อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดเต็มงานสัปดาห์มลายู

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดเต็มงานสัปดาห์มลายู ขนเครื่องแต่งกายแบบมลายูโบราณ ออกมาแสดงให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นความสวยงามอลังการ ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.56 น.

ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมงานสัปดาห์มลายูเพื่อสืบสานวัฒนธรรมมลายูเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบมลายูและประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าโบราณ การแต่งกายสมัยสมัยต่างๆ ของแหล่งมลายู และวิธีการโพกผ้าศีรษะของชาวมลายูสมัยโบราณ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานนับร้อยคน
 
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส ทำให้ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสที่เริ่มเลือนหายไป มีการสืบสานแก่คนรุ่นหลังและทำให้คนรุ่นหลังทราบถึงคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดนราธิวาสและยังเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการนำภูมิปัญญาการแต่งกายที่งดงามมาเผยแพร่และจะได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสต่อไป


 
นางสาวอานีซะ จะแนะ นักศึกษาสาขาการจัดการปี 1 ตัวแทนผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพราะทำให้ตนเองสามารถเรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสที่ตนยังไม่รู้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของการแต่งกายของชาวมลายูว่ามีจุดเริ่มต้นอย่างไร การโพกผ้าบนศีรษะสามารถบ่งบอกถึงตำแหน่งการงานที่รับผิดชอบอยู่และอีกหลายๆ อย่าง ที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งตนจะนำเอาความรู้ที่ได้จากการร่วมงานในครั้งนี้ไปบอกต่อและจะร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาของจังหวัดนราธิวาสต่อไป
 
แวดาโอ๊ะ หะไร
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.นราธิวาส
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30