อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

พณ. เปิด "ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง"

พณ.เปิดตลาดชุมชนพ่อตาหินช้างที่ชุมพร หวังต่อยอดเชิงท่องเที่ยว อังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดตลาดริมทาง "ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพตลาดที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดเชิงท่องเที่ยว เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในพื้นที่


 
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพตลาดที่มีความพร้อมสู่การต่อยอดเชิงท่องเที่ยว เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ ด้วยการใช้ตลาดริมทาง เป็นจุดกระตุ้นการสร้างรายได้และใช้จ่ายในชุมชนภูมิภาค พร้อมทั้งเชื่อมโยงการค้าขายในตลาดริมทางกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นการช่วยเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และดึงดูดเม็ดเงินให้กระจายสู่เศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาตลาดริมทาง ซึ่งเป็นทำเลค้าขายที่ดี ให้เป็นตลาดที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างความมั่นใจต่อลูกค้าที่แวะจับจ่ายในตลาดริมทาง ต่อยอดทางการค้าให้มีความพร้อมเป็นสถานที่รวบรวมและจำหน่ายสินค้าจากภาคการผลิตของคนในชุมชนต่างๆ ตลอดจนสร้างการรับรู้การเป็นตลาดริมทาง พร้อมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตลาด ว่ามีสินค้าของดีของเด่นของชุมชนอย่างไร ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และประชาชนทั่วไป


 
สำหรับกิจกรรมในตลาดริมทาง ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด เช่น ป้ายชื่อตลาดริมทาง ป้ายร้านค้า ป้ายแสดงราคาสินค้าป้ายประวัติตลาดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ถังขยะ ที่นั่งพัก จุดแลนด์มาร์คเพื่อการถ่ายรูป, กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ค้าผู้ประกอบการของตลาด โดยการคัดเลือกสินค้าไม่น้อยกว่า 5 รายการ เพื่อพบนักการตลาด นักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพมีชื่อเสียงให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานสากล, การจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวตลาด และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ตลาดริมทาง ให้รับรู้ทั่วประเทศผ่านสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบทั้งนี้ ตลาดริมทางตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง จังหวัดชุมพร นับเป็นตลาดแห่งที่ 3 จาก 5 แห่งทั่วประเทศ ที่กรมการค้าภายในคัดเลือก เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพตลาดริมทาง ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศจากชุมชนท้องถิ่น สู่การพัฒนาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 45