อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

จัดงานสื่อมวลชลสัมพันธ์หนุนสร้างความเข้าใจ-สามัคคี

ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดงาน "สื่อมวลชลสัมพันธ์" ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐและส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.05 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม โรงแรมวาสิฎฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สื่อมวลชลสัมพันธ์" ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐและส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย โดยมีนายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัด จ.สุพรรณบุรี พ.อ.เสน่ห์ บำรุงกิจ รอง ผอ. กอ.รมน. จ.สุพรรณบุรี และคณะสื่อมวลชน จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วยสื่อโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน

นายนิมิต กล่าวว่า สื่อมวลชนมีบทบาทหรือมีอิทธิพลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างๆ กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ทุกส่วนราชการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน เป็นการร่วมมือกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือกันตามกรอบขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนชาติไทยด้าน พ.อ.เสน่ห์ กล่าวว่า กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นการจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนกับงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวชัดเจนสามารถยืนยันได้ เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม เนื่องจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง หรือจากข่าวสารที่เลื่อนลอย อีกทั้งยังให้เกิดความรักความสามัคคีอันเนื่องมาจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องอีกด้วย.

สิทธิภูมิ วรรณฉวีกุล ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%