคณะสงฆ์รามัญนิกายถือว่าคณะสงฆ์เก่าแก่ที่ยังรักษาการศึกษาภาษาบาลีอันเป็นพระพุทธพจน์ไว้ได้”

ปีนี้ผมจึงความตั้งใจว่าจะชวนคณะผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมถวายผ้าไตรจำนวน 300 ชุด และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์รามัญนิกาย ในวันที่ท่านมาสอบบาลีสนามหลวงกันที่วัดศาสนา 2500 เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมา ตั้งเป้างบประมาณไว้ประมาณ 350,000 บาท ตอนนี้รวบรวมจากพระสงฆ์บ้าง เพื่อนๆ ที่เป็นกัลยาณมิตรกันบ้างได้มาแล้วประมาณ 150,000 บาท ยังขาดอีกประมาณ 200,000 บาท เหตุผลที่ถวายผ้าไตรแค่ 300 ชุด เพราะถวายให้กับพระอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นไม่ได้ถวายให้กับพระนักเรียน ความจริงมีพระภิกษุ-สามเณร แม่ชี มาสอบกันประมาณ 2,000 รูปกำหนดการวางไว้ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งใจว่าการไปในคราวนี้นอกจากจะไปร่วมทำบุญเพื่อสืบทอด
“ภาษาบาลี” อันเป็นพุทธพจน์ไว้แล้ว มีความประสงค์จะพาคณะแสวงบุญด้วย แต่เราไปกันแบบเฉลี่ยกันออก เพราะไม่ได้ทำทัวร์ โดยกำหนดการคร่าวๆ ว่าออกเดินทางไปตั้งแต่เช้าตรู่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ แล้วข้ามไปทางด่านแม่สอด

โดยจะมีรถจากคณะสงฆ์รามัญนิกายมารับ แล้วก็พาเดินทางไปยังเมืองเมาะละแหม่งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง วันที่ 15 ก็จะตระเวณไหว้พระ ไปดูสถานที่กล่าวขานกันว่าพระโสณะ-พระอุตตระ พระสมณทูตผู้นำพระพุทธศาสนาสู่สุวรรณภูมิ “เมืองสะเทิม” ไปนมัสการกย๊าจซ้อยเย หรือพระธาตุอินทร์แขวน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ร่วมกันถวายเพล ถวายผ้าไตรแด่พระอาจารย์ที่สอนบาลี แล้วก็เดินทางกลับมายังแม่สอดเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือฆราวาส ท่านใดหากอยากจะมีส่วนร่วมถวายผ้าไตร-ภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณรมอญที่สอบภาษาบาลีก็ขอเชิญ การสอบภาษาบาลีพระมอญที่นั้นเขาเรียนกันเข้มแข็งมาก บางรูปจบออกมาแล้วท่องพระไตรปิฎกได้ ซึ่งการเรียนแบบเข้มข้นแบบนี้ประเทศไทยเราไม่มี ประเทศเมียนมาจึงมีพระสงฆ์ที่ทรงจำพระไตรปิฏกได้มากที่สุดในโลก หากพระภิกษุหรือญาติโยมท่านใดอยากสนับสนุนทำบุญติดต่อมาได้ที่เบอร์ 08-6344-9902.
…..........................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ 10” : riwpaalueng@gmail.comคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 105