อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

เปิด 4 กลยุทธ์ จูงใจพักตับ "งดเหล้าเข้าพรรษา"

​​​​​​​ยิ่งทำยิ่งประสบความสำเร็จ กับการชวนนักดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งปี 2561 ถือเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยแต่ละปีสามารถจูงใจคนร่วมพักตับได้มากขึ้นเรื่อยๆ อาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น.


ยิ่งทำยิ่งประสบความสำเร็จ กับการชวนนักดื่มงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งปี 2561 ถือเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยแต่ละปีสามารถจูงใจคนร่วมพักตับได้มากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนได้จากข้อมูลสถิติการงดเหล้าเข้าพรรษา จากปี 2555 มีผู้เข้าร่วมกว่า 5.3 ล้านคน แต่ปี 2559 เพิ่มเป็น 12 ล้านคน โดยงดได้ตลอด 3 เดือน 5.8 ล้านคน ส่วนปี 2560 มีผู้เข้าร่วม 14.2 ล้านคน งดเหล้าครบ 3 เดือน ร้อยละ 37.9 แต่ละปีประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าหมื่นล้านบาท

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการชักชวนให้นักดื่มหันมาพักตับ คือ การออกแคมเปญต่างๆ มาร่วมรณรงค์ให้เข้าร่วมมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์หลักที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำมาใช้ มี 4 กลยุทธ์ด้วยกันนพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ข้อมูลในงาน “เวทีฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ปี 2561” ภายใต้โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ว่า การลดละเลิกดื่มสุราต้องใช้ทุกโอกาสในการชักชวน สิ่งที่ช่วยให้ลดละเลิกได้มี 4 ปัจจัย คือ

1. คนรักคนใกล้ตัวขอให้เลิก จะเป็นแรงขับสำคัญ เช่น การร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดทำโครงการโพธิสัตว์น้อย  ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าครบพรรษา โดยให้นักเรียนเขียนจดหมายสื่อรักจะเป็นเด็กดีขอให้พ่อแม่คืนความสุขให้ลูกด้วยการงดเหล้างดบุหรี่ สร้างครอบครัวอบอุ่น
            
2. พลังใจในตัวเองที่จะเลิก ซึ่งแต่ละคนต่างมีพลังใจในตนเองอยู่แล้ว แต่อาจอาศัยตัวช่วยเพิ่มเติม เช่น องค์กรทางศาสนามาช่วย ซึ่งทุกศาสนาต่างสอนให้ละเว้นอบายมุขหรือของมึนเมาอยู่แล้ว เช่น วัดจัดพิธีบวชใจในการงดเหล้าเข้าพรรษา
            
3. การจัดระเบียบสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการดื่มหรือไม่ให้เข้าถึงการดื่ม เช่น การร่วมกับนายอำเภอ 157 อำเภอ ในการทำนโยบายงดเหล้าในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการงดเหล้าให้ครบพรรษา หรือการจัดทำแคมเปญเรื่องร้านค้างดขายเหล้าช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น
           
4. คนที่เลิกด้วยตนเองไม่ได้ มีบริการระบบแพทย์ช่วยให้เลิกดื่ม ซึ่ง สสส.ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการบำบัดผู้ติดสุราในอำเภอนำร่อง 25 แห่ง ในการใช้สติบำบัดร่วมกับกระบวนการทางการแพทย์ และ สธ.ยังขอให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมชักชวนให้คนเลิกดื่มด้วย


            
นอกจากการทำแคมเปญส่งเสริมให้เกิดการงดเหล้าเข้าพรรษานั้น การทำสื่อสารรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จหรือสร้างแรงกระตุ้นได้ อย่างปี 2561 สสส. เน้นพัฒนาสื่อรณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดียในชุด “พลังมดชวนงดเหล้าครบพรรษา”
            
“จากการประเมิน พบว่า สื่อโฆษณาแคมเปญพลังมดฯ มียอดวิวรวมกันถึง 30 ล้านวิว ซึ่งมากกว่าประเทศกูมีในขณะนี้เสียอีก เรียกว่าคนสนใจอยากเลิกสุราเพิ่มมากขึ้น ขณะที่การค้นหาข้อมูลการเลิกสุราสายด่วนเลิกสุรา 1413 ก็สูงถึง 20,256 ราย มากกว่าปี 2560 ที่มีผู้เข้าศึกษาอยู่ที่ 7,084 ราย เช่นเดียวกับผู้ที่โทร.เข้ามารับคำปรึกษาที่สายด่วนเลิกสุรา1413 ในปี 2561 มากกว่าปี 2560 ถึง 2.2 เท่า คนสนใจเรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษามากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องทำให้คนงดเหล้าบางครั้งงดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน และคนที่เลิกได้ 3 เดือนสามรรถเลิกได้ตลอดไป ซึ่งก็มีการจัดแคมเปญคนหัวใจหิน เลิกได้ครบ 3 เดือน คนหัวใจเหล็ก เลิกได้ติดต่อกันเกิน 3 ปี และคนหัวใจเพชร ที่เลิกได้มากกว่า 3 ปีหรือตลอดชีวิต โดยจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเลิกเหล้าต่อไป

สำหรับปี 2561 มีการมอบรางวัลให้แก่คนหัวใจหิน คนหัวใจเหล็ก และคนหัวใจเพชร รวม 100 ราย นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ให้ข้อมูลว่าจากที่ดำเนินการมา จำนวนนี้เป็นคนหัวใจหิน คือ เลิกได้ครบ 3 เดือน สูงถึง 80% มีข้อมูลว่า พื้นที่ ต.โคกเพชร จ.ศรีสะเกษ สามารถประหยัดได้เดือนละ 1 พันบาท 3 เดือนก็ 3 พันบาท เมื่อดูจากที่เลิกได้ประมาณ 2 หมื่นกว่าคน ก็จะหยัดเงินไปราวๆ 60 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังช่วยให้สุขภาพจิตใจดีขึ้น และช่วยลดปัญหาในครอบครัว มีความสุขในครอบครัวมากขึ้น


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48