อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 22 กันยายน 2564

สจล.จัดงาน'วิศวะ'61 โชว์นวัตกรรม-เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

สจล.จัดงาน “วิศวะ’61 - Engineering Expo 2018 ภายใต้ธีม “Business Transformation โชว์นวัตกรรม-เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต อังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.04 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018” ภายใต้ธีม “Business Transformation – ถอดรหัส..ความสำเร็จให้ธุรกิจในยุคดิจิตัล” ภายในงานพบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตนำมาจัดแสดงมากมาย อาทิ การแข่งขัน Drone Racing, การแข่งขัน E-Sports, ขบวนนวัตกรรมยุคใหม่, Garden Wars Contest, KMITL Young Innovative Award 2018  ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561  ณ อาคาร EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เตรียมจัดงาน“วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”  เป็นปีที่ 4 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ธีม “Business Transformation – ถอดรหัส..ความสำเร็จให้ธุรกิจในยุคดิจิตัล” ภายในงานพบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตนำมาจัดแสดงมากมาย อาทิ  การแข่งขัน Drone Racing, การแข่งขัน E-Sports, ขบวนนวัตกรรมยุคใหม่, Garden Wars Contest, KMITL Young Innovative Award 2018 เป็นต้นวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทั่วไป เข้าถึงความสำคัญของอาชีพวิศวกร, สร้างโอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน, เพื่อให้บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาและนักเรียน เข้าถึง เข้าใจอาชีพวิศวกรและนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาความคิดและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในมวลรวมของประเทศในระยะยาว, เพื่อเป็นช่องทางถาวรในการสื่อสาร นวัตกรรม และผลงานของวิศวกรไทยออกสู่ตลาดนักลงทุนและตลาดโลก, เพื่อให้ผลงานวิจัย สามารถพบช่องทางในการลงทุน และเพิ่มมูลคาทางการตลาดที่สูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, เพื่อเป็นช่องทางในการลดต้นทุนทางการตลาดให้กับ Startup เกิดใหม่ และนำนวัตกรรมออกสูตลาดโลก, สร้างรูปแบบของ One-Stop-Shopping ให้นานาชาติเห็นความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและผลงานด้านวิศวกรรมไทย, เพื่อเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ, เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและส่วนบุคคล

สจล. มุ่งหวังที่จะให้การจัดงานวิศวะ’61 เป็นงานที่สามารถตอบโจทย์ในการ “ถอดรหัสความสำเร็จให้ธุรกิจในยุคดิจิทัล” ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ ทุกธุรกิจทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งวงการวิชาการและประชาชนทั่วไป ในช่วงขณะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเครื่องมือหรือคำตอบสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่  Thailand 4.0 ได้คือ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ดังจะเห็นได้จากการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน, การใช้บริการขนส่งสาธารณะ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากธุรกิจใดไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ไม่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ก็จะแข่งขันในตลาดได้ยาก”นายทัศพันธุ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้บริหารการจัดงาน กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานวิศวะ’61 ว่าจะมุ่งเน้นในอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่ความสำเร็จ Thailand 4.0 ซึ่งประกอบด้วย Telecommunications, Internet of Things, Logistics & Transformation, Energy for Future, Robotic & Automation, Food Agriculture & Bio Technology  

“องค์กร/ภาครัฐ/เอกชนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนและแสดงงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ระดับนานาชาติ (IEEE), บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชีย เอวิชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด,  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (สำนักงานใหญ่),  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,  บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 10 แห่งงานในปีนี้ จัดแบ่งเป็น 3 โซนคือ 1.โซนการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรม (Engineering Innovation Showcase) 2.โซนจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรม 3.โซนกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขัน Bangkok Drone Racing 2018, การเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมแอนิเมชั่นแห่งโลกอนาคต โดย Mr.Eisaku Inoue นักเขียนและผู้กำกับแอนิเมชั่นจากญี่ปุ่น, การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching), การตอบปัญหาชิงรางวัล และกิจกรมบันเทิงอื่น ๆ  

งาน “วิศวะ’61 หรือ Engineering Expo 2018”  ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แห่งปี จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาร่วมชมงานนี้ ในงานมีทั้งสาระความรู้และความบันเทิง  ได้อัพเดทเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำทันสมัย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ วิศวกร นักออกแบบ นักวิจัย คนทำงาน นิสิตและนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53