อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

"บ้านโป่ง" เมืองอาร์ตสุดคลาสสิก

ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 2497 หรือการเข้ามาตั้งค่ายกักกันของทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือสองเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับ “บ้านโป่ง” อำเภอสุดคลาสสิกของเมืองโอ่งอย่าง “ราชบุรี” อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น.

ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 2497 หรือการเข้ามาตั้งค่ายกักกันของทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 คือสองเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับ “บ้านโป่ง” อำเภอสุดคลาสสิกของเมืองโอ่งอย่าง “ราชบุรี” ซึ่งถูกหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชุมชนที่จะได้รับการบอกเล่าและถ่ายทอดไปยังผู้มาเยือน ระหว่างการจัด “โครงการ 70110/2 : Ban Pong Urban Art Terminal 2018” ภายใต้หัวข้อความหลากหลายทางชาติพันธุ์

70110 : Ban Pong Urban Art Terminal คือโครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยชุมชนเมืองบ้านโป่ง ที่เกิดจากกลุ่ม AT EXCHANGE (Art Terminal EXCHANGE) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 ที่ ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ทางศิลปะ ทั้งจากศิลปินชาวไทย ชาวต่างชาติไปจนถึงศิลปินพื้นบ้าน โดยจัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีก่อนโดยมีศิลปินจากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, อิตาลี มากกว่า 40 คนมาร่วมกิจกรรมไม่เพียงเท่านั้นยังได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเมืองบ้านโป่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมสร้างสรรค์พื้นที่เมืองผ่านขบวนการขับเคลื่อน “ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทางด้านศิลปวัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนเมืองบ้านโป่ง การสร้างอัตลักษณ์ความร่วมสมัยที่สามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของพื้นที่การตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม และก่อเกิดความภูมิใจในบ้านเกิดของตนเอง ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากตัวอำเภอบ้านโป่งตั้งอยู่แม่น้ำแม่กลองตอนล่าง มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และการอาศัยร่วมกันของผู้คนหลายชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจย่านตลาดการค้าและขยายตัวเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนเมืองบ้านโป่ง อีกทั้งจากการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกรากของกลุ่มชาติพันธุ์และการตั้งอยู่เดิมของหลายเชื้อชาติที่มีศาสนาและวัฒนธรรมแตกต่างกัน เช่น การเข้ามาของคณะสงฆ์กรุงปารีส (โรมันคาทอลิก) และการนับถือผีของคนมอญมีความหลากหลายของเชื้อชาติทั้งชาวมอญ ชาวลาว ชาวไทยวน ชาวจีน ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น ทั้งในเชิงสังคมวัฒนธรรมผ่านรูปแบบประเพณีอาหารท้องถิ่น บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอย่างหลังคือส่วนสำคัญในงานศิลปะที่กระจายตัวอยู่ทั่วบ้านโป่ง

เว็บไซต์เภพาเที่ยว ( www.phephatiew.com) ปักหมุดเส้นทาง Street Art บ้านโป่งไว้เป็นแผนที่เดินตาม เริ่มตั้งแต่บริเวณโรงหนังเฉลิมทองคำ ซอยเนียนทองคำ ซอยมิตรเสถียร ร้านก๋วยเตี๋ยวตาหนวด ร้านกาแฟ D.I.P. CAFE อยู่ซอยดำรงสุข ตลาดสดเทศบาล ร้านกาแฟ NINE CAFEÉ ตลาดนัดกลางคืน และร้านก๋วยเตี๋ยวนางงาม โดยทั้งหมดรวมอยู่ในโครงการ 70110/2 : Ban Pong Urban Art Terminal 2018 ด้วยนายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การจัดงาน 70110/2 : Ban Pong Urban Art Terminal 2018 มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์พื้นที่เมือง ผ่านการมีส่วนร่วมด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตชุมชนเมืองบ้านโป่ง สร้างอัตลักษณ์ความร่วมสมัยที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และยกระดับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว เสริมสร้างกระจายรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นอีกทางหนึ่ง

