อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ลุกขึ้นเถิดหนาพี่น้องประชาชน ถึงเวลาปกป้อง'ป่า-สัตว์'

สัปดาห์นี้ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนชาวไทยจะลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า ผ่านบทเรียน 5 ข้อ มีอะไรบ้างไปอ่านกัน พุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.


ข่าวคราวที่น่าดีใจมากมายซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นข่าวคราวเกี่ยวกับการที่ประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้าน “ป่าไม้และสัตว์ป่า” แต่เดิมนั้นก็มีอยู่บ้างประปราย แต่ช่วงนี้และต่อไปจะเห็นว่ามีความจริงจังมากขึ้น อย่างน้อยก็ 2 ที่ 2 ข่าว คือ

1.การประท้วงเพื่อทบทวนการก่อสร้างที่พักอาศัย ของส่วนราชการแห่งหนึ่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ๆ ดอยสุเทพ ซึ่งถูกมองว่าสภาพพื้นที่ก่อสร้างมีสภาพป่าและเป็นที่สูง เหมาะที่จะเก็บไว้เป็นพื้นที่ป่า มากกว่าทำเป็นที่อยู่อาศัย การประท้วงเพื่อให้ยุติ ทบทวน หรือให้มีการแก้ไข จึงเกิดขึ้น เพื่อรักษานิเวศพื้นที่นั้นไว้

2.การประท้วงเพื่อให้ยุติการปลูกสร้างสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ที่สวนป่ากันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ โดยจะตัดรื้อสวนป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ใกล้เป็นป่าธรรมชาติ ซึ่งชาวบ้านสามารถเก็บหาของป่าประทังชีวิต หรือเป็นที่ดำรงชีพของคนใกล้สวน เพื่อต้องการที่จะปลูกต้นยูคาลิปตัสอย่างเดียว โดยไม่เหลือของป่าและระบบนิเวศที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านและพื้นที่ต่อไปอยากเรียนว่ายังมีพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกคุกคามยึดครองจากกลุ่มทุนที่ร่วมกับข้าราชการในการแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเองแทนที่จะคงไว้เป็นสมบัติของชาติและประชาชน พี่น้องประชาชนควรร่วมกันทวงคืนมาเป็นของรัฐ ยังมีอีกหลายโครงการ และมากกิจกรรม ที่ประชาชนควรเข้าไปมีส่วนร่วม ทักท้วง และแสดงความเห็นในฐานะเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น


1.สวนป่าของรัฐ คือสวนป่าที่ใช้งบประมาณของรัฐปลูก จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษา ไปอย่างมากมายมหาศาล นับเป็นเวลาร่วม 100 ปี แทนที่จะได้สวนป่าตามโครงการ แต่ไม่มีการปลูกจริงจังครบถ้วน หรือปล่อยให้การมีบุกรุกทำลายสวนป่า จนเอกชนบางคนนำไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ส่วนตัว

บางพื้นที่นำขึ้นไปขึ้นทะเบียนสวนป่าและขายไม้เป็นของส่วนตัว บางพื้นที่เอกชนครอบครองแล้วออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ตัวเอง จนแทบไม่เหลือพื้นที่ป่าและสภาพป่า แม้จะมีการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าทำ เพราะกลัวลูบหน้าปะจมูก ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบสวนป่าทั้งหมด เพื่อลงโทษผู้กระทำผิด และยึดคืนมาเป็นของรัฐทั้งหมด2.ให้มีตรวจสอบการทุจริต ในการใช้เงินงบประมาณในการปลูกป่าแบบปลูกเสริมป่าธรรมชาติในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ของกรมอุทยานฯ ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน แต่ข้อเท็จจริงแทบไม่มีการปลูกจริงแต่อย่างใด เพราะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปลูก พื้นที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกได้ จึงทำกันเพียงเบิกเงินเท่านั้น ทำให้สูญเสียเงินงบประมาณไปจำนวนมาก แทนที่จะเอามาดูแลประชาชน

3.ควรเรียกร้องให้รัฐบาลเรียกคืนพื้นที่ป่าทั้งหมด ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กับ สปก.ไปจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามหลักเกณฑ์ของ สปก. ในส่วนที่ไม่มีความเหมาะสม หรือที่ดำเนินการเพื่อการเกษตรไม่ได้ ที่ต้องมอบคืนกลับกรมป่าไม้ ให้มาเป็นพื้นที่ป่าเหมือนเดิม กลับไม่มีการส่งมอบคืน ปล่อยให้มีการยึดครอง และหาประโยชน์บนพื้นที่ดังกล่าว แทนที่จะกลับมาเป็นของรัฐตามกฏหมาย4.ให้รัฐบาลตรวจสอบเงินค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานฯ อย่างจริงจัง เพราะการใช้เงินดังกล่าว เกิดการรั่วไหลมากมายมาตั้งแต่อดีต ทั้งการจัดเก็บและการนำไปใช้ แทนที่จะให้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปจากกรรมการภายนอกที่เชื่อถือได้ และหามาตราการควบคุมที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่ก็ไม่มีการสั่งตรวจสอบจากผู้มีอำนาจแต่อย่างใด อาจจะกลัวลูบหน้าปะจมูก เพราะการเก็บรายได้ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จะทำให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยจากส่วนแบ่ง และที่สุดแล้วประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์ตามมา

5.ควรเรียกร้องให้มีการตรวจสอบโครงการทวงคืนผืนป่า ที่โฆษณาอย่างครึกโครมมานั้นว่าได้ครบถ้วนตามแผนหรือไม่ ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ เหลือที่ไม่ได้คืนอีกมากน้อยแค่ไหน ที่รายงานว่าได้คืนมาแล้วสามารถปลูกป่าฟื้นฟูได้หรือไม่ ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนต้องตรวจสอบ เนื่องจากประชาชนถือเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าที่แท้จริง ที่ควรรับรู้รับทราบ

หากวันใดที่ประชาชนแสดงความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ วันนั้นเชื่อว่า
“ทรัพยากรธรรมชาติ” ที่เหลืออยู่จะได้รับการปกป้องดูแลอย่างดี และในส่วนที่หายไปก็จะมีการทวงคืนกลับมาอย่างแน่นอน ที่สำคัญเสียงของประชาชนจะกระตุ้นให้รัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ เร่งดำเนินการตามกฏหมายอย่างจริงจังและเร่งด่วน ไม่ใช่ฟังแต่รายงานของทางราชการเพียงอย่างเดียวอยู่เช่นนี้ ได้เวลาประชาชนลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าแล้ว.
…..............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 115