อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

วิริยะประกันภัย ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ สนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” จันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประทานโล่ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ (No One Left Behind)”  แก่  บริษัท วิริยะประกันภัย  จำกัด  (มหาชน)  โดยมี  นายสุทน ปัญญา ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน แม่ริม เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประทานโล่ฯ ทั้งนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยเชิญชวนประชาชนร่วมปั่นจักรยานกับผู้พิการทางสายตา จากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมหาทุนในการสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการได้มีอาชีพที่ยั่งยืน และมีโอกาสแสดงศักยภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการพัฒนาสังคมต่อไป ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น