อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์

จันทบุรีร่วมมูลนิธิกาญจนาบารมี ออกให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยง ด้อยโอกาส โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.05 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลนายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยง ด้อยโอกาส โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาด พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรีอาสาอำเภอนายายอาม ตลอดจนพี่น้องประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมในพิธี ซึ่งจากข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปัจจุบันพบว่ามะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการป่วยตายอันดับ 1 ของสตรีไทย โดยในปี 2555 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม กว่า 54,000 ราย และในทุกๆ 2 ชั่วโมง จะพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รายใหม่ถึง 3 ราย ซึ่งยังไม่นับรวมผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ยังตรวจไม่พบ หรือยังไม่ได้เข้ารับการรักษา และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งมีการลุกลาม และแพร่กระจายแล้วจึงยากต่อการรักษาคาดว่าในปี 2561 นี้ จะมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มอีกจำนวน 2 หมื่นคน และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มจำนวน  6,000 คน จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง และค้นพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนาบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ไปตามอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ปัญหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ลดความรุนแรงและอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวได้มีกลุ่มสตรีในอำเภอนายายอามและพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก.

รัตนธร เขาหนองบัว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.จันทบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10