อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ศูนย์ศิลปาชีพฯจัดงาน สมโภชพระ-สงเสริมท่องเที่ยว

"ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ" จัดงานสมโภช "พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์" ครั้งที่ 2  และ "เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน"  21-23 ก.ย. 2561  อังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16.29 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เผยแพร่การดำเนินงานตามพระราชดำริ งานสมโภช "พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์" ครั้งที่ 2  และ "เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน" ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นักธุรกิจมาร่วม เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง วันที่ 21-23 กันยายน 2561 นี้ ให้เกิดสีสันมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
    
พล.อ.เธียรศักดิ์ พะลายานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประธานคณะทำงาน ได้เผยถึง การจัดงานครั้งนี้ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ให้เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่งานหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคอีสาน เช่น การทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย พร้อม ผ้าทอมือ อื่น ๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรม การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ไทยเพื่อให้บุคคลทั่วไปและชนรุ่นหลังได้รู้จัก และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงความเป็นไทยในภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหมอีกทางหนึ่งสำหรับการจัดงาน สมโภช พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ครั้งที่ 2 นี้  ซึ่งองค์พระโพธิ์สัตว์กวนอิมฯ องค์นี้ แกะสลักจากไม้จันทน์เหลือง ช่างแกะสลักจาก ประเทศจีน เป็นผู้ น้อมเกล้าฯ ถวาย เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในหลวงรัชกาลที่ 9  เมื่อ วันที่ 5 ธ.ค. 2542 และ ในปี 2543 พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานสมโภชประจำปีโดยจัดปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม และ กันยายน เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้มากราบนมัสการบูชา และในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 นั้น ได้มี การจัดงานเพิ่มเติมขึ้นอีกงาน คือ เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน ซึ่งเป็นการนำผลิตภัณฑ์ผ้าชั้นดีจากสี่จังหวัดภาคอีสานนำร่อง ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ พร้อมทั้งของต่าง ๆ มาโชว์และขายในงานเพื่อเป็นที่ระลึก โดยการจัดงานเส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน ได้รับการสนับสนุนจาก นายไอศรูย์ เหลืองอ่อน นักธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการจัดงานนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้ ตอนต้นด้านนายไอศูรย์ เหลืองอ่อน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองประธานคณะทำงาน การจัดงานและเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดงานเรื่อง เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน ได้เผยถึงความเป็นมาของชื่องานนี้ว่า การจัดงานนี้เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ กลุ่มหนึ่ง ที่มีอาชีพ การทอผ้าไหม และ ผ้าต่าง ๆ ตั้งแต่ บรรพบุรุษ สืบทอดถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งตนเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริม รักษาไว้กับวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีคุณค่า อีกทั้งเป็นการเดินตามรอย พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงส่งเสริม และพระราชทานโอกาส ให้ พสกนิกร ได้ประกอบอาชีพ พร้อมกับรับซื้อเพื่อจำหน่ายไปต่างประเทศ จนผ้าไหมและผ้าทอมือต่าง ๆ ได้รับการยอมรับจากชาวโลก มีชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อย ที่เดินทางโดยตรงมาซื้อผ้าไหมจากประเทศไทย โดยเฉพาะทาง อีสาน เพราะเป็นผ้าไหมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของประเทศ.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%