อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

"ผู้ใหญ่บ้าน"เพื่อชีวิต เปิดหมวกหาทุนสร้างชุมชน

ยอดผู้นำชุมชน “บุญลือ พรมหาลา” ผู้ใหญ่บ้านหัวใจพัฒนาดีดกีตาร์เปิดหมวกหาเงินทุนสร้าง“ภูป่าเปาะ”ต้นแบบชุมชนช่วยตนเอง ส่งผลให้ชาวบ้านอยู่ดี-กินดีทั้งที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุน เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ผู้นำชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น หากพื้นที่ใดได้ผู้นำชุมชนที่เห็นแก่ตัว ไม่ทำงาน เชื่อว่าพื้นที่นั้นไม่มีความเจริญแน่นอน ตรงกันข้ามหากได้ผู้นำชุมชนที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ รักและดูแลคนในหมู่บ้านเหมือนพี่น้อง ชุมชนนั้น ๆ รวมถึงชาวบ้านเองก็จะมีการพัฒนาในเรื่องความคิด รู้จักผิดชอบชั่วดี ความเจริญด้านต่าง ๆ ก็จะตามมา อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนาท้องถิ่นได้ผู้นำชุมชน ไม่ว่าจะเป็น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจำเป็นต้องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน แต่ด้วยระบบกลไกต่าง ๆ บางครั้งงบประมาณที่ขอไปมันไม่ได้กันง่าย ๆ อย่างที่คิด

อย่างเช่นพื้นที่บ้านผาหวายหมู่ 3 .ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ ลักษณะภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และภูเขา มีปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อขยายที่ทำกิน ที่ผ่านมาผู้นำหมู่บ้านไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เนื่องจากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ กระทั่งปี 47 บุญลือ พรมหาลา” ขณะนั้นอายุ 38 ปี จบชั้นม. 6 อาสาลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพียรพยายามทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมรวมทั้งทางตรง-ทางอ้อม คอยดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ไม่ขาดตกพกพร่อง จนได้รับความไว้วางใจเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งสมัยที่ 2

ต่อมาปี 2553 มีประกาศจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ให้เข้าดำเนินการกรณีราษฎรที่เข้าทำประโยชน์ ปลูกพืช ทำไร่เลื่อนลอยพื้นที่ป่าภูค้อ-ภูกระแต ที่ชาวบ้านเรียกว่า "ภูป่าเปาะ"หมายถึงภูเขาที่อุดมไปด้วยป่าไม้ไผ่ เป็นพันธุ์ที่เปราะแตกหักง่ายไม่สามารถทำประโยชน์ได้ เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ หลังจากอนุโลมมาหลายปี ทำให้ชาวบ้านเกิดข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ผู้ใหญ่บุญลือต้องเข้าไกล่เกลี่ยชี้แจงข้อดีข้อเสียของการบุกรุกทำลายป่าจนชาวบ้านเข้าใจ และหยุดการแผ้วถางป่า...ปัญหาตามมาคือชาวบ้านไม่มีรายได้จากการทำไร่ ปลูกพืช จะทำอย่างไร...

ผู้ใหญ่บุญลือ บอกว่า จากการที่เดินทางขึ้นลงเขาบ่อยไปเห็นทิวทัศน์ความสวยงามมองเห็น "ภูหอ" ภูเขารูปหน้าตัดอยู่ในเขตพื้นที่ อ.ภูหลวง ฝั่งตรงข้ามมีลักษณะคล้ายภูเขาฟูจิในประเทศญี่ปุ่น สมควรพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่มีปัญหาว่ายังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูค้อ-ภูกระแต จึงนำเรื่องไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบในจังหวัด และอำเภอ พร้อมพาขึ้นไปดู ทุกคนต่างลงความเห็นว่าสามารถทำได้ แต่ต้องบริหารจัดการกันเอง เนื่องจากทางราชการไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนให้ หลังได้รับไฟเขียว จึงปรึกษากับผู้ใหญ่บ้าน 7 หมู่บ้านที่เห็นด้วย แต่ติดปัญหาเรื่องเงินทุนที่จะมาปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยว

ตอนแรกไปของบจากอบต.ปวนพุ แต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากนำไปสนับสนุนในเขตป่าสงวนฯ ผิดระเบียบผิดกฎหมาย หางบฯทำเองก็ไม่มีทางทำสำเร็จ หลังโดนสบประมาทจึงเกิดแรงฮึด ผมมีความสามารถทางดนตรี โดยเฉพาะแนวดนตรีเพื่อชีวิต จึงอาสาตระเวนเล่นเปิดหมวกหาเงินทุน ใช้เวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์เล่นกีตาร์ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ครั้งแรกได้เงินเพียง 2,100 บาท ก่อนระดมชาวบ้านเข้าตัดหญ้า ตบแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม จนเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยว ไปเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกหลายแห่ง สุดท้ายรวบรวมเงินได้ 100,000 บาท ก้อนแรกที่มีการดำเนินการอย่างจริงจังมาเป็นทุนเริ่มต้นในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภูป่าเปาะ”ปี 57 ได้ก่อตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ (องค์กรสวัสดิการชุมชน) สถิติที่น่าภาคภูมิใจที่สุด ปี 59 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวภูป่าเปาะ 125,000 กว่าคน มีรายได้ประมาณ 14 ล้านบาท ปี 60 มีคนมาเที่ยวน้อยลงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่ปีนี้คงจะทะลุเป้ามากกว่าทุกปี พวกเราปฏิบัติตามระเบียบข้อห้ามของทางราชการ ไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร จัดระเบียบนักท่องเที่ยว รักษาความสะอาด ดูแลอนุรักษ์สภาพป่าตามธรรมชาติฟื้นฟูกลับมาอย่างได้ผล โดยได้รับความอนุเคราะห์ทั้งฝ่ายทหารจากค่ายศรีสองรัก มณฑลมทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างจุดชมวิว จุดจอดรถ ปลูกต้นไม้ ทุกขั้นตอนชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน

ความสำเร็จจากการดำเนินงานของชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ เป็นเพราะความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชน ความเป็นน้ำหนึ่งในใจเดียวกัน ในการกระทำสิ่งใด ต้องเพียรทำอย่างตั้งใจ อย่าให้ต่างคนต่างคิดโดยไม่มีการปรึกษาหารือ ให้นำปัญหามาร่วมกันแก้ไข ผู้นำต้องเป็นตัวอย่าง และเป็นผู้ทำก่อนคนอื่นอย่านิ่งดูดาย ส่วนชุมชนทำโครงการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่ประสบความสำเร็จ วิเคราะห์ว่าเพราะเอาเงิน และผลประโยชน์เป็นที่ตั้งจนเกินไป ต้องเอาใจเป็นที่ตั้งค่อย ๆ เดินค่อย ๆ ไป ฟังเสียงจากคนรอบข้างเป็นสำคัญ"

โกศัลย์ นามมะลิ” เลขาฯชมรมการท่องเที่ยวฯ บอกว่า ก่อนจะมาเป็นชมรมฯ เริ่มจากตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มแรกกลุ่มอนุรักษ์ภูป่าเปาะ และกลุ่มท่องเที่ยวบ้านผาหวาย เป้าหมายเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารมาปล่อยให้สมาชิกกู้ซื้อรถอีแต๊ก ไว้สำหรับประกอบกิจการรถนำเที่ยวขึ้นภูป่าเปาะ จากนั้นทั้งสองกลุ่มจึงได้รวมกันก่อตั้งเป็นชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ สมัครเป็นสมาชิกชมรม เสียค่าสมัคร 20 บาท และลงหุ้นคนละ 500 บาท ปัจจุบันมี 71 หุ้น ทุกวันพระสมาชิกชมรมฯมาช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ดูแลซ่อมบำรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนอกจากรายได้จากเก็บค่าบริการเข้าพื้นที่แล้ว ชุมชนยังมีรายได้จากโฮมสเตย์ แต่รายได้หลักมาจากค่าบริการรถอีแต๊ก 20 % ของรายได้รวมค่าบริการรถอีแต๊กเข้ากองกลาง จะแบ่งรายได้ 60% ไว้สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซ่อมแซม ต่อเติมสถานที่ ปลูกต้นไม้ดอกไม้ และเป็นค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการชมรม 20% ช่วยเหลือสวัสดิการหมู่บ้าน ทำบุญช่วยวัด กฐิน ผ้าป่า และสมทบในกิจกรรมของโรงเรียน 15 % อีก 5% เป็นสวัสดิการสำหรับเรื่องอื่นๆ เช่น เยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย นำเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. และม.ราชภัฏเลย ที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้อบรมการทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว รวมทั้งพาไปศึกษาเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชนหลายแห่ง เรียนรู้จุดแข็งจุดอ่อนนำมาปรับใช้ และที่ขาดไม่ได้คือ ผู้ใหญ่บุญลือ ผู้นำที่เสียสละทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่า

ผู้ใหญ่บ้านหัวใจนักพัฒนา...ผู้นำที่เสียสละแบบนี้อยู่ที่ไหนพื้นที่นั้นมีแต่ความเจริญ ๆ มีแต่สิ่งดี ๆเข้ามา ปลื้มกับการที่เห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อน ชอบที่คิดหาเงินทุนพัฒนาพื้นที่ด้วยการตระเวนเปิดหมวกร้องเพลง นับถือการยอมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน...นี่แหละผู้นำที่แท้จริง
.........................................
คอลัมน์ คนดีของสังคม
โดย “เหยี่ยวขาว”
ข้อมูล-ภาพโดย...ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.เลย


ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดย :


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 1.04K