อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

'หมอ'ที่นี่ไม่เปิดคลินิก ลั่นกินเงินเดือน-งานต้องเต็มร้อย

บุคคลตัวอย่าง “หมอจิ๋ว” 29 ปีกับการทุ่มเทในฐานะ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อุทิศเวลาเพื่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ลั่นกินเงินเดือนก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีก่อน ไม่จำเป็นต้องเปิดคลินิก เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.


คนเราทุกคนล้วนมี “ความฝัน” โดยเฉพาะ “อาชีพ” ที่อยากเป็นมากที่สุด ซึ่ง “แพทย์-พยาบาล” ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามน้อยคนนักที่จะเดินตามฝันของตัวเองได้ เนื่องจากอาชีพดังกล่าวคนที่จบต้องเรียนเก่งจริงๆ และใช้ทุนในการเรียนสูง...ด้วยหน้าที่หลักคือการรักษา และช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ทำให้ค่าตอบแทนในการทำงานสูงกว่าอาชีพอื่น เพราะเป็นงานเฉพาะทาง 

“คุณหมอ” 
บางท่านนอกจากทำงานหลักตามโรงพยาบาลแล้วก็มักจะเปิดคลินิกเป็นของตัวเอง...ถามว่าแพทย์ส่วนใหญ่ฐานะเป็นอย่างไรคงไม่ต้องบอก??

แต่ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย.เลย หมอทุกแผนกให้ความสำคัญกับงานที่ตัวเองทำอยู่ ให้ความสำคัญกับชาวบ้าน หมอทุกคนไม่เคยคิดที่จะเปิดคลินิกเลยแม้แต่น้อย เป็นเพราะพวกเขาเห็นตัวอย่างจาก นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ หรือ 
“หมอจิ๋ว” ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ที่ทำงานทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับชาวบ้านมาตั้งแต่ปี 2532 รวมเวลา 29 ปี บน “ดินแดนแห่งสัจจะ และไมตรี” คำขวัญของอำเภอด่านซ้าย

นายแพทย์ภักดี กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่อยู่ รพ.ด่านซ้ายมาเกือบ 30 ปีว่า...“อ.ด่านซ้ายเปลี่ยนแปลงช้า เพราะสภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขา ตัวอำเภออยู่ไกลประชากรค่อนข้างเบาบาง ฉะนั้นการเปลี่ยนช้าเราจึงได้เห็นวัฒนธรรม เห็นวิถีชีวิตที่งดงาม ถ้าไปอยู่ในเมืองใหญ่อาจเห็นเพียงแคบๆ แต่ที่นี่เห็นกิจกรรมตั้งแต่เกิดจนตาย เห็นพิธีต่างๆ กิจกรรมที่ทำกันภายในครอบครัว-ในชุมชน-สังคม”

นี่คือความประทับใจ ถึงแม้ว่าปัจจุบันการคมนาคมจะสะดวกมากขึ้นแต่ “ด่านซ้าย” ก็ยังเปลี่ยนแปลงช้า และยังได้ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติชาวบ้าน ปกติจะเห็นชุมชนมองในเรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความร่ำรวย ถึงแม้ด่านซ้ายจะมีรายได้ต่อประชากรน้อยที่สุดในจังหวัด แต่ไม่ค่อยเห็นเขาทอดทิ้งกัน ยังดูแลกัน ไม่ทิ้งคนป่วย ไม่ปล่อยให้มีศพไร้ญาติ ทำให้เราตัดสินใจว่าอนาคตจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่

มีศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า “Slow Live” ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย จากประสบการณ์เกือบ 30 ปีที่อยู่ด่านซ้าย ในความเปลี่ยนช้า และความที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็ง มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการนับถือผี

จึงนำมาประยุกต์เข้ากับการบริการคนไข้ ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตให้มีความรู้สึกเหมือนญาติ เหมือนอยู่บ้าน โดยทาง รพ.ได้สร้างตึกคลอดจากเงินบริจาคให้ญาติพี่น้องเข้ามาเยี่ยมเหมือนอยู่บ้าน หรือกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจัดให้ญาติเข้ามาทำพิธีส่งวิญญาณ ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมแสดงความเสียใจ และร่วมพิธีทางศาสนาด้วย“หมอจิ๋ว” บอกต่อเรื่องไม่มีแพทย์จากรพ.ไปเปิดคลินิกในตัวอำเภอว่า...การที่เปิดคลินิกเป็นเรื่องดีที่ช่วยแบ่งเบาภาระ รพ. อย่างในเมืองใหญ่ถ้าหมอไปเปิดคลินิก ผู้ป่วยนอก (OPD) จะล้น ประกอบกับด่านซ้ายคนน้อย แพทย์ก็ไม่เพียงพอ ถ้าไปเปิดคลินิกแพทย์ที่เหลืออยู่จะเหนื่อย คนไข้ก็จะลำบาก

อีกอย่างชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีเงิน ประกอบกับ รพ.ด่านซ้ายมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ทุกคนยึดหลักว่า เรากินเงินเดือนก็ต้องทำหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อน” เฉพาะงานในหน้าที่ก็เหนื่อยอยู่แล้ว ไม่มีแรงไปเปิดคลินิก อีกทั้งที่นี่เป็นเมืองเกษตรไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวที่มีเศรษฐกิจดี

