อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

'ธรรมทาน'เผยแพร่เรื่องคนดี บุญสูงสุดชนะการให้ทั้งปวง

การเผยแพร่เรื่องราวคนดีไปสู่ผู้อื่น ถือเป็น “ธรรมทาน” ได้บุญสูงสุดชนะการให้ทั้งปวง เสียงสะท้อนจากพระถึงสื่อไทย แนะควรให้ความสำคัญข่าว-เรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.


เป็นมนุษย์กับสัตว์เสมอกันด้วยกิน ขับถ่าย พักผ่อน กลัวภัย แต่สิ่งที่มนุษย์สูงกว่าสัตว์ คือ ธรรมะ ธรรมทาน คือการนำสิ่งดีๆ มาบอกเขา รายการที่พระเอาคำสอนดีๆ ไปบอกคือธรรม การให้ธรรมะเป็นทาน ถือว่าเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด เพราะทำให้ผู้รับมีปัญญารู้เท่าทันกิเลส สามารถนำไปใช้ได้ไม่รู้จักจบสิ้น ทั้งชาตินี้และชาติต่อๆ ไป ส่วนทานชนิดอื่นๆ ผู้รับได้รับแล้วไม่ช้าก็หมดสิ้นไป ดังพุทธพจน์ที่ว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง”

ส่วนนิยามคนดี ขงจื้อบอกว่าคนดีคือคนที่คนเลวเกลียด ธรรมดาเหลือเกิน คนดีทำไปแล้วจะไม่มีคนชอบ คนเลวเท่านั้นที่เกลียดคนดี นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ แปลว่า พึงข่มผู้ที่ควรข่ม พึงยกย่องผู้ที่ควรยกย่อง นั่นหมายถึงเราควรคัดคนที่เราจะชมด้วยว่าเขามีคุณงามความดีอะไร เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ดั่งที่ว่าหากห้องนี้ไฟดับมืดทั้งห้อง หากมีคน 1 คนจุดเทียน ทุกคนก็จะมองไปที่แสงเทียนเล่มนั้น แม้จะมีเพียงคนเดียวที่จุดก็ตาม แต่หากทุกคนช่วยกันจุดเทียนให้เกิดดวงไฟหลายดวงก็จะสว่างไสวไปทั่วทั้งห้อง เหมือนท่านทำรายการ ทำสกู๊ปก็คือเสียงเทียนให้กับคนได้เห็น ได้เอาเยี่ยงอย่าง เป็นธรรมทานขยายวงกว้างออกไป ความดีนี้ขอให้ทุกท่านทำต่อไป”

คำกล่าวข้างต้นเป็นการเทศนาของ ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในงานมอบรางวัล 
คนดีประเทศไทย ปีที่ 9” ประจำปี 2559-2560 จัดโดย นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ ประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ วัตถุประสงค์เพื่อมอบโล่ยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม ความมีสำนึกดี ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยคัดเลือกคนดีจากประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน

ทั้งนี้คอลัมน์ “คนดีของสังคม” เว็บไซต์ “เดลินิวส์ออนไลน์” ได้รับโล่สาขาสื่อมวลชน ข่าวส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ถือว่าเป็นเรื่องน่าภูมิใจอย่างมากที่องค์กร-สมาคมฯเห็นความสำคัญ “เหยี่ยวขาว” เองมีโอกาสเข้ารับรางวัลได้เห็นภาพรอยยิ้ม-ความดีใจ-ความภาคภูมิใจของประชาชน และสื่อมวลชนที่ได้รับรางวัล...
เชื่อว่าต่อไปผังรายการทีวี วิทยุ นสพ. และเว็บไซต์ต่างๆ น่าจะหันมาส่งเสริมข่าวด้านนี้มากขึ้น เพราะกำลังใจที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการเทศนาของ ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต สะท้อนให้ว่าหน้าที่สื่อไทยควรทำอะไรบ้าง

ขณะที่ ศิโรจน์ กล่าวว่า ตามที่ได้ฟังพระผู้รู้เทศนาสอนก่อนหน้านี้ว่า นิยามของคำว่า
“คน” มีทั้งคำนาม และกริยา คือกวน แต่การกวนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดี สิ่งที่ลงตัวนั้นต้องใช้ระยะเวลาในจุดที่เหมาะสม คือกวนให้ดี หรือคนให้ดี...สำหรับการจัดงานคนดีประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งที่ 1-8 เป็นการจัดงานในลักษณะนาม หรือคำเรียกขานว่าเขาเป็นคนดี แต่การจัดงานในครั้งที่ 9 เป็นการจัดงานในลักษณะของคำกริยา คือการกวน หรือการคน หมายความว่า เอาคนดี พระดี สื่อดี เนื้อหาดี บริษัทดีมากวน มาคนรวมกัน ในเวลาที่ดี แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น ทั้งนี้จะขอนำคำของ ครูเจน” คนดีประเทศไทยที่ว่า “วันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง?” มาเป็นสโลแกนต่อไป

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อจุดประกายให้ผู้คนในสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการทำความดี และชี้ให้เห็นว่าการทำความดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง น่าภาคภูมิใจควรจะได้รับการเชิดชูให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

การทำความดีเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อจำกัด ซึ่งในสังคมนี้มีคนที่เป็นคนดีอยู่มากมาย ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเปิดข่าวหน้า 1 มีแต่ข่าวฆ่ากันตาย ข่าวฉาว
“ข่าวแนวคนทำความดีน้อยมาก” อยากให้สื่อช่วยกันค้นหา และนำเสนอเรื่องดีๆ ให้มากเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชน ทางบริษัทฯ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้ทุกท่านในการกระทำ และเผยแพร่ความดีสู่สังคมต่อไป

ทั้งหมดข้างต้นเป็นมุมมองของพระ-ภาคเอกชน และมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ที่มีต่อสื่อไทย ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าว...บอกตรงๆ
ปฏิเสธไม่ได้เลยสำหรับข่าวฉาว ข่าวดารา ข่าวอาชญากรรมทุกสื่อต้องนำเสนอ มันเป็นเรื่องจริงที่ผู้บริโภคชอบเสพ ...ยอดไลน์-ยอดแชร์เป็นตัววัด...แต่อย่างไรก็ตามในยุคที่ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคมหลั่งไหลมาทุกทาง...ไม่ว่าจากประชาชน-เพจต่างๆ และสื่อเทียม....สื่อแท้-สื่อหลักควรจะเลือกหยิบเรื่องราวดีๆ มานำเสนอบ้าง...

ย้ำว่า “เหยี่ยวขาว” ไม่ใช่คนดี เพียงแต่ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นสื่อมวลชนเท่านั้น!!

ท้ายนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการมอบรางวัลให้เป็นกำลังใจ...เว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์ จะยืนหยัดนำเสนอเรื่องราวคนดีอย่างต่อเนื่อง ...ที่สำคัญขอบคุณทุกๆ ท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาอ่านคอลัมน์นี้เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะคนที่แชร์เนื้อหาไปให้ผู้อื่นเห็น...ท่านได้ทำความดีที่เรียกว่า 
“ธรรมทาน” เป็นการให้ทาน “ได้บุญสูงสุด” ด้วยครับ.
...........................................
คอลัมน์ : คนดีของสังคม 
โดย “เหยี่ยวขาว”


ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดย :


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

บอกต่อ : 147