อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 22 มกราคม 2562

ASEAN Leadership 2018

อกอัครราชทูตมาเลเซีย หนุน “ASEAN Leadership 2018” มรภ.กำแพงเพชร เป็น “สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 04.00 น.

ประเทศไทยเป็นผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ การศึกษาจึงจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้านรศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่ากิจกรรม ASEAN Leadership 2018” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของตนเอง และเพื่อให้เครือข่ายเยาวชนอาเซียนเกิดการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และได้รับความร่วมมือตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ แล้วยังมีจีนอีกด้วย ส่วนตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้แก่ มรภ.นครสวรรค์ มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.เชียงราย มรภ.ลำปาง มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.อุตรดิตถ์ มทร.ล้านนา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปาง เข้าร่วมจำนวน 150 คน

มรภ.กำแพงเพชรซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือจัดการเรียนการสอนใน 5 คณะทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีพันธกิจมุ่งมั่นจะเป็น “สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” โดย มรภ.กำแพงเพชรได้มุ่งมั่นและดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเป็นสากลและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยเฉพาะการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯหวังที่จะเป็นสถาบันการศึกษาแหล่งความหลากหลายและเติมเต็มคุณภาพในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมต่อไปH.E.Dato’ Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่าขอชื่นชมการจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2018 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพลังเยาวชนอาเซียนที่เข้มแข็ง และหากเราทุกคนรวมพลังกัน ร่วมกันคิด ร่วมมือกันในการทำสิ่งดี ๆ ที่สร้างสรรค์ ประเทศอาเซียนของเราจะเติบโตและมีพลัง เยาวชนอาเซียนต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลงความท้าทายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ให้เป็นโอกาสของอาเซียนในการพัฒนาประเทศของตนเอง แม้อาเซียนจะมีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม แต่ความเข้าใจจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เครือข่ายเยาวชนอาเซียนสามารถร่วมมือกันเป็นอาสาเพื่อพัฒนาภูมิภาคอาเซียน หรือกิจกรรมพัฒนาร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์อาเซียนให้พัฒนาต่อไปด้าน นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร กล่าวว่ายินดีที่มีโอกาสต้อนรับทุกท่านที่ได้มาเยือนจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นจังหวัด เล็ก ๆ แต่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และเต็มไปด้วยธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นต้น ซึ่งทำให้ทุกท่านหลงรักจังหวัดนี้ หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม The ASEAN Leadership Camp และหวังว่ากำแพงเพชรจะเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน และหวังว่าทุกท่านจะชอบและกลับมาเที่ยวที่นี่อีกในปีหน้าสำหรับโครงการ ASEAN Leadership 2018 มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษ “ผู้นำอาเซียนในอนาคต” โดย H.E.Dato’ Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย การบรรยายพิเศษของ Prof.Dato’ Dr.Mazliham Mohd Su’ud อธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การบรรยายหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่จะเชื่อมต่อกับอาเซียนอย่างไร” (How young generation connected in ASEAN) โดยอาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ASEAN Rally Activity กิจกรรมทำฝายน้ำ (สามัคคีอาเซียน กลุ่มสัมพันธ์) กิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นไทย และกิจกรรม English Camp โดยตลอดกิจกรรมจะมีการมอบรางวัลผู้นำอาเซียนดีเด่นอีกด้วย.

----------------------------------
เสกข์สรรณห์ ปฐมพรทวีวัฒน์.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 12