อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

'พระเทวทัต'ทูลขอพระพุทธองค์บัญญัติ 5 ข้อ

“พระเทวทัต” ป่วนไปทั่วอยากเห็นพุทธศาสนาเป็นแบบโน้นแบบนี้ จึงได้ทูลขอ “พระพุทธองค์ 5 ข้อ” เพื่อบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ถือวัตรปฎิบัติ แต่สุดท้ายก็ไม่ทรงอนุญาตสักข้อ เพราะอะไร? พุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.


ตั้งแต่ประเทศไทยคิดจะ “ปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” หลายปีมานี้ ผมดูแล้วยังไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเลย มีแต่วาทะน้ำลายพ่นใส่กันเต็มจอและก่อให้เกิดความขัดแย้ง เท่าที่เห็นชัดใน “การปฎิรูป” ก็คือ “การทำบัตรสมาร์ทการ์ดให้กับพระภิกษุ” ซึ่งเรื่องนี้หลังจากผู้อำนวยการสำนักงานมหาเถรสมาคมคนเก่าถูกย้ายออกไปก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเลย

และเท่าที่ฟังกระแสข่าว สถานการณ์ข่าวลือ สถานการณ์สื่อออนไลน์ที่แชร์กันตอนนี้ ไม่เฉพาะวัดที่รับเงินอุดหนุนจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เท่านั้นที่ตื่นตัว ตื่นตระหนก แม้แต่เจ้าอาวาสทั่วไปก็หมดอาลัยตายอยาก บางรูปโทรมาบ่นว่า ตำรวจสันติบาลมาบ้าง เจ้าหน้าที่ดีเอสไอจะมาตรวจบ้าง ก่อให้เกิดความเครียดสะสม บางรูปไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะระแวงไปทุกทั่วระแหง

สมัยพุทธกาลคนเห็นต่างจากคณะสงฆ์ เห็นต่างจากพระพุทธเจ้าก็มี ต้องการปกครองคณะสงฆ์ ต้องการโชว์ว่าตัวเองเป็นพระแท้ อยากมีอำนาจเหนือพระพุทธองค์ แต่โชคดีว่าพุทธศาสนามีผู้นำที่ยอดเยี่ยม เดินสายกลางฟังคนหมู่มาก คือ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ทรงฟังความคิดเห็นจากคณะสงฆ์ก่อน แล้วค่อยบัญญัติสิกขาบทสิ่งที่ทำได้และไม่ได้ คนที่เป็นไม้เบื่อไม้เบากับ “คณะสงฆ์สมัยพุทธกาล” ก็คือ “พระเทวทัต” เมื่อพระเทวทัตเสนอความคิดตัวเอง อยากเห็นพุทธศาสนาเป็นแบบโน้นแบบนี้ อยากให้พระสงฆ์มีวัตรแบบนี้แบบนั้น ป่วนไปทั่ว แต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไร พระพุทธองค์และคณะสงฆ์จึงได้เสนอความคิด แนวทางปฎิรูปกิจการพระพระพุทธศาสนา ทูลขอ
“พระพุทธองค์ 5 ข้อ” เพื่อบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์ถือวัตรปฎิบัติ 5 ข้อ

คือ 1. ภิกษุทั้งหลายจักต้องอยู่ในป่าตลอดชีวิต จะอาศัยในเขตแดนบ้านไม่ได้ 2. ภิกษุทั้งหลายจักต้องเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตจะยินดีรับนิมนต์ไปฉันในเรือนไม่ได้ 3. ภิกษุทั้งหลายจักต้องนุ่งห่มแต่ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต จะรับผ้าจีวรจากผู้นำมาถวายไม่ได้ 4. ภิกษุทั้งหลายจักต้องอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต จะเข้าอาศัยที่มุงบังไม่ได้ และ 5. ภิกษุทั้งหลายจักต้องไม่กินเนื้อกินปลาตลอดชีวิต ผู้ที่กินมีความผิด

สุดท้าย “พระพุทธองค์” ก็ไม่ทรงอนุญาตสักข้อ เหตุผลเพราะอะไรนั้น ในพระไตรปิฎกจะมีอธิบายไว้ชัดเชน หากใครต้องการทราบก็ลองไปหาอ่านดูก็ได้ แต่ข้อมูลที่หาอ่านในกูเกิ้ลอย่าไปเชื่อเยอะ บางทีเจอของปลอมที่เขียนโดยคนไม่รู้ อ่านแล้วจะไม่รู้จริง เวลาไปพูดต่อหน้าสาธารณะแล้วจะอายคนมีความรู้เปล่าๆช่วงนี้สถานการณ์ฝนตกหนักผมและเพื่อนๆ เครือข่าย มูลนิธิรามัญรักษ์ ได้รับคำขอจากคณะสงฆ์รามัญนิกาย และกลุ่มคนมอญและเยาวชนจากรัฐมอญ ประเทศเมียนมา ให้ช่วยระดมสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพจากประชาชนคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญให้ไปช่วยด้วย ตอนนี้ผมและพระภิกษุคนไทยเชื้อสายมอญ จึงระดมสิ่งของจำเป็น เช่นเสื้อผ้ามือสอง อาหารแห้ง เทียนไข ร่ม ปลากระป๋องฯลฯ

คณะเราตั้งใจไว้ว่าจะนำสิ่งของไปบริจาคต้นเดือนหน้า สาธุชนคนไทยต้อการจะร่วมบุญก็สามารถติดต่อมาได้หากอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นำสิ่งของไปบริจาคได้ที่ วัดสุธรรมวดี แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โทร. 08-7159-0465, วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก จ.ลพบุรี 08-7019-9199, จังหวัดราชบุรี ติดต่อคุณสมสรร จับจุ 08-7706-5642, จังหวัดปทุมธานีติดต่อคุณวันชัย พลับนิล 09-8014-4544 ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ สังคมโลก สังคมมนุษย์จะสุขและสงบได้ มนุษย์ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน...
…...................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 257