อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

ทวงสัญญา 1 ก.พ.61 วันแสดงสปิริต'กระทรวง ทส.'

สัปดาห์นี้จับตาดูวันที่ 1 ก.พ.61 ให้ดี เพราะเป็นวันที่ครบกำหนดตามที่ รมต.ทส.ได้คาดโทษผู้บริหารที่ไม่สนองงาน 4 เรื่อง มีอะไรบ้างและจะถูกย้ายหรือไม่ไปติดตามกัน พุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.


ย้อนกลับไปดูข่าวสั้นๆ เมื่อ 23 ก.พ.2560 กับข่าวที่ว่า...บิ๊กเต่า” ของขึ้นจวก “กรมป่าไม้-อุทยานฯ-ทรัพยากรฯ” ทำงานไร้ทิศทาง ไม่มีคุณภาพ ไม่โปร่งใส ขีดเส้น 1 ..61 ทำไม่ได้ย้ายแน่!!  

และในเนื้อข่าวสรุปว่า รมต.ทส.พบว่าขณะนี้ การทำงานในการป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ไม่มีทิศทาง ไม่มีคุณภาพ และไม่โปร่งใส

พรุ่งนี้วันที่ 1 กพ.2561 เป็นวันครบกำหนดที่ พล..สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้คาดคั้นและมีคำขาดให้ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จจำนวน 4 เรื่อง ไม่เช่นนั้นจะดำเนินการปรับเปลี่ยนโยกย้าย เพราะถือว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพ!!

จึงอยากให้ รมต.ทส. แถลงรายละอียดให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงงานทั้ง 4 เรื่องว่า... ดำเนินการไปแค่ไหน? อย่างไร? คือ


1.การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยให้สามารถทำงานรักษาป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ รมต.ทส. มองว่าหน่วยงาน “ไม่สามารถตอบสนองภารกิจได้ ยังไม่มีทิศทาง” วันนี้จึงต้องมีคำตอบว่า การดำเนินการในขณะนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง? มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่? หรือยังเหมือนเดิม คือแค่เฝ้าหน่วยเท่านั้น ไม่สามารถเฝ้าป่าได้ได้มีการจัดสรรเครื่องไม้เครื่องมือและเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยงานหรือไม่ วันนี้จึงถึงเวลาที่ท่าน รมต.ทส. ต้องตอบคำถามนี้ให้กับสังคมได้รับทราบว่า มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยไปมากน้อยแค่ไหน?

และบางหน่วยงานที่คอยแสวงหาผลประโยชน์ให้กับผู้มีอำนาจ เช่น มีไว้เพื่อเบิกเงินงบประมาณ หรือมีไว้เพื่อเก็บและใช้เงินนอกงบประมาณ ทำหน้าที่เป็นที่ทอนเงิน ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? หรือยังอยู่กันครบทุกคน และยังมีพฤติกรรมการทำงานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แล้วจะรับผิดชอบกันอย่างไร?


2.การปฏิรูปเรื่องการปลูกป่า เพาะชำกล้าไม้ ทวงคืนผืนป่า ฯลฯ ได้เปลี่ยแปลงไปตามที่ รมต.ทส.อยากเห็นหรือไม่? ได้เปลี่ยนทั้งแนวคิดและวิธีการการทำงานไปหรือไม่? หรือยังไม่ได้ทำ เพราะการปลูกป่าที่ผ่านมาก็ไม่สามารถเพิ่มผืนป่าขึ้นมาได้แต่อย่างใด การทวงคืนพื้นป่าที่ยังไม่ประสบความสำเร็จตามโฆษณาไว้ ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างใร

