อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

เสียงสะท้อนจาก'พระสงฆ์' 5 จังหวัดชายแดนใต้

สัปดาห์นี้มาฟังเสียงสะท้อนจากพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงชาวพุทธในชายแดนใต้ด้วย ว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร?? อยากรู้ต้องติดตาม... พุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.


ผมคิดว่ามานานมากว่าจะทำอย่างไรให้มีโอกาสได้พูดคุยกับ  “พระภิกษุที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 จังหวัดชายแดน”  และทั้งคิดมานานแบบคนห่างไกลวัดว่า...ทำไม?!? มหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์ส่วนกลางไม่ลงไปช่วยเหลือ หรือใยดีต่อการเป็นอยู่ของคณะสงฆ์หรือชาวพุทธในพื้นที่บ้าง...

เมื่อเร็วๆ นี้มีโอกาสได้ไปร่วมงานฌานปกิจบุคคลที่ทำงานเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพรักท่านหนึ่ง ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระราชกิจจาภรณ์หรือ “เจ้าคุณเทอด” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ท่านฝากหนังสือมาให้อ่านเล่มหนึ่งชื่อว่า “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโทเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เล่าเป็นตอนๆ ที่พระคุณเจ้าลงไปประสบพบเจอเอง มีทั้งเรื่องเศร้า มีทั้งเรื่องดีใจ มีทั้งแฝงไปด้วยธรรมะ เล่าถึงประสบการณ์ทำงานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของ “พระสงฆ์” และ “ชาวไทยพุทธ” ได้อย่างดีเยี่ยม และที่สำคัญพระคุณเจ้าพระธรรมทูตอาสานี้ลงไปก็ทำงานหน้าที่เยียวยา ช่วยเหลือ ไม่เลือกเพศ เชื้อชาติและศาสนา เพราะถึงว่าทุกคนคือเพื่อนมนุษย์และคนไทยภายใต้ร่มพระบารมีด้วยกัน

หนังสือเล่มที่ผมกล่าวมานี้ค่อนข้างหนา หากคุณผู้อ่านท่านใดอยากรู้ว่า...พระสงฆ์และชาวพุทธในชายแดนใต้มีชีวิตการเป็นอยู่อย่างไร?? เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ทำงานอะไรบ้าง?? ก็สามารถติดต่อหาข้อมูลได้ที่สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

ความจริงการทำงานในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลากหลายองค์กร ทั้ง ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย หรือแม้กระทั้งวัดธรรมกาย ก็ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือชาวพุทธและคนในพื้นที่ต่อเนื่อง สมัยหนึ่งผมเคยเห็นโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้ เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าโครงการนี้อย่างอยู่หรือเปล่า

เท่าที่อ่านจากหนังสือของ “พระมหาอภิชาติ” ทำให้เห็นว่า...ชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการพระภิกษุอยู่กับชุมชน หรือแม้กระทั้งคนในพื้นที่เองผมก็เชื่อว่าคงไม่ปฎิเสธการดำรงอยู่ของพระคุณเจ้า แต่จะให้พูดหรือแสดงออกแบบออกหน้าออกตาก็คงไม่ได้ การเกิดขึ้นของ “พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” นี้ ชาวพุทธในพื้นที่ต้องขอบคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) ที่มองเห็นความสำคัญสิ่งที่พวกเราชาวพุทธอาจจะคิดไม่ถึง

และผมชอบคำพูดของท่านที่ว่า “เราตายได้ พระพุทธศาสนาตายไม่ได้ หากไม่มีพระสงฆ์ในพื้นที่ ชาวพุทธก็หมดที่พึ่ง แม้วันใดวันหนึ่งข้างหน้าพระพุทธศาสนาชาวพุทธอยู่ไม่ได้จริงๆ ก็ขอให้พระสงฆ์เดินออกจากพื้นที่เป็นคนสุดท้าย” อันนี้คำสั่งเสียที่คณะสงฆ์วัดสระเกศฯ และพวกเราชาวพุทธจะต้องรับสนองปณิธาน

ส่วนพระภิกษุสามเณรรูปใด อยากจะเป็น “พระธรรมทูตอาสา” ก็ลองไปติดต่อที่วัดสระเกศดู เพราะก่อนลงพื้นที่จะต้องอบรม จะต้องฝึกฝน ให้แข็งแกร่งปั้นให้เป็น “นักรบแห่งธรรม” เพื่อไปเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังมหาอภิชาติ คนเขียนหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา”
….....................................

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 1.75K