อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

รร.กำแพงเพชรพิทยาคม รับมอบห้องสมุดอาเซียน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชร เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 21.08 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 37 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายมงคล วิศิษฎ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน, นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นางประไพศรี อังศุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธี 

เนื่องด้วยกรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน ในระดับเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งจะเป็นโรงเรียนต้นแบบ ให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนต่างๆมาแล้ว 30 โรงเรียนทั่วประเทศ

ในปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ จึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาลโดยจะจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียน ที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียนจำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ลำพูน ลำปาง แพร่ นครศรีธรรมราช พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 14 โรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่าย การตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียน ในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆ ในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป 

ในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ทางนักเรียนโรงเรียนได้จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเป็นที่สนใจของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง 

พิพัฒน์ จงมีความสุข 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.กำแพงเพชรคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28