อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

เปิดข้าวพวงฟาร์ม อนุรักษ์-ส่งเสริมไก่ชนแม่สะเรียงสายพันธุ์พม่า

เปิดข้าวพวงฟาร์ม อนุรักษ์และส่งเสริมไก่ชนแม่สะเรียง สายพันธุ์พม่า กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 00.55 น.


ที่ข้าวพวงฟาร์ม  บ้านคะปวง  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   นายรัชกฤต รัชระดำรงกิจ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายภาคิณ ก้อนกลีบ พร้อม คณะ  ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิด ฟาร์มไก่ชน ข้าวพวงฟาร์ม เพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมไก่แม่สะเรียง สายพันธุ์พม่า ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนี้ฟาร์มดังกล่าว ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ การขยายพันธุ์ การเลี้ยงไก่สายพันธุ์พม่าทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ พื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ ไก่ชนแม่สะเรียง สายพันธุ์พม่า เป็นที่รู้จักกันดีถึงความสวยงาม ลีลาลูกล่อลูกชนและความแข็งแกร่ง จึงทำให้มีคนนิยมชมชอบกันมาก และ ยังสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ขยายและสืบทอดไก่แม่สะเรียง สายพันธุ์พม่า ได้ในระดับหนึ่ง.

---------------------------------------------------------------
     สุกัลยา  บัวงาม  รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17