อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

25ไม่ใช่เคราะห์'เบญจเพส' ที่จริงถูกกำหนดด้วยวันเกิด

สัปดาห์นี้เอ่ยถึงพระคาถา "พระเคราะห์เสวยอายุ เทวดาแทรก" ว่าด้วยเรื่องเบญจเพสคืออะไรกันแน่ จะเกิดขึ้นกับใคร เมื่อไหร่ และมีผลอย่างไร?? อังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.


บางครั้งเรามักจะมีคำถามที่ค้างคาใจหลายเรื่อง ที่หาคำตอบชัดเจนไม่ได้ และคำว่า "เบญจเพส" ก็เป็นคำหนึ่งที่ถูกตีความกันไปหลากหลาย ตามความเข้าใจกันไปต่างๆ นานา บ้างก็ว่า พออายุครบ 25 ปี จะมีแต่เรื่องซวยๆ บ้างก็ว่าแย่ขนาดอาจถึงฆาต

แต่ในความเป็นจริงคำว่า "เบญจเพส" มีที่มาจากคำว่า เบญจขันธ์ + อาเพศ มิได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับอายุ 25 ปีเลย คำว่า "เบญจขันธ์หรือ ขันธ์ 5 นั้น อธิบายเข้าใจง่ายๆ หมายถึง ตัวตนของเราที่ประกอบขึ้นด้วย ส่วนที่เป็นรูปธรรม อันได้แก่ อวัยวะต่างๆ ที่เป็นร่างกาย 1 ส่วน และ ส่วนที่เป็นนามธรรม อีก 4 ส่วน อันได้แก่ อารมณ์ทุกข์สุขเศร้าหมอง ความจำได้หมายรู้ ความคิดอ่านตอบสนอง การปรุงแต่งแล้วเสื่อมถดถอยขณะที่คำว่า "อาเพศ" หมายถึง สิ่งที่แปรปรวน ผิดไปจากความเป็นปกติ ลางร้าย ฯลฯ ดังนั้นเรื่องเบญจเพสนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่คนมีโอกาสพบเรื่องร้ายๆ เรื่องไม่ดี อุบัติเหตุ ประสบภัยต่างๆ สูญเสียทรัพย์ ความล้มเหลวในหน้าที่การงาน ธุรกิจเสียหาย ถูกคนไม่ดีหลอกลวง เรื่องชู้สาวผิดประเวณีต่างๆ ที่นำพาความเสื่อมเสียมาสู่ ฯลฯ หรืออาจจะกล่าวรวมๆได้ว่า...เป็นคราวเคราะห์

เราจึงต้องระมัดระวังตัว การดำเนินชีวิตจะต้องไม่ตั้งอยู่บนความประมาทในพระคาถาตามตำรา "พระเคราะห์เสวยอายุ เทวดาแทรก" นั้น ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ใดจะถึงช่วงเบญจเพสจะถูกกำหนดด้วย "วันเกิด" จากการกำหนดกำลังพระเคราะห์เสวยอายุในแต่ละปี กล่าวคือ

1.ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระอาทิตย์เสวยอายุตัวเอง 6 ปี จากนั้นส่งต่อให้พระจันทร์เสวยอายุต่ออีก 15 ปี ครั้นอายุครบ 21 ปี 1 วัน อายุก็จะเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงต้องระวังตัวให้มาก…ในช่วงที่อายุย่าง 22 ปี ให้มาก
2.ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระจันทร์เสวยอายุตัวเอง 15 ปี จากนั้นส่งต่อให้พระอังคารเสวยอายุต่ออีก 8 ปี ครั้นอายุครบ 23 ปี 1 วัน อายุก็จะเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงต้องระวังตัวให้มาก…ในช่วงที่อายุย่าง 24 ปี ให้มาก
3.ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระอังคารเสวยอายุตัวเอง 8 ปี จากนั้นส่งต่อให้พระพุธเสวยอายุต่ออีก 17 ปี ครั้นอายุครบ 25 ปี 1 วัน อายุก็จะเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงต้องระวังตัวให้มาก…ในช่วงที่อายุย่าง 26 ปี ให้มาก
4.ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวันพระพุธเสวยอายุตัวเอง 17 ปี จากนั้นส่งต่อให้พระเสาร์เสวยอายุต่ออีก 10 ปีทครั้นอายุครบ 27 ปี 1 วัน อายุก็จะเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงต้องระวังตัวให้มาก…ในช่วงที่อายุย่าง 28 ปี ให้มาก
5.ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืนพระราหูเสวยอายุตัวเอง 12 ปี จากนั้นส่งต่อให้พระศุกร์เสวยอายุต่ออีก 21 ปี ครั้นอายุครบ 33 ปี 1 วัน อายุก็จะเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงต้องระวังตัวให้มาก…ในช่วงที่อายุย่าง 34 ปี ให้มาก6.ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดีเสวยอายุตัวเอง 19 ปี จากนั้นส่งต่อให้พระราหูเสวยอายุต่ออีก 12 ปี ครั้นอายุครบ 31 ปี 1 วัน อายุก็จะเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงต้องระวังตัวให้มาก…ในช่วงที่อายุย่าง 32 ปี ให้มาก
7.ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระศุกร์เสวยอายุตัวเอง 21 ปี จากนั้นส่งต่อให้พระอาทิตย์เสวยอายุต่ออีก 6 ปี ครั้นอายุครบ 27 ปี 1 วัน อายุก็จะเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงต้องระวังตัวให้มาก…ในช่วงที่อายุย่าง 28 ปี ให้มาก
8.ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระเสาร์เสวยอายุตัวเอง 10 ปี จากนั้นส่งต่อให้พระพฤหัสบดีเสวยอายุต่ออีก 19 ปี ครั้นอายุครบ 29 ปี 1 วัน อายุก็จะเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงต้องระวังตัวให้มาก…ในช่วงที่อายุย่าง 30 ปี ให้มาก

ดังนี้แล้วเกณฑ์เบญจเพส ที่เกิดขึ้นกับผู้คนทั้งหลายนั้น จะถูกกำหนดจาก "วันเกิด" ตามที่กล่าวมา เมื่ออายุเข้าเกณฑ์เบญจเพส จึงควรต้องหมั่นรักษาศีล หมั่นบริจาคทาน ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ กระทำแต่ในสิ่งที่ดีงาม ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งที่ชั่วร้าย ไม่ไปในสถานที่อโคจร

หากปฏิบัติได้ดังนี้แล้ว ก็จะทำให้เราทุกๆ คน สามารถผ่านพ้นช่วงวัยเบญจเพสไปได้อย่างปลอดภัย ไม่มีเรื่องเลวร้ายอันใดเกิดขึ้นกับตัว.
..............................................
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้
โดย .พราหมณ์เมศ วาสุเทพ


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

บอกต่อ : 447