อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

เปิดสร้าง-ส่งมอบบ้านปลาเอสซีจี

เปิดสร้างบ้านปลาเพิ่มระบบนิเวศขยายพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตราด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านระบบนิเวศที่สมบูรณ์ รวมทั้งกลุ่มประมงมีรายได้ที่ยั่งยืน ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด น.ส.กิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก เป็นประธานเปิดสร้างและส่งมอบบ้านปลาเอสซีจี จังหวัดตราด โดยมี นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ชาวประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายในงานยังมีการประกอบบ้านปลาจากท่อพีวีซี โดยเยาวชนนักเรียนโรงเรียนคลองมะขาม โรงเรียนโขดทราย โรงเรียนบ้านหาดเล็กว่าที่ รต.วิษณุพงศ์ วิเชียรรัตนกุล หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตราด กล่าวว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนการเพิ่มทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการอนุรักษ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งในด้านระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และอาชีพของกลุ่มประมงพื้นบ้านมาโดยตลอด การสร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลในพื้นที่ใกล้ชายฝั่ง อาทิ การสร้างบ้านปลา เป็นทั้งการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ และช่วยผลักดันให้ชุมชน กลุ่มประมงพื้นบ้านเกิดการอนุรักษ์ และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งไปอีกทาง ในด้านความร่วมมือนั้น สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ได้ให้คำปรึกษาในการพัฒนารูปแบบบ้านปลาเอสซีจี ตลอดจนการประสานงานร่วมกับเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กในพื้นที่ ในการสำรวจพื้นที่จัดวางในชายฝั่งที่เหมาะสม และติดตาม ดูแลหลังการวางบ้านปลาหลังจากที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน พบว่าโครงการนี้ก่อประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มประมง และยังช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลอีกด้วยซึ่งเห็นได้ชัดว่า บ้านปลาเอสซีจี เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างมาก เห็นได้จากการขยายพื้นที่ไปในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ถึง 32 กลุ่มทั้งในระยอง ชลบุรี และจันทบุรี เนื่องจากได้สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่ใกล้ชายฝั่ง เป็นที่อยู่อาศัยให้สิ่งมีชีวิตวัยอ่อนในทะเล ทำให้บริเวณรอบ ๆ มีปลาเศรษฐกิจเข้ามาอยู่อาศัยอย่างชุกชุม และผลสัมฤทธิ์ที่ตามมาคือ เกิดจิตอนุรักษ์ในเครือข่ายกลุ่มประมง ที่มีข้อตกลงกันว่า จะไม่จับปลาในพื้นที่ที่วางบ้านปลา เพื่อให้พื้นที่นั้น เป็นเสมือนบ้าน ที่พักพิง ที่อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งจิตอนุรักษ์นี้จะส่งผลให้ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ กลุ่มประมงมีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืน.

มาโนช สนองสุข ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.ระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21