ปี 38 โรงพยาบาลฯ ปรับรูปแบบการให้บริการสุขภาพ โดยเน้นด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการดูแลตนเองของชุมชน จากแนวคิดที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับโรงพยาบาลเพื่อให้ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายให้เกิดสังคมที่เข้มแข็ง กองทุนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ซึ่งกองทุนนี้ใช้ในการบริหารจัดการระบบกายภาพบำบัดชุมชน โดยมีนักกายภาพบำบัดเข้ามาให้บริการในชุมชน และยังดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมี “กองทุนพระราชทาน” เพื่อสงเคราะห์คนยากจนฯ ของสมเด็จพระเทพฯ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ ซึ่งใช้จ่ายเป็นค่ารถ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และ “ค่าความเป็นมนุษย์” ของคนคนหนึ่งที่ต้องไปใช้บริการที่อื่นๆ จากกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกองทุนนี้เองทำให้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาสมทบทุนบริจาคเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันยังมี “กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย” มีการจัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ สำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน เช่น จักรยานหมอชาวบ้าน เพาะกล้าอาสากู้ชีพ (EMS ด่านซ้ายจูเนียร์) เพาะกล้าตาโขนน้อย - ว่ายน้ำ ค่ายดนตรี ค่ายปิงปอง ช่วงปิดภาคเรียน ฯลฯ

ส่วน จักรยานหมอชาวบ้าน เป็นการดำเนินการมานานแล้ว ตั้งแต่เริ่มเข้ามารับราชการ เป็นการบริการนอกเวลาราชการ แรกเริ่มใช้จักรยานปั่นในวันเสาร์-อาทิตย์ นอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังไปแวะเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบันพัฒนามาเป็น “ทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง” “วิวรรธ์ ก่อวิริยะกมล” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่ารพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายยังไม่เคยมีแพทย์คนใดไปเปิดคลินิกส่วนตัวเลย คงทำหน้าที่ตามภารกิจแต่ใน รพ.เท่านั้น เป็นเพราะ
“หมอจิ๋ว” ผอ.รพ.ตั้งแต่เริ่มแรกเข้ามารับราชการ ปฏิบัติเช่นนั้นมาตลอด หมอที่จะไปอยู่ที่นั่นมองเห็นแล้วว่าวัฒนธรรมองค์กรประพฤติตัวดำรงชีวิตเช่นนี้อย่างมีความสุข

ที่สำคัญมีเวลาดูแลผู้ป่วยผู้มารับบริการ รวมถึงการออกพื้นที่ไปเยี่ยมให้บริการผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างทั่วถึง เป็นความสุขที่ได้ดูแลประชาชน อันเป็นรูปแบบที่เลือกเหมือนกันภายในองค์กร และรวมถึง “ทันตแพทย์” ที่มีอยู่เพียงพอให้บริการ...จึงไม่ต้องไปปิดคลินิกแม้แต่คนเดียว

“ไพจิตร ธรรมชัย” อายุ 72 ปี ชาวอำเภอด่านซ้าย บอกว่า รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายหมอให้บริการดีมาก โดยเฉพาะ 
“หมอจิ๋ว” พอเห็นหน้าก็จะรีบมาทักทายพร้อมยกมือไหว้ด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใส ท่านมีความสนิทสนมกับประชาชนทุกคนเท่าเทียมกัน คอยดูแลสอบถามเหมือนญาติสนิท คนด่านซ้ายจะพูดเหมือนกันหมด

บางทีเข็นรถผู้ป่วยแทนพนักงาน ถ้าพนักงานไม่อยู่ตรงนั้น วันไหนคนป่วยมากท่านจะออกมาช่วยบริการที่หน้าห้องจ่ายยา ทั้งที่ต้องลงตรวจผู้ป่วย นอกจากนี้ยังให้เบอร์มือถือส่วนตัว ผู้ป่วยอาการหนักไม่สามารถมา รพ.ได้ให้โทรฯ หาท่านได้ทันที โดยจะรีบไปบริการถึงบ้าน 24 ชม.“หมอจิ๋ว” ถือเป็นบุคคลที่ “จุดประกายความคิด” ให้โอกาสและเปิดพื้นที่สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาลได้แสดงศักยภาพตามความคิด ความฝัน และความรักของตัวเอง ด้วยการเป็นผู้ให้ต่อคนอื่นในสังคม เกิดการทำงานสาธารณสุขมีความหลากหลาย แบ่งปันเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดสังคมคุณภาพ และมากกว่าความเป็นโรงพยาบาล

ทราบว่าจากความร่วมแรงร่วมใจด้วยการพัฒนาของบุคคลากรทำให้โรงพยาบาลได้รับรางวัลมากมาย เช่นเดียวกับ
“หมอจิ๋ว” ที่ทำงานอย่างทุ่มเทแรงกายแรงใจก็ได้รับรางวัลมากมายเช่นกัน...ขอชื่นชมจากใจจริง โดยเฉพาะคำกล่าวที่ว่า “เรากินเงินเดือนก็ต้องทำหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อน” นี่แหละคือ ข้าราชการของประชาชน.
.........................................
คอลัมน์ : คนดีของสังคม
โดย “เหยี่ยวขาว”
ขอบคุณข้อมูล-ภาพ ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย


ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดย :

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    60%
  • ไม่เห็นด้วย
    40%

บอกต่อ : 15.33K