อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านป่าหวายนั่ง ปลื้มกรมการข้าวหนุนให้ได้GAP

กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านป่าหวายนั่ง จ.ขอนแก่น ปลื้มกรมการข้าวหนุนเพื่อให้ได้มาตรฐานข้าวGAP ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.12 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทองพลัด สุดวิสัย ผู้จัดการกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านป่าหวายนั่ง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่นั้น ทางกรมการข้าวเข้ามาส่งเสริมเพื่อให้ผลผลิตข้าวได้รับรองมาตรฐาน GAP โดยรวมกลุ่มกันมีสมาชิกทั้งหมด 136 ราย มีพื้นที่ 1,228 ไร่ กลุ่มนาแปลงใหญ่ จัดตั้งเมื่อปี 2560 ภายในกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ขาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มสมาชิกนาแปลงใหญ่ เป็นกลุ่มไข่แดงกับกลุ่มไข่ขาว กลุ่มไข่แดงเป็นพื้นที่ฝั่งชลประทาน แหล่งน้ำจะสะดวกกว่ากลุ่มไข่ขาว ส่วนกลุ่มไข่ขาวจะเป็นพื้นที่ไม่มีน้ำ มีการรองรับน้ำฝนเป็นหลัก ในส่วนของกลุ่มนาแปลงใหญ่ทางนี้เป็นกลุ่มไข่ขาว น้ำจะเข้าไม่ถึงต้องรอฤดูฝนอย่างเดียว
 
กรมการข้าวได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตในกลุ่มนาแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนในเรื่องของ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เครื่องหยอดข้าว เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ เครื่องชั่งข้าว เครื่องวัดความชื้น และกระสอบบรรจุภัณฑ์ ทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำปุ๋ยหมักใช้เอง ลดใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดิน และเป็นมลพิษทางอากาศ


 
การผลิตข้าวเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP จากทางกรมการข้าวเป็นผลดีกับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่เป็นอย่างมาก จากที่แต่ก่อนสมาชิกต่างคนต่างขายข้าวเอง และไม่สามารถต่อรองราคาข้าวกับโรงสีได้ ปัจจุบันนี้กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านป่าหวายนั่ง สามารถรวบรวมผลผลิตข้าวขายร่วมกันภายในกลุ่ม และสามารถต่อรองราคาข้าวกับโรงสี ทำให้ได้ราคาที่ดีพอสมควร จากนั้นการตลาดก็มีทางสหกรณ์เข้ามาขอรับซื้อข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP  ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มขายข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์กับข้าวบริโภค มีผลตอบรับที่ดีจากทางผู้บริโภคที่ได้รับประทานข้าว ของกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านป่าหวายนั่ง ทั้งนี้ยังเพิ่มแรงจูงใจในการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP ให้กับเกษตรกรภายในกลุ่ม นาแปลงใหญ่ ลดการใช้สารพิษที่อันตรายต่อคน และสัตว์ ภายในพื้นที่บ้านป่าหวายนั่งได้อีกด้วย
 
การทำการเกษตรเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดภายในกลุ่มนาแปลงใหญ่นั้น สมาชิกภายในกลุ่มต้องร่วมด้วยช่วยกันผลิตข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP จากกรมการข้าว เพื่อยกระดับการผลิตข้าวในอนาคต ได้ผลผลิตที่สูงคุ้มค่าต่อการลงทุน ทุกขั้นตอนการผลิตต้องปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีผลตอบรับที่ดีและมีการกลับมาซื้อซ้ำจากผู้บริโภค ส่งผลให้การตลาดข้าวของประเทศไทยในอนาคตเป็นที่ยอมรับของทางตลาดทั้งในและต่างประเทศคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 7