อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

คนไทยพลัดถิ่น'แม่สอด-แม่ระมาด'ขอบคุณสภาทนายความ

เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น แม่สอด แม่ระมาด เข้าขอบคุณสภาทนายความ หลังช่วยเหลือคดี จันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 01.30 น.


ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ นายตา ธรรมใจ ประธานเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เพื่อขอบคุณที่ทาง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่าย สำนักงานสิทธิมนุษยชน โดยมีนายสมนึก ตุ้มสุภาพ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติฯ ได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จนนำไปสู่การยื่นฟ้องคดี กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 351 คน ยื่นฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ขอให้เพิกถอนคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และให้มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเป็นคนไทยพลัดถิ่นซึ่ง มีสัญชาติไทย ตลอดจนให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งให้นายทะเบียนท้องถิ่นลงรายการสัญชาติไทยให้ นับจากวันที่มีคำพิพากษา ซึ่งศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีว่า เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อธิบดีกรมการปกครองต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนให้ลงรายการสัญชาติไทยแต่อย่างใด 

นายตา ธรรมใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางที่ว่าการอำเภอแม่สอด และที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดได้ดำเนินการลงรายการชื่อผู้มีสัญชาติไทย พร้อมถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับกลุ่มผู้ฟ้องคดี เป็นที่เรียบร้อย จึงได้เดินทางมาขอบคุณ ทีมงานทนายความฝ่ายสำนักงานสิทธิมนุษยชน ที่ให้การข่วยเหลือในครั้งนี้

-----------------------------------------

รังสี ลิมปิโชติกุล ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ. ราชบุรี 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%