นอกจากสตรีทอาร์ตแล้วอย่าลืมแวะไปเยี่ยมชม “บ้านโป่งวันวาน” (Ban Pong One Wan) บ้านคลาสสิกแบบย้อนยุคโบราณไปกว่า 80 ปี ภายใต้สโลแกน “เปิบข้าว ยลของเก่า เล่าความหลัง” ซึ่งเจ้าของเป็นนักสะสมของเก่า นับหมื่นชิ้น เมื่อเกษียณออกจากงานจึงเกิดความคิดที่จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ภายในจะแบ่งเป็น 5 โซนในเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ ได้แก่ ลานสวนพักผ่อน ตลาดห้องแถวเก่าบ้านโป่ง ร้านอาหารแบบไทยสมัยยุคอำแดง และโซนลานบ้านกลางน้ำ พิกัดอยู่ที่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 14 ตำบลปากแรด เปิดบริการทุกวันเวลา 10.00-21.00 น. โทร. 09-8549-1932แล้วไปชมอุโบสถสเตนเลส “วัดโพธิ์รัตนาราม” อุโบสถหลังที่ 2 ของเมืองไทยที่หุ้มด้วยสเตนเลสทั้งหลังทั้งด้านนอกและด้านใน ก่อตั้งขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2485) แต่เดิมอุโบสถสร้างด้วยอิฐและปูน ปัจจุบันบูรณะใหม่ด้วยการหุ้มสเตนเลสครอบหลังเดิมทั้งหลัง โดยใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดโพธิ์คู่” เนื่องจากในสมัยก่อนมีต้นโพธิ์ขึ้นคู่กันอยู่หลายคู่ นอกจากนี้ยังมีพระปางปาลิไลยก์ พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เตือนใจถึงการขาดความสามัคคีในสมัยพุทธกาล แต่สำหรับที่นี่คืออนุสรณ์เตือนใจสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

อีกแห่งที่ห้ามพลาดการแวะเวียนไปชมโดยเฉพาะผู้ที่ชอบศิลปะขอมโบราณคือ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์” พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมา และตำนานของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเมืองโกสินารายณ์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับวัฒนธรรมของขอมโบราณ พร้อมทั้งจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้มีการค้นพบอันเชื่อมโยงกับสระโกสินารายณ์ เปิดวันพุธ-อาทิตย์ โทร. 0-3230-2117 ต่อ 334, 0-3220-1531สำหรับกิจกรรมภายในงาน 70110/2 : Ban Pong Urban Art Terminal 2018 ที่น่าสนใจ อาทิ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง (กราฟฟิตี้) เป็นอัตลักษณ์ของภูมิภาค จึงอยากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจงานศิลปะ เข้าร่วมงานได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 61

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานสามารถรับแผ่นพับรายละเอียดของงานที่มีแผนที่อยู่ด้วยได้ตามร้านต่าง ๆ ในบ้านโป่ง ได้แก่ ร้านไนน์คาเฟ่ ร้านเยติไอศครีมบุฟเฟ่ต์ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้าง ริวกริวปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นสปั๊นท์คอฟฟี่ ก๋วยเตี๋ยวเรือตาหนวด ร้านบ้านริมน้ำ ร้านคาเฟ่อเมซอนร้านคอฟฟี่พลีส ร้านวันหนึ่ง ร้านกาแฟนารา ร้านบาร์รถไฟ และร้านอินคาเฟ่

At exchange และ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี ชวนนักท่องเที่ยวรับสิทธิพิเศษเพียงแค่ แชะ คู่กับงานศิลปะ Street art 2018 รับทันทีสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น ต่อที่ 2 แชร์ ภาพลง Facebook พร้อมใส่ #Banpongurbanart2 และเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ ลุ้นรับของที่ระลึกสุดเท่จาก ททท. สัปดาห์ละ 5 รางวัล ทุกสัปดาห์ ผู้ที่มียอดแชร์สูงสุด 5 ลำดับแรก วันนี้-30 กันยายน 2561 ทาง Facebook Fanpage แดนสวรรค์ตะวันตก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1200, 0-3451-2500 หรือ www.facebook.com/tatkan.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 1.03K