การเพาะชำกล้าไม้ที่มีรูปแบบวิธีการที่ล้าหลังสู้เอกชนไม่ได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณไปมากมายกว่าหลายเท่าแก้ไขอย่างไร มีการปฏิรูปด้านนี้ไปมากน้อยแค่ไหน? เพราะเป็นหัวใจที่สำคัญของอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เรื่องนี้ทุกคนก็รอฟังคำตอบจากท่าน รมต.ทส.อยู่3.การปฏิรูปบุคลากรของแต่ละกรม เพราะตามข่าวรัฐมนตรีมองว่า “ผู้บริหารในแต่ละระดับหย่อนคุณภาพ ขาดอุดมการณ์ความมุ่งมั่นและไม่โปร่งใส ซึ่งไม่สามารถรักษาป่าได้” รมต.ทส.ต้องสอบถามว่าทุกกรมได้ดำเนินการปฏิรูปเรื่องนี้คืบหน้าอย่างไร? ตลอดจนในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความพร้อมด้านบุคลากร ทั้งเรื่องการให้ศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อรองรับการทำงานได้ดำเนินการไปอย่างไร? หรือทุกอย่างยังเหมือนเดิม

โดยเฉพาะการโยกย้ายแต่งตั้ง มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง มีหลักประกันอะไรว่ายึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลแล้ว มีหลักประกันอย่างไรว่าทำให้คนดีมีความรู้สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้แล้ว เพราะขณะนี้หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ยังไม่แน่นอน บางคราววางไว้เพื่อที่จะให้ใครบางคนได้เข้าสู่ตำแหน่งเท่านั้น

เช่น บางครั้งใช้หลักอาวุโส บางครั้งก็ใช้ความสามารถ และข่าวลือเรื่องการวิ่งเต้นก็ยังไม่เคยจางหาย ได้แก้ไขกระบวนการสอบคัดเลือกอย่างไร? เพื่อให้คนดีมีโอกาสได้ทำงานและเข้าสู่ตำแหน่งที่สำคัญมากขึ้น วันนี้ รมว.ทส.ต้องมีคำตอบให้กับสังคม


4.การปฏิรูปการทำงาน โดยที่ รมต.ทส.มีแนวคิด “ให้หน่วยงานสามารถทำงานโดยพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด ให้พึ่งพาหน่วยงานอื่นๆ ให้น้อยที่สุด” เพราะสภาพการณ์ขณะนี้ รมต.ทส. เห็นว่าต้องพึ่งพาตำรวจเรื่องการจับกุม ต้องพึ่งพาทหารกรณีจับกุมคนบุกป่าที่เป็นรายใหญ่ หรือจับรีสอร์ต ก็ถือว่ายังไม่มีความพร้อมแต่อย่างใด

การเพาะกล้าไม้ ที่ รมต.ทส.สั่งการว่า “ต้องการให้เปลี่ยนแนวความคิด โดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วสอนให้ประชาชนนำไปเพาะเอง ต้องเปลี่ยนแนวความคิดเดิมๆ ที่ไม่ประสบผลได้แล้ว” เรื่องดังกล่าวทั้งหมด เป็นเรื่องจริงที่ทุกฝ่ายต้องปฏิรูปอย่างจริงจังท่าน รมต.ทส. ต้องตรวจสอบว่าได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไร? และต้องแถลงกับประชาชนในวันที่ 1 กพ.นี้นี้ให้ได้!!เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนช่วยกันจับตามอง และติดตามว่าวันที่ 1 ก.พ.2561 ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดตามที่ รมต.ทส. ได้คาดคั้นคาดโทษไว้ว่า...ว่าผู้บริหารที่ไม่สามารถสนองงานตามแนวทางของ รมต.ทส. ทั้ง 4 ประการ จะถูกโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลง หรือจะมีดำเนินการอย่างไรกับผู้บริหารบางกรมที่ไม่สนองตอบ รมต.ทส.

ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนเฝ้าดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากไม่เป็นจริงตามที่พูดไว้ทั้งหมด รมต.ทส. ที่เป็นชายชาติทหาร ต้องแสดงสปิริต และแสดงความรับผิดชอบ และเชื่อว่าท่านหาญกล้าที่จะทำ เพราะความน่าเชื่อถือสำคัญต่องานในทางการเมือง ดูกรณี “นาฬิกา” เป็นตัวอย่างครับ.
…...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 124