อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

เอกซเรย์'พรรคการเมือง' พรรคไหนDNAพุทธแท้?

สัปดาห์นี้ก็ใกล้เลือกตั้งปี 62 เข้าไปทุกที ไปดูกันว่าบางพรรคประกาศตัวเองชัดเจน คือ “พรรคการเมือง DNA พุทธแท้” หรือจะเป็นเพียงแค่ไม้ประดับทางการเมือง พุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.61 พรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่ในแวดวงการเมืองไทย และเป็นพรรคการเมืองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองมีทั้งหมด 95 พรรคการเมือง

การเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นปีที่จะถึงนี้มีพรรคเล็กๆ เกิดขึ้นมากมายหลายประเภท และที่น่าสนใจมากในการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือ มีกลุ่มชาวพุทธหลายกลุ่มตั้งพรรคการเมือง บางพรรคประกาศว่า พรรคตัวเองคือ “พรรคการเมือง DNA พุทธแท้”

พุทธแท้ ณ ที่นี้ น่าจะหมายถึง พรรคการเมืองที่มีอดีตนักบวชและมหาเปรียญรวม ทั้งนักวิชาการชาวพุทธเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งก่อตั้งพรรคและมีส่วนร่วมบริหารพรรค และเคยเคลื่อนไหวเพื่อพุทธศาสนามาระดับหนึ่ง และเท่าที่สังเกตทุกพรรคการเมืองเหล่านี้ ล้วนมีสายใยเชื่อมโยงกับสถาบันสงฆ์ในมิติใดมิติหนึ่ง บางพรรคเชื่อมโยงกับพรรคใหญ่ด้วย อันนี้ไม่เว้นแม้กระทั้งพรรคการเมืองสายสำนักสันติอโศก ซึ่งก็ถึงว่าเป็นพุทธแท้ไม่แพ้พุทธสายสำนักอื่นๆ เท่าที่ติดตามและสืบค้นได้ ส่องอดีตมหาเปรียญ อดีตนักบวช และนักวิชาการสายพุทธศาสนาเข้าไปร่วมด้วย มี 4 พรรคการเมือง“พรรคแผ่นดินธรรม”
โดยมี นายกรณ์ มีดี เป็นหัวหน้าพรรค ส่วน นายพลากร เทศนำ เป็นเลขาธิการพรรค สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน จ.ปทุมธานี พรรคนี้ริเริ่มมาจากก่อตัวมาจากสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศ ซึ่งเดิมมี ..ดร.บรรจบ บรรณรุจิ เป็นประธาน และมีนายกรณ์ มีดี นั่นเอง เป็นเลขาธิการในการขับเคลื่อนปลุกให้ชาวพุทธประเภท “ฝันสวย” ยอมรับในโลกของความเป็นจริงว่า พระพุทธศาสนาและพระสงฆ์กำลังมีภัย ซึ่งภัยนั้นไม่ว่าจะเกิดจากตนเองหรือภัยที่มาจากภัยนอกอะไรก็ตาม และภัยที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ต้องการให้สังคมพุทธรู้ว่าที่สุดนั่นคือ “ภัยต่างศาสนา” จากสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นพรรคการเมืองในนาม “พรรคแผ่นดินธรรม”“พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน”
โดยมี นายประมวล พิมพ์เสน เป็นหัวหน้าพรรค ส่วน นายรักสยาม นามานุภาพ เป็นเลขาธิการพรรค มีสมาชิกสมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยคหลายคนเข้าไปร่วมด้วยอาทิ นายเอกภพ เหลาะลาภะ ทั้งนี้นายประมวล มาจากอาชีพครูและเข้ามามีบทบาทด้านเคลื่อนไหวให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และต่อต้านการสร้างมัสยิดในพื้นที่ ส่วนนายรักสยาม เปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในการปกป้องพระพุทธศาสนาและขับเคลื่อนช่วยเหลือคณะสงฆ์ จึงถือว่าเป็น DNA พุทธแท้คนหนึ่ง”“พรรคประชาภิวัฒน์”
โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ อดีตสว.นครสวรรค์ เป็นหัวหน้าพรรค และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจ.นครสวรรค์ และเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เรียกร้องให้บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ยังมีความใกล้ชิดกับวัดพระธรรมกาย ภาพเขาปรากฏในกิจกรรมวัดพระธรรมกายบ่อยครั้ง เช่น โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งมี นางนันทนา สงฆ์ประชา อดีตส.ส.ชัยนาท เป็นเลขาธิการพรรค แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าพรรคนี้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนกับกกต.คือ พลตรีไชยนาจ ญาติฉิมพลี อดีตอนุศาสนาจารย์ อดีตนายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีสายสัมพันธ์กันดีกับคณะสงฆ์ทั้งในฐานะนักบวชเก่าเปรียญธรรม 5 ประโยค จบพุทธศาสนบัณฑิตจาก มจร และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย“พรรคเพื่อฟ้าดิน”
พรรค DNA พุทธแท้อันดับสี่ หัวหน้าพรค คือ นางมิ่งหมาย มุ่งมาจน ส่วน ..หนึ่งฟ้า นาวาบุญนิยม เป็นเลขาธิการพรรค มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของสันติอโศก มี สมณะโพธิรักษ์ เป็นแกนนำ มีนโยบายพัฒนาประชาธิปไตยด้วยการเมืองอริยะแบบฉบับของสมณะโพธิรักษ์ ที่มุ่งการเมืองบุญนิยม มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรมเป็นรากฐานประชาธิปไตย และก็ถือว่าเป็นพุทธแท้ มีสาย DNA พุทธแท้ แต่ค่อนข้างสุดโต่ง เพราะไปร่วมเคลื่อนไหวกับการเมืองภาคประชาชนมาต่อเนื่อง

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เคยสำรวจจำนวนศาสนิกชนในพ.ศ.2557 มีพุทธศาสนิกชน 25,926,481 คน คิดเป็น 94.6%, ศาสนิกอิสลาม 2,389,757 คน คิดเป็น 4.2% ศาสนิกชนคริสต์มี 617,492 คิดเป็น 1.1% ขณะที่เดือนธ.ค.60 กรมการปกครองสำรวขประชากรไทยทั้งหมดมี 66,188,503 ผู้มิสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีขึ้นไปมีประมาณ 51 ล้านคน

การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ต้องจับตาดูว่า พรรคชาวพุทธที่ถูกขนานนามว่า DNA พุทธแท้” จะเข้าวินหรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่ไม้ประดับทางการเมือง.
.................................
คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง
โดย “เปรียญ10” : riwpaalueng@gmail.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    70%
  • ไม่เห็นด้วย
    30%

บอกต่อ : 987