อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เผย5อาชีพแรงงาน ตลาดต้องการมากสุด

"JobThai.com" เผยเศรษฐกิจไทยดีขึ้น ส่งผลธุรกิจต้องการแรงงานมากขึ้นด้วย ขณะที่ตำแหน่งสำคัญขององค์กรมากสุดคืองานขาย รองลงมาคือช่างเทคนิค อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. น.ส.แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 ทางเว็บไซต์จ๊อปไทยตรวจพบว่า 5 กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่  1. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 8,800-9,000 อัตรา, 2. ธุรกิจบริการ 8,600-8,900 อัตรา, 3. ธุรกิจค้าปลีก 7,300-7,400 อัตรา, 4. ธุรกิจยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ 6,300-6,600 อัตรา และ 5. ธุรกิจก่อสร้าง 5,200-5,600 อัตรา 

ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องมาจากช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ทั้งการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในโครงการสำคัญต่าง ๆ การบริโภคอุปโภคของภาคครัวเรือน การเติบโตของกลุ่มก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องเพราะยังอยู่ในฤดูกาลท่องเที่ยว ที่สำคัญจึงทำให้มีความต้องการแรงงานในกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก 

สำหรับสาเหตุที่ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม และบริการมีความต้องการแรงงานสูง สืบเนื่องมาจากภาคการท่องเที่ยวมีการขยายตัวต่อเนื่องมาจากปลายปีที่แล้ว ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีน และการขยายเส้นทางการบินของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางการบินของไทยที่เชื่อมไปยังเมืองรองของประเทศจีน และนักท่องเที่ยวในประเทศซึ่งมาจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด (ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วันที่ 18 มกราคม 2561) 

ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกได้แรงหนุนมาจากการลงทุนจากภาคเอกชน เช่น การขยายสาขาของกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่ ผนวกกับมาตรการภาครัฐที่ช่วยผลักดันการใช้จ่ายของกลุ่มครัวเรือนฐานราก ส่วนธุรกิจยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ จากปัจจัยด้านการส่งออกในหมวดรถยนต์และชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวที่ดีขึ้นของการส่งออก ในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง มาจากนโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เช่น โครงการรถไฟฟ้า หรือมอเตอร์เวย์ 3 สายใหม่ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวโน้มขยายตัวตามมาอีกด้วย

นางสาวแสงเดือน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จ๊อบไทยดอทคอม ยังเผยตัวเลขประมาณการของประเภทงานที่เปิดรับสมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ในไตรมาส 1 ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดข้างต้น โดยประเภทงานที่มีการเปิดรับสมัครมากที่สุดจากทั่วประเทศ ได้แก่ 1) งานขาย อยู่ที่ประมาณ 17,000-19,000 อัตรา ตามมาด้วย 2) งานช่างเทคนิค อยู่ที่ประมาณ 9,000-11,000 อัตรา 3) งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ อยู่ที่ประมาณ 7,000-8,000 อัตรา 4) งานบริการลูกค้า อยู่ที่ประมาณ 6,000-7,000 อัตรา และ 5) งานบัญชี/การเงิน อยู่ที่ประมาณ 5,000-6,000 อัตรา ตามลำดับ 

"จะเห็นได้ว่า งานที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุดก็ยังเป็น งานขาย ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญของทุกองค์กร รองลงมาคือ งานช่างเทคนิคและงานผลิต/ควบคุมคุณภาพที่สอดรับการกับขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขณะที่ข้อมูลยังเผยให้เห็นอีกหนึ่งประเภทงานที่น่าสนใจ ก็คือ งานแพทย์/เภสัช/สาธารณสุข ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 5.78 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากในปัจจุบันคนมีอายุยืนยาวขึ้นจึงหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพกันมากขึ้น โดยจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรเกิดใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในปี 2561 เป็นปีที่ประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยเป็นปีแรกที่ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากกว่าประชากรวัยเด็ก และจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ที่มา:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) จึงทำให้ความต้องการแรงงานในกลุ่มนี้เป็นที่น่าจับตามอง"  นางสาวแสงเดือน กล่าวทิ้งท้าย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 15