อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

เปิดโครงการสาธารณสุข100ปีขจัดภัยไข้เลือดออก

อบต.หัวโพธิ์ นำอาสาสมัครสาธารณสุข เปิดโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุนชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก และไข้มาเลเรีย ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 5 ส. ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.05 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุนชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก และไข้มาเลเรีย ร่วมกับ นางวัชรีณ์ นิ่มอนงค์ นายก อบต.หัวโพธิ์ โดยมี นายวิฑูรย์ อุปวรรณ รองนายก อบต.หัวโพธิ์ นายนิคม ปิ่นทอง รองนายก อบต.หัวโพธิ์ น.ส.สุภาภรณ์ พรมเพียงช้าง ปลัด อบต.หัวโพธิ์ น.ส.สินีนาถ โพธิ์พันธ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หัวโพธิ์ พนักงานลูกจ้าง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) นักเรียนโรงเรียนสังกัดฯ ร่วมกันเดินรณรงค์แจกแผ่นพับให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก และไข้มาเลเรีย พร้อมทั้งแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้แก่พี่น้องประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านประทุนทองนางวัชรีณ์ นิ่มอนงค์ นายก อบต.หัวโพธิ์ กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุนชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออก และไข้มาเลเรีย จึงขอฝากเตือนประชาชนให้ระวัง และป้องกันโรคไข้เลือดออก และไข้มาเลเรีย ตระหนักถึงการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งโรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย ด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด ซึ่งช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เสี่ยงในการระบาดของโรคนี้อย่างมาก ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงแนะนำมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ เก็บบ้านให้โล่ง อากาศปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้มีที่เพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน ฯลฯ

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17