อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ชื่นชม"ลุงดีเจ"จิตอาสา เมื่อชีวิตเราดีขึ้นจงช่วยผู้อื่น

ยอดคนดีเมืองหนองบัวฯ ผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม “ดีเจจิตอาสา”จัดรายการวิทยุให้ความรู้ด้านเกษตรพอเพียง 15 ปีไม่มีค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียว ลั่นเมื่อชีวิตเราดีขึ้นจงลุกขึ้นมาช่วยเหลือผู้อื่น เสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.


คำว่าจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ หมายถึง จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ-ร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม.. ปัจจุบันคนที่มีจิตอาสาได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากพวกเขามีความตั้งใจที่จะตอบแทนบุญคุณ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ทั้งนี้จิตอาสาสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ วีคนี้อยากนำเสนอเรื่องราวของอดีตกำนันแหนบทอง ชื่อคุณลุงจักรพงศ์ โสนะแสง อายุ 64 ปี ชาว จ.หนองบัวลำภู ดีกรีปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต15 ปีกับการทำหน้าที่ “ดีเจ.จิตอาสา” จัดรายการวิทยุ“อยู่ดีมีสุข”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู (สวท.หนองบัวลำภู) เป็นรายการที่ให้ความรู้ทางการเกษตร ลุงจักรพงศ์ขับรถออกจากบ้านก่อน 6โมงเช้าทุกจันทร์-ศุกร์ ระยะทางไปกลับ 50 กม.ไม่มีค่าตอบแทนแม้แต่บาทเดียว ทุกอย่างจ่ายเองทั้งค่าน้ำมันรถ อาหารการกิน จุดประสงค์เดียวคืออยากช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีความรู้-ความสามารถในงานที่ทำอยู่อดีตกำนันแหนบทอ
บอกว่า เริ่มต้นชีวิตด้วยลำแข้ง บวชเรียนจนแตกฉาน ฐานะทางครอบครัวมั่นคง และอบอุ่น ปี 23 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านทุ่งโปร่ง ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู (จ.อุดรธานีในขณะนั้น) อดีตและปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นผู้นำหมู่บ้านทางจิตวิญญาณ และเป็นที่ปรึกษาของคนในหมู่บ้าน-นอกบ้าน แรกเริ่มด้วยจิตเป็นกุศลประกาศตนเป็นผู้เสียสละด้วยการนำรถส่วนตัวบริการรับส่งคนแก่-คนเจ็บภายในหมู่บ้าน โดยไม่คิดมูลค่าจนได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นปี 35

อดีตถึงปัจจุบันประกอบอาชีเกษตรกรรมบนเนื้อที่ 35 ไร่ ปลูกข้าว 13 ไร่ สวนมะนาว 2 ไร่ กล้วย 1 ไร่ สระนำ 2 ไร่ ป่าธรรม 14 ไร่ ปลูกผักหวานป่า และเห็ดระโงกในป่าธรรมชาติ ทำแปลงเพาะพันธุ์กล้าไม้ 1 ไร่ สร้างอาคารไว้ทำปุ๋ยหมัก และลานเอนกประสงค์รวม 2 ไร่ ต่อมาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้หนุนพื้นที่แปลงนี้เป็นที่ศึกษาดูงาน และที่สำคัญได้ทำเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ปัจจุบันมีการเพาะผักหวานป่า และไม้ยางพาราแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจทั่วไปด้วยปี 47 มาจัดรายการวิทยุทาง สวท.หนองบัวลำภู รายการอยู่ดีมีสุข เป็นรายการให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยความอนุเคราะห์ของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยไม่มีค่าเช่าเวลา ในช่วงดำเนินการวิทยุได้รับรางวัลปราชญ์ของแผ่นดินดีเด่น จากการให้ความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการอบรมปีละ 2-3 ครั้งให้กับสมาชิกโดยไม่มีค่าตอบแทน แต่ละครั้งจะมีสมาชิกเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 200 คน ไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติจริง เสร็จสิ้นการอบรมได้รับพันธุ์กล้าไม้นานาชนิด ปุ๋ยหมัก แจกจ่ายกันก่อนกลับบ้าน ที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรมต้องนำอาหารมาร่วมวงกินเอง และบางครั้งมีผู้ใจบุญสนับสนุนทุนทำอาหารมาแจกจ่ายเป็นโรงทาน ทำอย่างนี้ทุกครั้งที่จัดอบรม”

