อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 17 กันยายน 2562

หน้าที่"มหาเถรสมาคม" คืบหน้าปฏิรูปอะไรบ้าง?

สัปดาห์นี้พาไปดูหน้าที่ “มหาเถรสมาคม” การคิดจะปฏิรูปและขับเคลื่อนวัดสู่ชุมชน สุดท้ายแล้วจะมีอะไรในก่อไผ่คืบหน้าหรือไม่ พุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.


ผมเชื่อมาตลอดและทุกวันนี้ยังเชื่อแบบฝันเฟื่อง คือ ฝันลมๆ แล้งๆ แบบสนิทใจว่า มหาเถรสมาคมอันเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ มีอำนาจตามพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ 2505 คือ 1.ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 2.ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร 3.ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา, ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์, การเผยแผ่, การสาธารณูปการ และการสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 4.รักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และ 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติระบุเอาไว้ จะขับเคลื่อนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คือตั้งแต่ปี 2560-2564 ไปสู่การปฏิบัติผมสังเกตการประชุมมหาเถรสมาคมช่วงหลังๆ ที่ประชุมมีแต่มติ การเจริญพระพุทธมนต์, แต่งตั้ง, ยกวัดร้าง แล้วไม่มีอะไรเลย ไม่ทราบว่าการปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่วาดฝันไว้อย่างสวยหรู ทั้งพระและฆราวาสตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว ซึ่งความจริงแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมายให้คณะทำงานไประดมความคิดเห็นในหมู่คณะสงฆ์และฆราวาสก็ไม่พ้นภารกิจ 6 ของคณะสงฆ์ ซึ่งได้กำหนดไว้ 6 ด้าน บวก 1 ดังนี้

1.ด้านการปกครอง 2.ด้านการศาสนศึกษา 3.ด้านการเผยแผ่ 4.ด้านการสาธารณูปการ 5.ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 6.ด้านการสาธารณะสงเคราะห์  และสุดท้ายด้านการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกทุกวันนี้พุทธมณฑลมีอะไรบ้าง ที่บ่งบอกว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก นอกจากอาคารเก่าๆ ด้านหลังมีแต่หญ้ารกๆ อาคารบางหลังมีแต่ขี้นกพิราบและฝ้าพุพัง แต่เมื่อขมวดเป้าหมายการปฏิรูปของคณะสงฆ์แล้วก็คือ  มหาเถรสมาคมมีความมุ่งหวังให้ “พระสงฆ์และวัดเป็นแกนนำเป็นศูนย์กลางของชุมชน” ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแนวคิดนี้ เจ้าอาวาส ไวยาวัจกร กรรมการวัด หรือชุมชนรู้เรื่องสิ่งที่มหาเถรสมาคมวาดฝันไว้แล้วหรือยัง

ผมฝันอยากเห็นสิ่งที่มหาเถรสมาคมคิดจะปฏิรูปและขับเคลื่อนสู่ชุมชนหมู่บ้านมาตลอด สุดท้ายไม่มีอะไรในก่อไผ่ เหมือนทำไปเพื่อลดกระแส ไประดมความคิดเห็นทั่วประเทศ เสียงบประมาณ เสียเวลา ทำงานเสร็จพิมพ์ออกมาเป็นเล่มแล้วก็กองเอาไว้ ทุกวันนี้ยังจับต้องไม่ได้ว่าในวงการคณะสงฆ์มีอะไรบ้างที่เรียกว่า “ถูกปฏิรูป”มหาเถรสมาคมปกครองพระภิกษุสามเณรเกือบ 4 แสนรูป มีวัดรวมสำนักสงฆ์เกือบ 5 หมื่นแห่ง มีงบประมาณศาสนสมบัติกลางหลายหมื่นล้าน แต่ทำไมไม่คิดจะทำอะไรเลย พระคุณเจ้าอย่าห่วงว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมในชุดต่อไป เอางานศาสนาเป็นที่ตั้ง เอาความรู้และความบริสุทธิ์ใจ รับใช้พระพุทธเจ้า เพื่อความเจริญและความรุ่งเรื่องแห่งศาสนา เพื่อประโยชน์ต่อชาวโลก ในขณะที่ทั่วโลกให้ความสนใจต่อ “การนั่งสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานตามแบบฉบับชาวพุทธ” ถือว่าเป็นโอกาสทองของสถาบันสงฆ์ที่จะเอาของดีที่มีอยู่ไปโรดโชว์

แต่ทำไม “ท่านไม่คิดต่อยอด” ทำไมท่านไม่ตั้งทีมงานดึงพระหนุ่มๆ ที่เก่งด้าน “สติศึกษา สันติศึกษา ด้านการวางแผน เขียนยุทธศาสตร์ ด้านพีอาร์” เข้าไปทำงาน ร่วมทีม ท่านอย่าเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ อย่าเชื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกเรื่อง มิใช่รอให้เจ้าหน้าที่เสนออย่างเดียว หรือเขาเสนออะไรมาแล้วไม่ตั้งทีมศึกษาอะไรเลย “รับลูก” ทุกเรื่อง เพราะหากพระคุณเจ้าที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมไม่คิดทำอะไรเลย คนข้างนอกก็จะมองพวกท่านเหมือนที่ผมมองนี้แหละนี้ขนาดผมอาศัยผ้าเหลือง คนกันเอง รู้ความเคลื่อนไหวของมหาเถรสมาคมบ้าง ยังมองแบบนี้ คนข้างนอกที่เขาไม่เคยติดตามผลงาน ไม่เคยสนใจกิจการคณะสงฆ์ หรือไม่มีความเคารพยำเกรงในผ้าเหลือง ในกรรมการมหาเถรเลย จะมองพระคุณเจ้ามากกว่านี้ หวังว่าข้อเขียนของผมนี้จะถึงคีย์แมนกรรมการมหาเถรสมาคมอย่าง เจ้าคุณชิน เจ้าคุณสุชาติ และเจ้าคุณประยูรบ้าง พระคุณเจ้าอย่าคิดว่าฝ่ายตรงข้ามที่เรียกร้องให้ปฏิรูปคณะสงฆ์ “เขาหยุด แต่ที่เขานิ่ง เขาเก็บข้อมูล และรอจังหวะ”
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    51%
  • ไม่เห็นด้วย
    49%

บอกต่อ : 466