อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

สวนดุสิตตรัง อบรมยกระดับฝีมืออาหารและโภชนาการบนเรือ

สวนดุสิตตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ อาหารและโภชนาการบนเรือ พุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.44 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ตรัง จัดโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) รุ่นที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง (อำเภอห้วยยอด )โดยเป็นการจัดอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) ให้แก่พนักงานเรือที่ปฏิบัติหน้าที่คนครัวของบริษัทเรือต่างๆ และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติ อาจารย์สมศักดิ์ แสงป่า  ดร.สมยศ ตันติวงศ์วาณิช  อาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา อาจารย์ปัทมา กาญจนรักษ์ และนายพงษทร คงลือชา เป็นวิทยากรในการอบรม.
 
พรชัย นาคพล
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ตรัง


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น