ลุงจักรพงศ์ บอกต่อว่า ตั้งแต่เช้างานแรกคือเป็นดีเจให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องการทำการเกษตรพอเพียง ทำอย่างไรให้อยู่ได้ หลังจัดรายการเสร็จหากหน่วยงานราชการมีกิจกรรมอะไรก็จะเข้าร่วมจิตอาสาแทบทุกส่วนราชการ ค่ำกลับถึงบ้านเป็นกิจวัตรทำอย่างนี้แทบทุกวัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรภายนอกทำหน้าที่ร่วมกับเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อบรมอาชีพทางการเกษตรให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว คืนคนดีสู่สังคม หลายสิบรุ่น ร่วม 3,000 คน และยังทำหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมในคดีความก่อนขึ้นศาล ของศาลจังหวัดหนองบัวลำภู สะสางคดีข้อพิพาทจนทั้ง 2 ฝ่ายจบกันด้วยรอยยิ้มก่อนคดีความจะขึ้นโรงขึ้นศาล ทำอย่างนี้มาร่วม 2 ปีในลักษณะจิตอาสา

อีกทั้งยังเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.หนองบัวลำภู รวมถึงเป็นประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ปีหนึ่งจะนำผู้คุมประพฤติทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ในโอกาสสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แบบจิตอาสาโดยขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญบริจาคอาหาร น้ำดื่ม ผ่านรายการทางสถานีวิทยุจนมีสมาชิกเครือข่ายเข้ามาช่วยทำงานแบบร่วมแรง-ร่วมใจ เป็นจิตอาสาทั้งบริจาค และลงมือมาทำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้คุมประพฤติ ซึ่งทุกคนมาด้วยใจ

ที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของลุงคนในครอบครัวเข้าใจดี ถึงแม้ว่าจะป่วยบ้าง แต่ก็ต้องทำหน้าที่จิตอาสาให้ดีที่สุด เคยท้อบ้างบางครั้ง แต่ก็ต้องยืนหยัดทำต่อไปในเมื่อใจยังสู้ เหนือสิ่งอื่นใดคือเมื่อได้ทำงาน-ได้ช่วยคนแล้วมันเกิดความสุข ได้รับการตอบรับที่ดีจากเพื่อนสมาชิกทางรายวิทยุส่งกำลังใจมาให้ ที่สำคัญลุงมีพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบในการทำงาน พ่อหลวงทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงประชามามากมาย แล้วเราจะหยุดนิ่งได้อย่างไร เพราะยังมีคนที่อยากจะให้เราช่วย นี่คือกำลังใจที่ต้องต่อสู้ต้องเสียสละ และต้องช่วยเพื่อสังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์ เมื่อชีวิตเราดีแล้วจงมองจงช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง”

ประมง ทัศดร” ประธานมูลนิธิพุทธชยันตีหนองบัวลำภู บอกว่า สิ่งที่ลุงจักรพงศ์ทำมาร่วม 20 ปีไม่ได้หวังเกียรติยศ ชื่อเสียง และรางวัลใด ๆ พวกเราเห็นพฤติกรรม และความตั้งใจจริงของแก เมื่อเราเห็นคนทำดีจึงอยากมีส่วนร่วมจึงขออาสาประสานงานกับกลุ่มพ่อค้าคหบดีในจังหวัดฯให้การสนับสนุนน้ำดื่ม น้ำแข็ง อาหารแบบให้ฟรีทุกครั้งที่แกจัดกิจกรรม บางครั้งหลังจัดรายการวิทยุเสร็จแกไม่รู้จะไปไหนก็จะมานั่งคุยที่บ้านเป็นประจำ การจัดรายการวิทยุมีประโยชน์มาก แฟนรายการโทรเข้าไปขอคำแนะนำเรื่องการทำการเกษตรไม่ขาดสาย แกก็จะอธิบายให้ฟังอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังเป็นคนกลางประสานงานกับส่วนราชการหากชาวบ้าน- ชุมชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องถนนหนทาง มลพิษ ยาเสพติด แกคือสุดยอดคนดีศรีสังคมจริง ๆ

หากเอ่ยถึงรางวัลที่ลุงแกได้รับมาคงยาวเป็นหางว่าวแน่ ๆ ...ได้เยอะมาก ๆ ถือเป็นอีกตัวอย่างของคนที่มีหัวใจจิตอาสา...เมื่อชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นครอบครัวไม่เดือดร้อน สิ่งแรกคือการเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยด้วยใจโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทำเพื่อให้สังคมนี้ให้น่าอยู่ขึ้น... เหยี่ยวขาว”ขอชื่นชมกับคนดีเมืองหนองบัวลำภูจากใจจริง.
.......................................
คอลัมน์ คนดีของสังคม
โดย “เหยี่ยวขาว”
ข้อมูล-ภาพ...สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู


ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดย :


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 409